Достатъчно е да подадете една коригираща Д1 за СОЛ с верните данни:smile1:
трябва ли в нея да включа и осигуровките за първото тримесечие?

Не. :smile1:

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
Може да заведете всичко , закупено с този заем като "оборудване за фитнес зала" и с един съпътстващ протокол да изброите всички елементи, които включва. Така ще отговорите на изискването на банката да водите уредите като ДМА, защото явно поединично би следвало единствено да ги дадете на разход и да ги водите задбалансово .
да се чете не "езискването" , а изискването. :smile1:
Съгласно чл.126 от ЗДДС през м.Юни ще запиша фактурата в дневника за продажби,но в дневника за покупки трябва да я запиша със знак(-),но трябва ли да съставя протокол?

Ако следвате чл.126 следва да направите следното :
" ал.3 т.2. - лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи."

Или спазвате процедурата по чл.126 / което и езискването на ЗДДС / или включвате фактурата със знак минус без да съставяте никакъв протокол. Това така или иначе е "справяне със ситуацията със собствени усилия".
Когато има последващи разходи за автомобил със стойност под 700 лева, който е отчетен директно на разход, признават ли се?

Няма причина да не се признават.  :smile1:
Протоколът с каква ставка на ДДС трябва да бъде?Може ли протоколът да бъде издаден в последващ период и да бъде включен в дневниците на покупки и продажби в периода на издаване?

Май нямате друга алтернатива... А ставката е 20 %.  :smile1:
ДУК, който е сключен не по КТ , а по ТЗ няма ограничение в часовете. Двата договора са различни по своя характер . Няма пречка да съществуват едновременно - облигационен и трудов договор на 4 часа. Дяловото участие на практика е без значение.
Нека да уточним какво всъщност Ви карат да подпишете .
1. Ако Вие подавате Предизвестие подписвате самото Предизвестие и го подавате .
2.Ако работодателят Ви отправя Предизвестие той трябва да го е подписал и при връчването евентуално да изиска да подпишете, че сте получили неговото Предизвестие към Вас.

Явно не е във Ваш интерес да се случи т.1, а ако ситуацията е като в т.2 няма от какво да се притеснявате. Просто си изяснете какво точно Ви карат да подпишете. :smile1:
Да, но аз как да знам от сега какво ще пише в заповедта? Трябва да гадая... Ако подпиша сега предизвестие по 326, след изтичането му, просто ще ме освободят без право на борса (имам предвид 60%), не е ли така?

Точно така е. А предизвестие подписвате единствено в случай , че лично Вие по Ваша инициатива  сте го подали.
"на основание чл.328, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 326, ал.2,

Нещо не го разбирам това ... просто не може да бъде правилно според мене.
Чл.328 КТ попада в обхвата на " Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие " .

Чл.326 КТ попада в обхвата на " Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие "

За мене тази комбинация от двата чл.326 и 328 е някакъв абсурд. Или работникът подава предизвестие на основание чл.326 или работодателят на основание чл.328. Едно от двете.

По отношение на размера на обезщетението за безработица - получавате минималния размер, ако прекратяването на трудовото правоотношение е по Ваша инициатива.
Преди време имах проблем с флашката за програмите и се наложи да бъде сменена - при всяко положение се обърнете към МИ.
Лошо било времето на морето.Глупости ! Докато се увием в одеялата и се вържем за чадърите бирата във водата стана ледена !
Твърдо ме съмнява, че догодина ще въведат допълнително изискване за отработване на минимален срок с последващо прекратяване на трудов договор със срок на изпитване, за право на максимална борса...

А дано си прав и ограничат тази практика, че лично на мене ми писна да отделям ценно време за врътки и частни услуги на неизвестни "познати" на тоя и оня с една едничка цел - да осигуряваме "хубава" борса.
Или това или направете запис в касовата книга за сторнирането - едно от двете. Само да Ви обърна внимание, че това служебно извеждане не намалява сумата на месечния отчет - следва да си я намалите Вие, защото ще включва и грешния бон.
...само трябва да го изтръскам от съдържанието, че да си набутам вътре моя багаж...  :wink1:

Това съдържание да знаеш е след облагане......... :lol:
Честит празник на всички именици - бъдете здрави и щастливи !
Честит имен ден, P.G.H.R.-че !  :give_rose: :air_kiss: :give_rose:
Много здраве, щастие, усмивки и все хубави хороскопи ! Все така сладкодумна и отзивчива !
и един скромен подарък от мене :