Сигурно вече и резултат имаш -получава се малко по-късно. :smile1:
Коригираща Д6 се подава за при намаление на сумите. При увеличение се подава редовна Д6 с разликите в сумите и в този случай срок няма - може да се направи по всяко време след установяване на разликите.
Отчетната / с/ка 209/

Това е причината да не се равнява баланса. Посочете балансовата.
В актива на баланса коя стойност сте посочили - отчетната или балансовата ?
DONIBONCHESH ,

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19958.20.html

Тука в тази дискусия коментирахме точно това, което ни казвате и Вие - обмисляли сме правилността или не на подаване на Декларация от ЕТ без дейност в ТР. Не Вие сте ни изненадал с друг поглед по въпроса. Стигнали сме и до някакви заключения. В същата тази дискусия съм постнала и линк на дискусия от одит инфо , в която участник е споделил отговора от МФ на поставен от него въпрос по същата тема. В момента при отварянето на линка този отговор точно е изтрит - но , който прочел - прочел. Поне могат да се прочетат обаче другите коментари от участници в дискусията там. Надявам се, че не всичко ще причислите към категорията "махленски забележки" .  :smile1:

Пожелавам Ви хубав и усмихнат ден ! :smile1:


Как ще се разбере, че ТД вече не е по заместване? От промяната на длъжността ли?

Ще се промени и основанието на договора с новото ДС .
Напразен е този тон от Ваша страна - сякаш не можете да приемете друга позиция .  Не знам на сайта им, но бях постнала линк с дискусия от одит.инфо , в която участник публикува за обща информация отговор на свое запитване по въпроса .
Кой, както го прецени. Лично аз съм взела за себе си решение и за неработещите ЕТ-та съвсем "безотговорно" няма да публикувам декларация в ТР.

При желание и време можете да потърсите и тука и в одит инфо въпросните дискусии .
DONIBONCHESH ,

тука из темите / не мога сега да намеря точната, но ще я потърся впоследствие / се публикува един официален отговор на МФ съгласно който ЕТ няма да подава такава декларация в ТР. Разбирам желанието Ви да бъдем пунктуални, но в случая за наше облекчение не следва да подаваме в ТР за ЕТ без дейност / ако не подлежи на заверка, разбира се / .

Хубав ден !
В каква посока ще бъдат промените на сумите по фондове ?
Здравейте ! Не четете Закона за счетоводството явно, но поне темата, която сте избрали за питане да бяхте погледнали - съвсем малко по-нагоре...
С ДС и подавате уведомление към НАП.

В случаите, когато ми се е налагало да имаме лице на безсрочен трудов договор, а същото е било на срочен до момента съм правила процедурата с допълнително споразумение  и подаване на уведомление за това в НАП. Всичко се е отразявало точно - и промяната на основанието, което е най-важно. Много писма и указания дават отговор с прекратяване на договора, но аз мисля, че нямаме никакво основание за прекратяване на договор на лице, което продължава да си работи. Даже в  линка на n_alex76 е описана и реакцията на ИТ по случая , която намирам за съвсем адекватна : "  В инспекцията , обаче, след като изчетоха КТ , ми обясниха, че нямам правно основание да прекратявам договора и не е от тяхната компетенция да ми дават такова предписание. Отговорът беше :"Не знам какво да ви посъветвам, от тук нататък няма верен ход. "
Здравейте!
Имам същия въпрос - как да се определи КИД за 2017 г. на дружество, което не е извършвало никаква дейност. Единствените му приходи са от продажба на ДМА - хладилни витрини?

Не е като да не е извършвало . :smile1:
Потърсете нещо близо до истината - търговия ? Все нещо ще трябва да впишете.
Или може би сме приключени самите ние.......хах

Много напоително вали , чак приспивно - днес това време не допринася с нищо тонусът да е мажорен.

https://www.youtube.com/watch?v=KDIjEyZ3zTI
Ако ги отчетем като директни разходи на какво основание бихме продължили да таксуваме клиентите в последствие?

Да не би да искате да кажете, че ако законодателството Ви дава право да изпишете нещо на разход то на практика изчезва ?
Чл. 77. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 76 възниква на датата на повторната регистрация по този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.


Да, можете да включите фактурата от 03.2017 сега през 03.2018.
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

Скрит текст :

Стига да може да защитите липсата на всички тези условия по т.30 - понякога границата е много "тънка" . Все пак до 03.2017 СОЛ е упражнявало дейност. Малко противоречие се получава - как фирмата да е без дейност, а собственикът да е упражнявал такава ?
Според мене срокът до 31.03.2018 е за фирми без дейност. Тези с приходи под 500 лв. не са без дейност. Само за целите на НСИ ползват една и съща декларация, но не и за целите на ТР. Така мисля.
Марпанче, просто в писмените обяснения по повод искането ще отразиш точно това обстоятелство, че лицето има НПР и не изготвя подобни регистри. Не следва нищо да правиш - искането си е стандартно, но който изготвя - дава, а който не е задължен - не.
Аз имам личен труд на няколко СОЛ-а и им плащам според това къде има пари - в касата или по банка. Не съм им изисквала нищо по този повод. В крайна сметка важното е да се плати.
В подобни случаи обикновено се казва "Имала съм проверки и съм нямала проблеми" . :smile1: