Да се допълня по темата :
По принцип признаването на прихода в случая е в годината на получаването му / в случай, че не ползваме разчетна сметка / . С този приход обаче следва да се намали финансовия резултат в Приложение 1 на ГДД чл.92 / кл.23 - изплатени суми за трудово възнаграждение и внесени за сметка на работодателя осиг. вноски  / , за да не влияе тази сума на ФР за съответната отчетна година.
Мисля, че тези средства по Програма и разходите, които те възстановяват  трябва да се отчитат през разчетна сметка, а дори и да се отчитат през приходно-разходни сметки то не трябва да влияят на финансовия резултат за съответната година. В практиката съм виждала различни подходи по въпроса, аз лично ги отчитам чрез приходно-разходни сметки, но средствата по Програмата начислявам и отчитам като приход текущо - за месеца, за който ще ми бъдат възстановени тези разходи.
Имаме следния случай.
"А" ЕООД дава заем на "Б" ЕООД. Еднол.собственик и Управител на "А" ЕООДи Еднол.собственик и Управител на "Б" ЕООД са заедно управители на "В" ООД, в което единият е и съдружник с 50% дял, а другият е съдружник в ООДто, което притежава другата половина на "В" ООД. Според мен сделката по заема в началото трябва да се декларира нали така?

Мисля, че няма никакво основание да причислим тази "операция" към подлежащите на деклариране в Приложение 4. Разглеждаме само А и Б, само между тях е заемът - ако тръгнем по тази линия да "разследваме" кой какъв е и извън двустранните взаимоотношения много свързаности ще намерим.......ще се навържем всички .  :smile1:
да има.. има и прекъсване на предишния собственик на фирмата... и това не е подадено...

Не знам каква давност имаха тези "провинения" - все ще трябва да подадеш........ :smile1:
Меги, то с подаването на ОКД5 за втора, трета и т.н. фирми не става по-СОЛ в никакъв случай  :smile1: , но то това ОКД5 е за информация за начало на дейността, а не за това дали става точно СОЛ или не. Какви последици може да има ? Примерно една такава ситуация - аз съм вече СОЛ в Х ООД. Почвам работа и в А ООД, но не подавам ОКД5. Впоследствие спирам в Х ООД, но ..... продължавам да работя без обаче подадено инфо за това в А ООД.
Ето и тука има въпроси - не съм подала ОКД за начало, сега какво да правя.........
Би трябвало да се подаде правилната дата за начало на дейността - нали има и започнало осигуряване на лицето от тази дата ?
Няма как да не се подаде ОКД5 за начало на дейността на лицето в ООД-то.
Във формуляра на ОКД5 няма предвидено място за информация, че лицето ще се самоосигурява чрез новата фирма. Това се удостоверява вече при подаване на обр.1, но споделям от личен опит , че в такъв случай са ме карали да впиша на ръка в ОКД5 това обстоятелство.
Това , че ЕТ отчита дейност не е ли било причина лицето да бъде СОЛ ?
този линк ще отговори на въпроса Ви - вижте постнатото Разяснение . :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8985.0
" Като подадете коригираща декларация с вид осигурен 12 , нали ще я отхвърли, защото няма редовна. "

Дали ? Не съм сигурна, че е така .

http://kostelbg.net/home/node/4301

от линка :
при подадена обр.1 с код 22

" 2. При промяна на осигурителния доход - декларация обр. № 1 с променения размер на осигурителния доход се подава с код „Корекция” и с попълнен код за вид осигурен   12  "
чл.126
........
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

Не отразявате КИ сега - уведомявате НАП и те предприемат действия за промяна на задължението.
Засечката се прави само за осигурителните вноски, но не и за ДДФЛ - ще чекнете, че няма задължение за подаване на обр.1. :smile1:
Има изчисление на задълженията по Д1. От там сравнявате с Д6.
И готово!

 :good: така е, обаче може и още по-добре да е...... :smile1:
Мисля, че код 22 е само за еднократно подадената декларация - удостоверява именно тази еднократност на информацията за СОЛ. Не би било правилно коригиращата да е пак с код 22 .
вижте дали това ще е от помощ :

http://www.clubtrznormativi.bg/statii/osigurovki/ednokratna-deklaratsiya-obrazets-%E2%84%961-za-vid-osiguren-22-%E2%80%93-podavane-i-korigirane-185.html

само сроковете за подаване следва да се съобразят с новите
В трудовата книжка не се отразява осигурителен доход.
" ще оставите без работа продаващите  ТРЗ програми "

сега ми се изясни.......... :good:  :yes3:
Интересно ми е защо в програмния продукт на НАП не въведат тази функция - колко много неточни подавания биха се спестили.......... :yes3:

току виж някой информатик прочел и направил........
" В чл.126 от ЗДДС пише, че може да корегирам грешката в приода когато съм я открила,т.е. може да включа кредитно известие в дневника на покупките през м. о2.2014 г., но пише и за писмено уведомление към НАП."

Вие сама сте го писала - това е законовата практика - чл.126.
Знаете, че от законова гледна точка не сте права . Обаче.........иначе сте права.
 аз също не бих носила писма