145 - трети път.

Продадено !!!  :good:
Да направим едно обобщение за Вашия случай :
- ако напуснете по своя инициатива, подавайки молба за напускане с или без предизвестие ще сте на борсата за 4 месеца при минимално заплащане
- ако инициативата за прекратяване на трудовия договор е на работодателя Ви имате право на борса съобразно трудовия стаж и осигурителния доход
Понеже напускате преди изтичане на предизвестието във Ваш интерес е да Ви освободят по чл.71 КТ, защото мисля ,че чл.326 ал.1  е всъщност за целите на борсата освобождаване аналогично на освобождаването по взаимно съгласие. С една дума желанието да бъдете освободени и инициативата за това са Ваши.
Най-неблагоприятен вариант за Вас като време на борсата и размер на обезщетението Ви е освобождаването по взаимно съгласие. Всичко друго извън чл.325 ал.1 т.1 КТ Ви устройва. :smile1:

ПП : Изключваме, разбира се, дисциплинарното уволнение като вариант.
 договора ми от безсрочен го променят за 6 мес. срок на изпитване

Преназначават Ви на нова длъжност ли ?

 мога ли да напусна преди да изтече срока на изпитване

Зависи дали в договора не е предвидено прекратяването в рамките на изпитателния срок да е право единствено на работодателя - прочетете го внимателно.

дали ще имам право на борса?

Да , ще имате при всяко положение.
Доверете се на счетоводителката си или я сменете, ако и нямате доверие. В случая е абсолютно права.

 Търсих по Закони, наредби , кодекси, но не намирам нещо с което да се убедя в това.

Всеки може да чете, но не всеки да разбира / особено като не му е работа / .
Не. Най-малкото не са изпълнени условията на чл.33 ал.1 ЗКПО. По-горе в темата има достатъчно примери и разяснения по въпроса.
Ами това със салдото по 454 зависи от осчетоводяването на сумите по ведомост и от разбирането ви кога би следвало да се начисли ДДФЛ като счетоводна операция при изработване на ведомостта или при изплащане на заплатите.Срещала съм и двата варианта.
Напълно си права относно некоректността на питането - едно е представяне на работодателя, а съвсем друго подаване на инфо в НОИ. И публикуването на документи с лични данни също не е за адмирации. Друго ми прави впечатление - има отговор от НОИ и то коректен, а питането не спира. Проверка на всеки отговор. Сега дали да не се очаква и нашите отговори да бъдат някъде проверени ? Или пък сме " последна инстанция " ?
Марпанче, ако видиш отговора на НОИ там са си писали, че към 08.08.2017 работодателят още не е подал Приложение 9 за болничния.
По принцип Д6 се подава за дължимия данък на изплатени вече заплати . Ако данъка за тази точно заплата сте го включили в Д6 и е подадена вече би следвало да се коригира.
Може да се ползват услугите на застраховател или оценител?

От първия линк :
" В заключение е необходимо да се отбележи, че съгласно чл. 65 от Наредбата, за целите на определяне на пазарните цени при необходимост могат да се ползват и оценки на лицензирани оценители и заключения на вещи лица."
Решихме да експериментираме и каквото стане. Не посочих сумата в кл.80. Ще мисля по-късно.

След един такъв точно експеримент на следващия месец след подаване на ДДС-то ни излезе задължение по-малко със сумата, непосочена в клетка 80 от предходния месец. Чак се учудих, но тихом -мълком си платихме по-малката сума и така приключихме "процедурата".
ЗКПО
........
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
Както вече написах по-горе общоприетото значение на думичката самоосигуряващо се лице е че лицето само се осигурява

Именно - осигурява се само т.е. за своя собствена сметка, а не , че плаща осигуровките си от своята лична сметка. СОЛ може дори да няма и лична сметка.
Г-жо или г-не,
опитвам се да ви кажа че чисто теоретично това не е правилно.


Бихте ли посочили един нормативен документ, който чисто теоретично забранява това, което коментираме ? Къде законодателят е заложил такова изискване ?
Малко встрани от конкретния въпрос , но близо до темата :
Погледнете чл.73 от ЗЗД примерно където се казва, че дадено задължение на ФЛ може да бъде платено от трето лице или Кодекса на труда, който дава възможност да получавам заплатата си не непременно по личната си сметка - чл.270 КТ.

/ Да не говорим за чл.42 ЗДДФЛ, който Вие сам сте цитирал в началото на темата и сте болднали съответния текст - там това дори е задължително, ако фирмата желае да се възползва от определени възможности, свързани с изплащането на личния труд /.
Собствените средства са собствени средства когато не са в патримониума на фирмата Когато са там са  част от активите на фирмата - и срещу тези активи няма нищо.
Дебит=кредит

Внасям пари, с които фирмата плаща личните ми осигуровки. Моите пари за моите осигуровки. Няма как парите ми да са активи на фирмата - внесени, те отиват по предназначение. И как така срещу тях да няма нищо ? Това "нищо" е внасянето им по съответната сметка на НАП.
Според Вашата логика , ако личните разходи трябваше да се плащат И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  се плащат от личната сметка и само от нея как се стигна до данък уикенд ? Не стана ли "благодарение" на купуването на активи за лични нужди именно от фирмената сметка ? Елементарен пример за това са покупките с Метро-фактурите , които са задължително фирмени, а съдържанието им е често "лично" .

Това, което споделяте като мнение не е неправилно, но не е и задължително да е така. Практика по въпроса "дебне" отвсякъде... :smile1: