А ако още не сме били прекратили втория договор и сключили основен, подаваме болничния с код 04, нали ?

Този договор е бил допълнителен, но при тези обстоятелства вече е основен за лицето. Код 04 не би бил правилен при подаване на информация. Бих използвала 01.
И 25 години ще посочваш тези глупости

Даже и някой след мене сигурно .
Да, правилно е .Това с амортизациите обаче е много задължаващо напред във времето. При мене например е сграда с 4% и 25 г. ...........
Точно такъв случай имах и аз сега. Почудих се доста - определено ДМА не е разход . Накрая реших да посоча в счетоводни разходи начислената амортизация на този актив. По този начин обаче трябва да я посочвам всяка година до изхабяването му. Не знам най-удачно ли беше това, но ми се струва правилно / и главоболно /.
4685
Сигурно, ще ми изтрият мнението от КИК, но истината е, че това което са направили в и включили в годишната декларация е една голяма глупост. Почти 90% от собствениците имат повече от 1 фирми и почти всичките от малкия бизнес имат по един счетоводител.
Сега излиза, че с тази простотия вместо счетоводителя да се улесни, то се налага едва ли не да плаща допълнитено, за да може да подпише отчетите.

Всъщност вместо възложителят да плаща на счетоводителя за труда му за няколко фирми той иска с един хонорар да е съставител на Х фирми.
4686
Новини » kkkkkkkkk
27.03.2017, 10:22
По Вашата логика работник с длъжност чистач с код по НКИД 9***** със средно счетоводно образование и нужния стаж, междувременно пенсионер и не се занимаващ се със счетоводство от години , може да съставя и подписва ГФО? При положение, че и в ДХ няма такова задължение.

Относно ДУ - това е договор за управлението, а не за други дейности. Защо един собственик на ЕООД, който се осигурява само по ДУ, може да бъде санкциониран, ако проверката от ИТ констатира, че продава в собствения си магазин или кара собствения си камион, няма да бъде санкциониран, че извършва дейността на счетоводител?

Щом един управител по ДУ извършва и други дейности, освен управлението, трябва да се осигурява и са тези си дейности. Отделно и независимо от осигуряването по ДУ.

 :good:
4687
Новини » ттттттттт
27.03.2017, 09:53
към Delphine
 Цитат:(Не е достатъчно лицето да има просто някакво правоотношение с дружеството, а това правоотношение да е свързано именно с ролята му на съставител) Колежке в ЗСЧ не се споменава правоотношението с физическото лице (трудово, служебно или облигационно) - съставител на ГФО да е свързано именно с ролята му на съставител! Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия. Смятам ,че когато даваме мнение то трябва да е нормативно обосновано.

Много удобно сте го разтълкували, visockii.
Каквото и да говорим не бих поверила ГФО на предприятието ми да бъде съставен от наетия по трудов договор общ работник. Или може би в длъжностната му характеристика на общ работник да добавим и изготвяне на ГФО ? Или, ако сме наели по граждански договор лице за изработка на някаква реклама примерно да ми изготви и ГФО , защото има необходимото образование и стаж без значение, че сме го наели да ни направи рекламни табели примерно ?
Тази сделка изобщо не касае счетоводството на дружеството - това са взаимоотношения между две физически лица. В дружеството най-много, ако имате аналитичност на собствениците на капитала да впишете новия и отпишете от аналитичността стария собственик.
kanakafe ,

виж отработените часове в 1920 и 1921 - изглежда е записано, че отработените часове на всички са по-малко от тези на наетите на непълно време / това няма как да е така /. Сигурно е техническа грешка.
Да, ако не за друго най-малкото Балансът би имал по-естетичен вид.  :smile1:
А ИАРА плаща ли някаква комисионна за тази дейност ?
4694
Новини » да
25.03.2017, 19:02
Ако правилно Ви разбирам Вие не сте СОЛ, а управител с ДУК. Имате правоспособност да бъдете съставител на ГФО. Правоотношението Ви с дружеството не е трудово , а облигационно. ДУК е приравнен на трудово правоотношение по отношение на дължимите данъци , но по същество не е ТД по Кодекса на труда. В качеството Ви на управител обаче Вие извършвате единствено управленска дейност и в нея по никакъв начин не се вписва дейността на съставител на ГФО. Не е достатъчно лицето да има просто някакво правоотношение с дружеството, а това правоотношение да е свързано именно с ролята му на съставител.
Според мене, ако правилно съм разбрала ситуацията , не бихте могли да се впишете за съставител на ГФО с договор за управление в дружеството.
604/421 и 605/455
В ОПР - не е даньк , алтернативен на корп. ,а ще отиде в разходи за даньк.Другите записвания са ОК.

СС12
.....
6.3. Измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци, освен в случаите по т. 7.6, се представят във финансовия отчет като разход за данъци от печалбата.
Така е при условие , че собственикьт полага личен труд - само тогава се явява ползвател на фирмен актив и това е свьрзано с начисляване на д-к по чл.204 ЗКПО .
Нищо не правете. След 31.03.2017 в задьлжение ще се появи сумата увеличена с отстьпката и системата ще започне да начислява лихви.
Вижте линка , който pmichaleva  е дала по-нагоре в темата. Това са всъщност насоките, които Българският център за нестопанско право дава за отчетността на ЮЛНЦ.