Какво им се е променило - знаете ли ?  :(
може ли ФЛ, което е регистрирано като ЗП, да работи фризьорство- без да открива фирма?

Ще трябва да се регистрира като свободна професия.
И аз не виждам проблем да се ползва от две фирми - какво значение има, че помещението е едно и също. Наемат го две фирми, за да си поделят разходите за наем и консумативи . Как да става това  ще уредят в договорите за наем с наемодателя.
Да, за данъка по ведомостта за 01.2014 , удържан при плащане на заплатите през 02.2014 се избира 02.2014 .  :good:
n_alex76 ,

в декларацията по чл.92 има само една клетка 12.1 или 12.2 за посочване на суми за месечни или тримесечни вноски . Няма възможност да се посочват различни декларации и суми.  :smile1:
Ами написаното е - месечни авансови вноски в 21.1 и съответно тримесечни в 21.2 . За Вас месечните/тримесечните са намалените .
Смятам, че трябва да запишете актуалната сума след намалението, защото тази цифра ще служи за изчисляване на лихви , ако има дължими такива в случай на отклонение над допустимото.
http://www.nap.bg/news?id=1780

" Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.)  няма необходимост да бъдат преиздавани."
Ако служебната бележка е от старите образци - такива приемат, не се налага да бъдат преиздавани би могъл ДДФЛ да фигурира там, а съответно и в Приложение 3. Ако служебната бележка е от новия вид няма начин този ДДФЛ да бъде отразен там и съответно попълнен в Приложение 3. Излиза, че лицето ще трябва да си го довнесе само с подаване на ГДД чл.50, което е и редно.
 Или издавате старата бележка или възстановявате парите, удържани неправомерно, а ФЛ ще си внесе ДДФЛ за четвърто тримесечие с ГДД 2013. Второто е коректният начин за решаване на въпроса .
Не знам какви са възможностите на софтуера Ви за тази цел . Вероятно има отметка за това да не влизат в дневниците ? И зависи от счетоводните статии - може би те няма да " пратят" записа там ?
По-малките суми са закрити като разчет с внесените осигурителни вноски до момента. Сега ще декларирате в повече суми, които ще се закрият с довнасянето. Вижте само всичко да е коректно подадено и платено по новите вече сметки.
Според мене трябва да започнете с дадените Ви салда, а ако те са грешни да ги коригирате, осчетоводявайки допуснатата грешка и така да ги приведете в съответствие с реалните стойности .
Всъщност за всички разходи, за които страните са се договорили , че се поемат от наемателя наемодателят следва да издаде документ с реквизитите по чл.7 от ЗСч. Дали ще е фактура или друг документ с тези реквизити няма значение.
Да на всички въпроси .  :good:
Д6 е за наетите лица и за СОЛ с личен труд / не и за Вас /. Като подавате обр.1 ще отбележите, че не изисква подаване на обр.6 - има такава опция в ел.услуги, а и на хартиения носител.
Подавате обр.1 с код корекция с верните данни - не с разликите. Обр.6 за СОЛ във Вашия случай не се подава - само еднократно до 30.04.2015 г..
Аз имах случай, в който от НОИ ми казаха, че дори и да не плати работодателят те ще почнат да плащат от следващия месец, тъй като работодателят е длъжен да го направи.

 :good:
Така и трябва да бъде.
Ще ги актуализират, почивни дни са все пак.........забравили сме май да почиваме .