Защо само от лекарите по дентална медицина? Или нещо не разбрах??????

".......лекарите/лекарите по дентална медицина/ЛКК,..."

Къде видяхте да е само от лекарите по дентална медицина ?
Така като чета май на лицето ще си дават болничен лист , който може би ще носи във фирмата . Дали правилно го разбирам обаче........

Чл. 13. (В сила от 01.01.2015 г.) (1) При издаване на болничен лист за временна неработоспособност данните съгласно приложение № 3 се въвеждат от лекарите/лекарите по дентална медицина/ЛКК, преминават през формален и логически контрол и се съхраняват, след което болничният лист се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.
Не бих искала да е вярно написаното от мима 56 , че " При проверка не ги интересува дали е за лична употреба или не. ". Би трябвало да се съблюдава истината . Според впечатленията ми до момента ще обложат всичко било то за лични или не нужди. Излиза, че ако за стоките за лични нужди не е ползван данъчен кредит / и то основателно / то после в случай, че " не ги интересува " на същите тези ще сложат ДДС 20 % . Най-добре е въобще да няма стоки за лични нужди през ЕИК-а на фирмата и само тогава няма да има проблеми. Сега съм в очакване на констатацията им по този повод и ще видим какво ще решат.
За този период 1988-1991 няма персонален регистър.

Да, така е - не прочетох датите . Не следва да попълвате данни за период, за който нямате данни от ведомости или други документи, доказващи верността на същите .
Благодаря за становищата!
Заблудих се с преобразуването на фин. резултат .
Хубав ден колеги!

Все пак ми стана интересно защо сте завели сградата за 120 000 ...
Трябва да издам УП2 за период 01.04.1988 - 01.04.1991 г. В този период обаче има месеци, в които няма данни за лицето......

УП2 попълвате по данни от ведомостите по принцип, а там няма начин да няма данни. Вероятно е неподадена информация за лицето и не следва да се ръководите в случая от персоналния регистър.
За това няма санкция.  :smile1:
Всъщност знаете отговора - и в молбата включете и текст за преразглеждане на лихвите.  :smile1:
raynavh ,

Обърнете внимание, че чл.79 ЗДДС въобще не разглежда случаите на продажба на ДМА или стока и оттам и неприложимостта на направеното от Вас заключение.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11915.0.html

И защо мислите, че ако прехвърлите сградата от ДМА в стоки тя престава да бъде сграда ?

В по-горния пост въпросът ми беше за тази тема, която копвам сега.
Скрит текст :

Какъв е аргументът Ви да заведете сградата за 120 000 лв при положение, че същата е закупена за 10 000 ?

Какво общо има размера на кредита за закупуване на сградата с платените пари за нея ? Явно те се различават и вероятно целта е била да се изтегли голям кредит, а да се купи на ниска стойност, за да не се плащат високи данъци по ЗМДТ.

И защо мислите, че ако прехвърлите сградата от ДМА в стоки тя престава да бъде сграда ?
Здравейте,

Искам да попитам как да преназнача човек от 2-ри трудов договор по чл.111 на основен по чл.67???

Подавам уведомление с код 2 - изписва ми "Несъвпадение в основанието на договора"

Не искам да го освободя и пак да го назнача, т.к. трябва да му начисля обезщетение по чл.224 от КТ?

Поздрави,


http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11115.0.html
..........След това в чл. 70 не е посочен изрично случая, когато лице не е регистрирано по ЗДДС.


Именно, този член не Ви касае , а оттам и чл.50. Така мисля.
Не смятам, че е приложим чл.50 ЗДДС .

Скрит текст :
Здравейте !
Въпросът е интересен . Датата на данъчното събитие при издаване на КИ е след регистрацията по ЗДДС независимо, че се отнася към фактура, издадена преди регистрацията. Смятам, че след като сте регистрирани по ДДС ще си начислите ДДС по КИ / в случая със знак минус /. Това естествено ще Ви намали задължението за ДДС за съответния месец. Върнатите стоки обаче ще бъдат продадени вече след регистрацията Ви по ЗДДС и при тази продажба ще си начислите ДДС. В дневника на ЗДДС ще отразите КИ като всяка фактура за продажба, но разбира се със знак минус.  :smile1:
Въпросът иска малко повече конкретизиране. " Лично ползваното " жилище дали не е един от тези имоти , които се отдават под наем ?
дел, че се повторих
Скрит текст :
Дано ти послужи, преди доста време ми трябваше, но така и не я ползвах.  :smile1: