Здравейте ,
според описаната от Вас ситуация още с подаване на СД ЗДДС за 11.2019 е следвало да поискате възстановяване на ДДС за месеците 09,10,11.2019. Декемврийското ДДС е следвало да се плати изцяло / съгласно процедурата /. След 30.11.2019 обаче Непоисканото ДДС остава като надвнесено - бих Ви посъветвала да разгледате и анализирате внимателно какво се случва с тези пари. Може да са отишли за погасяване на други задължения - имах случай, при който бяха отишли за погасяване на ДДФЛ по Д6. А може би и авансова вноска по ЗКПО до 15.12.2019 ?
Едва тогава ще решите какво се случва и имате ли наистина ДДС за ефективно възстановяване в момента.
Може ли да опишете какъв случай или случаи имате предвид , че не става ясно ?
Моят въпрос е свързан с отразяването на тази сделка в дневниците и декларациите.

Коя сделка ?

Следователно, според мен, е най-добре такива доставки да се декларират като доставки по чл. 21, ал. 2 с място на територията на друга държава членка, но да не се включват във VIES (то няма и как като нямаме VAT номер).

Какви доставки ?
А какъв е бил въпросът ?
Защото при изплатени заплати за декември 2019 през декември този отговор не е верен.
Позволявам си да задам въпроса тук дане отварям друга тема.Имам лице в една фирма с два кода 101 и 102 .Програмата на НАП не дава основни данни да се подават два пъти с едно ЕГН.Какво правим или чакаме трета версия н апрограмния продукт?

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26319.msg155387#msg155387

В същата тази тема вижте отговор 36 и 37.
А имате ли преди това въведен осигурител ?
Значи, това е много хубав въпрос да зададете на НОИ. Пишете им.
:good:

И допълнете въпроса - защо довнасянето не се отразява в персоналния регистър ?
аз я въдях и прочетох ,но когато кода е различен  т.е 101 и 102 може да се направи на два реда в напската програма ,но когато и двата са 101 не ,дава ми грешка че има данни за това лице.

Така или иначе трябва да подадете корекция и да съберете двата дохода. Сметнете ги ръчно и ги въведете на НАП-ската програма на един ред. Иначе би трябвало ТРЗ програмата да обединява подобни доходи, ако ползвате такава. Говорете и с програмистите принципно да Ви отговорят защо така се е получило.
Аз също имам един работник на два ТД, но софтуерът ми прави един ред за двата дохода.
И аз имам затруднение, имам служител на две длъжности ДУК и тр.договор подадох към НАП  само трудовият договор  всичко ми е прието но сега искам и дохода по ДУК да подам но справката ми беше отхвърлена поради съществуващи данни за това лице.И сега как да я подам и аз незнам

В същата тази тема вижте отговор 36 и 37.
Прочетох го но аз няма да приспадам загубата. Когато вземат решение тогава.Става въпрос да я отнеса в загуби Сметка-121-Непокрити загуби. Та това ми е въпроса.

Всъщност въпросът Ви беше :
 Въросът ми е към 2019 и в началото на 2020г мога да покрия загубата и кога мога да приспадна от евентуална печалба в следващи години.

Какъв е проблемът тогава да си осчетоводите приключването на сметка 123 стандартно , ако последно Въпросът Ви е първият???
Инсталирах новата програма на НОИ за подаване на Д1 и  Д6.

Версия 12,03 ? Би трябвало с нея всичко да е наред.
maxi ,
като те чета си мисля с благодарност за програмистите на ТРЗ програмите - колко терзания ни спестяват като всичко това просто го прави самия продукт...
Сега на въпроса :

В кл.3, когато през годината лицето, назначено по трудов договор е било в болнични, първите три дни не се облагат с ДОД  и записвам облагаемия доход, а не брутната заплата?
Да.


За код 102, личен труд, ако решението на едноличния собственик на капитала е да се полага личен труд до 31.12.2019г., маркирам ли т.7 -работодател по основно трудово правоотношение към 31.12?
Не.

С една дума правилно си си отговорила.  :smile1:
Въросът ми е към 2019 и в началото на 2020г кога мога да покрия загубата и кога мога да приспадна от евентуална печалба в следващи години.

За счетоводни цели - при вземане на Решение от собственика на ЕООД
За данъчни цели - още през първата година при реализиране на данъчна печалба можете да приспаднете данъчната загуба
Точно в същата тема има изказани различни мнения по въпроса.
Всъщност по трудния начин установих, че ако едно лице има доходи на различни основания за чл.73/6 не може да се подават данни поотделно с различни файлове за всеки код . Подаде ли се един другите следва да са коригиращи и да съдържат предходните записи.
A как подавате информация за самоосигуряващо се лице, което през част от годината е било СОЛ с възнаграждение за личен труд, а през останалото е било на ТД в ООД? Подадох с код 102 и след това за ТД ми върна грешка, " За Тип идентификатор 0 Идентификатор ЕГН-то има подадени коригиращи/основни данни и не могат да се подават основни." Не се ли натрупват основните данни?

Вчера подавах и аз такъв случай и доста ме затрудни , докато схвана логиката на това подаване. Няколко пъти подавах и ми връщаше декларацията докато успях да се справя.
Ще Ви опиша какво следва да направите.
Имате вече подаден запис с код 101. Няма да приеме допълнителен запис с друг код, защото за всяко лице може да има само един запис във файла.
Направих корекция , но вече на НАП - ската програма. Ще въведете с код корекция два реда за това лице - един с код 101 и един с код 102. Едва тогава ще дадете "добави" , за да отидат на реда за запис. Там обаче от двата реда ще се формира един. Не се притеснявайте - така трябва да стане. Обединява записите с код 101 и 102. Подадох и ми беше приет коригиращия запис. В справките в ел.услугите вече виждам и двата дохода.
Успех !

Да добавя : има два бутона "добави" - за подаване на инфо за различни кодове / той е горе под името / и по-долу - за изпращане за запис. С първия подавате информацията по двата кода и после с последно добави ги изпращате за запис.
Предполагам, че не е необходимо възложителят да е непременно осигурител . В случая вероятно не става дума за упражняване на дейност по занятие , а еднократна услуга между две физически лица. В указанията на попълване на Приложение 3 / най-накрая, мисля / е подчертано, че получателят на доходите не е необходимо да пише от кого ги е получил, а да посочи само сумата.
В това ЕООД няма работници през 2019 г. СОЛ е от края на декември 2019 г. Не знам дали ще ме пусне статистиката. Защото ще търси отчет за заетите лица, пък аз нямам какво да попълвам.

Всъщност би трябвало да попълните и тази справка като в края на реда за работещи собственици отбележите 1 лице.
Да си призная не мога да схвана каква е целта на "гимнастиката"?

И аз като тебе . То по-евтино ще излезе да си внася като безработно лице .
 И сега всички осигуровки за удържани и внесени, но не се зачитат. Мога ли да довнеса за всеки месец допълнително суми, които да стигнат МРЗ 560 лв. Съответно и Д1 и Д6.

Всички или само здравните ? Питането сякаш се отнася за всички...
Да, така е било вероятно, но нали и при 560 лв при граждански договор не се дължат осигуровки като не е осигурено лицето на друго основание? Внесените вече се явяват недължимо платени или и аз съм извън строя ?