Проблемът е, че физическото лице - собственик и търговското предприятие на ЕТ са едно и също лице и няма как да бъде оформено облигационно правоотношение.

Направете запитване / документирано / в НАП . Ако го направите и получите отговор споделете как те предлагат да се преодолее този Параграф 22 .
За данъчния период данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството - това е актуалният текст в 1010А. Тълкуванието остава индивидуално. :smile1:
Под името на Декларация обр.1010а си пише:...

 :good:
По коя версия на закона не е осъществявало дейност предприятие, което има само банкови такси? И коя версия спазваме при декларациите за 2016 г.?

При всички положения ще правим нещата по последната версия. :smile1: В нея обаче т.30 влиза в сила от 01.01.2017 - аз така го разбирам. Иначе се получава по-горе констатираното противоречие, което описвате .
Указанието на НАП е от декларацията по чл. 92 ЗКПО, обр. 1010 за 2016 г.

Ето го пак:

Съгласно чл. 92, ал. 4  от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).


Да, точно това казвам - тука цитират новата т.30, а в статистиката използват старата формулировка "приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство /. Иначе в самият чл.92 няма точно такава препратка към т.30. А тя самата е в сила от 01.01.2017 каквото и да значи това.
Нямам претенции да съм права в случая, но какво ми прави впечатление :

ЗКПО
чл.92
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

В същото време т. 30 влиза в сила от 01.01.2017 - това не знам правилно ли го тълкувам, но ми се струва, че ще е в сила за отчетите за 2017. Така нещата си идват по местата - ако имате отчетени разходи съгласно ЗСч подавате 1010 и ГОД в НСИ.
Указанията на двете институции обаче объркват или може да не ги тълкуваме правилно.

"Изплатени дивиденти през годината
в т.ч. изплатени на бюджета "

Мисля, че изплатени въобще / на когото и да е /  - предприятия и физически лица.

Осигуряване на членове на ЮЛНЦ
Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване

Скрит текст :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19799.msg119016.html#msg119016

Ако програмата Ви позволява действията, описани в линка по-горе - това е начинът.
Ако ли не - съветът на raynavh е удачен макар да се наложи да "платите" фактурата следващата година.
Нито лицето има последен ден в осигуряване, нито прекратяване , за да попълвате 15.1.
Като не формирам печалба загуба от нестопанска дейност как равним ОПР-то за нестопанска?
Дарението също ли е към нестопанската дейност?

ЮЛНЦ не формира печалба/загуба, но формира резултат. Приключвате със сметка 125 разликата между направените приходи и разходи от нестопанската дейност. Няма как дарението да е стопанска дейност. :smile1:

и още нещо - може да е полезно :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4767.0.html
НАП уведомяваме за начина на облагане - чрез ГДД чл.92 - дали личното ползване облагаме по ЗКПО или ЗДДФЛ. За това , което питате си правите фирмена методика.
Благодаря , да сте живи и здрави за усилията, които полагате. :smile1:
 удачният вариант е да прекъсне борсата да го назначат някъде на договор и от там да ползва тези болнични.

 :good:
Здравейте,
За пръв път подавам болничен онлайн и ми излиза следното съобщение : Данните не могат да бъдат изпратени към онлайн услугите. Моля опитайте по - късно!The request was aborted could not create ssl/tls secure channel .
Ще съм благодарна, ако някой може да помогне.

Преди време с това съобщение се наложи да се обаждам в НОИ и какво правиха там не знам, но "повредата"  се показа при тях. Обадете им се, ако това съобщение упорито се появява.
С програмата на НАП ли правите Д1 ? Може би нещо в т.16 - там трябва да бъде 2100 - вече в 4 позиции.
Не ме разбрахте. :smile1:
Следва в ГДД да чекнете "облигационно правоотношение" и там нищо повече не се изисква. Отделен въпрос е после какво ще направите. Правилното е да имате договор с възнаграждение, за да не се смята за отклонение от данъчното облагане.