А :blush: пишело го.
А не променят приложението!?!?

Е, нали документът се прилага по желание на лицето, та може да пожелае......
Може би протокол с конкретното описание на стоката , ако не е описана във фактурата ? Кое по-точно е смущаващо в тази фактура ?
Номерата от 1001 до 1050 ще ги запазите за фактурите или от кочана или от програмата. Във втория случай кочанът не може да бъде използван. Вероятно програмата дава право за промяна на номерата и можете да ги коригирате, но следва да дадете и правилните фактури / с коригираните вече номера / на контрагентите си.

" Въпросите ми са : кога и как по-точно да се увеличи балансовата с-ст на актива( разходите са в различни месеци и не всички фактури са за над 700 лв) ? "

Пишете, че с оглед на бъдещото му предназначение извършвате разходи , свързани с този ДМА . Главното, което трябва да си изясните дали тези разходи са ремонтни или подобрения, променящи стойността на актива . Ако характерът на тези разходи е подобрение на ДМА то няма значение стойността на всяко отделно перо от разхода - дали е под или над 700 лв.. Направените общо разходи след приключването им ще отнесете в увеличение на стойността на ДМА .Вижте т.6.1 от СС 40 за отчитане на инвестиционни имоти.
Скрит текст :
Всички други разходи извън упоменатите в 6.1 на СС 40 са текущи разходи.
За възстановяването на ДДС-то ще се издаде след проверка или не АПВ в законоустановения срок. Ако в този срок не е платена авансовата вноска може и да се прихване евентуално с лихви, ако е след 15 число.Така мисля .
Ако този месец сте декларирали задължения примерно 250 единици и имате надвнесени 50 след като платите 200 ще ви се изравнят и салдата по смеките с тези в единната сметка. Счетоводно не виждам необходимост да се прави нещо.
Ако наистина има надвнесени суми то те ще се закрият с начислението сега , както отбеляза и ХХХХХ . Дали обаче тези суми са наистина надвнесени или имате нещо неотразено като задължение в НАП, а не в счетоводството ?
Необходим ви е нотариус - променяте  дружествения договор , приемате новия съдружник. Договорът трябва да е с нотариална заверка.Вписвате промяната в регистър БУЛСТАТ.
Да се включа и аз с подобен случай. Мои клиенти ЮЛ купуват стока от доставчик /ЮЛ/ и на края на месеца при изпълнени условия за определен оборот, доставчика връща по банков път бонус. За върнатия бонус доставчика иска ние да издадем ф-ра, но не е ли по-правилно той да ни издаде КИ?
Да уточня, че договора още не е при мен и не съм го чела.


Тука ще намерите доста теми по въпроса - само ще изкажа лично мнение, че според мене Вашият доставчик е един от малкото, който правилно подхожда с въпроса за бонуса. Вие сте страната, получаваща този бонус и съвсем правилно следва да издадете фактура.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9132.msg52734.html#msg52734
Ситуацията се състои в следното:
Искат ДУК
Не искат възнаграждение
Единият от съдружниците ще полага личен труд, като търговец в магазин веднъж в седмицата за 4 часа, когато ще замества, назначения по ТД.

А защо искат е ДУК без възнаграждение вместо СОЛ само ?
Във всички справки си пише първо тримесечие, срок за плащане на задължение - 30.04.2014

Ще трябва да отидете на място в НАП за коригиране на декларацията , явно  .
В такъв случай защо не ми отхвърли и предната декларация, щом е изтекъл законоустановения срок за подаване??  :(

Това ме учудва още от самото начало на темата, но приемам, че не грешите - действително сте подали като период първо тримесечие ? Вжте и формуляра на декларацията в системата на НАП - наистина ли там фигурира първо тримесечие ? И в справката за задълженията това задължение за първо тримесечие ли е отразено ?
Според мен в срока на подаването може да се коригира.

Точно така е - казвам го от личен опит. Декларацията по чл.55 е на принципа на тази по ЗДДС - всяка следваща подадена в срока на подаване остава като окончателна.
След като е подадена декларацията за първото тримесечие какво плащане за второто? С плащането е закрито задължението и има лихви за закъсняло плащане. Получило се е като - един миг невнимание ... малко лихви.

" Вчера подадох декларация по чл. 55 за разпределен пред 2-рото тримесечие дивидент, но грешно съм отбелязала 1-во тримесечие."

Плащането си е правилно за второ тримесечие, но погрешно е подадено първо. Реално за първо тримесечие няма дължимо плащане.

към  illusion - подайте си една молба за разрешаване на корекция на декларация чл.55 и преразглеждане на лихвите.
декларацията е приета, задължението е закрито, тъй като данъка сме го платили по - рано. единствено има лихва.. всъщнист аз така разбрах грешката си...

Искате да кажете, че подавайки декларация за първо тримесечие ви е закрито плащането, отнасящо се за второ тримесечие ?
Като сте подали сега декларация за първо тримесечие интересно какво задължение и за какъв период е формирано в единната сметка ?
Да, следва да се регистрирате на основание чл.97 А ЗДДС и то в 7 дневен срок преди датата, на която данъкът става изискуем. Може да помислите като вариант и доброволна регистрация, като плюсовете и минусите би Ви обяснил счетоводителят Ви .

http://zakonnik.bg/document/view/komentar/130252/195933

" За лицата по ал. 1 и 2 на чл. 97а възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък."
Благодаря ти за споделения опит ! Всичко е добре, свършва ли добре .  :smile1: