Трудно може да се отговори еднозначно - не знаем какво ще последва. Ако обаче няма да има дейност защо бърза да си взема КЕП ? Обикновено , ако няма намерение да извършва наистина дейност е добре наистина нищо да не прави.
И аз получих, но от друг "подател". Този път обаче бях подготвена и го изтрих, а предходно такова съобщение бях отворила и добре, че антивирусната ми се справи.
Внимавайте наистина. Някой път се питам и съобщенията от НАП за постъпили плащания дали не са вируси - неприятна работа.
По този повод искам да попитам дали правилно съм разбрала следното: с данъчната основа на данъка натура се преобразува  счетоводния финансов резултат в увеличение. Вярно ли е?

Не, вижте чл.206 ЗКПО.
Липсата на бележка не е причина за неподаване на декларация. Ако ги съберете - добре, ако ли не - подавате и после, ако се наложи се обяснявате. Дано поне си помни точно доходите ФЛ.  :smile1:
В действителност на практика има фирми-платци, които не предоставят служебните бележки на ФЛ своевременно или комуникацията с тях е трудна, а в същото време декларират доходите в справката по чл.73.. Според мене по-малкият проблем е да се подаде ГДД без бележка, но да си декларираш доходите, отколкото поради липса на бележка въобще да не ги декларираш. :smile1:
Всъщност няма да откривате нови фирми - просто ще "редувате" тези две и ще следите да не надвишите оборота . :smile1:
Ако направя ново дружество и сключа договора на негово име ще избегна ли регистрацията по ДДС и плащането му

Да, ако вече не сте направили оборот 50 000 за задължителна регистрация. Новата също трябва да я следите - да не стане непрекъснато нови фирми да откривате.
Здравейте,
доста дискусии има по въпроса - не ми е възможно да търся сега, а и указания излязоха за личното ползване. Смятам, че амортизациите и застраховките / понеже конкретно за тях пишете / също трябва да участват при разпределението на разходите за фирмено и лично ползване и да се начислява и данък разходи върху тях.
И в НСИ ли? Та там всичко ще е нула, какъв смисъл има?
За НАП и аз си мислех, че трябва, за да може да се покаже загубата

Сложете една единичка някъде - няма как нулев ГОД.
Да, разбрах за личния труд, благодаря. А трябва ли да декларирам изплатения на управителя наем на земеделска земя, която е предоставил на дружеството?

Да, трябва .
Някъде бях чела, че личния труд е приравнен на този по трудово правоотношение и затова.

Да, това е в ДР на ЗДДФЛ , но това приравняване е само за целите на изчисляване на данъка . :smile1:
Освен за гориво и подръжка на автомобили,разходите за автокаско ,гражданска отговорност и амортизациите трябва ли да се отразят в част VIII-Данък в/у разходите в т.3 от ГДД?

Самите тези разходи не се посочват в ГДД, но ако върху тях сте начислили данък върху разходите - посочвате този данък.
2. СОЛ с личен труд в дружество, следователно разходите за личния труд нямат място в Част 6.

Това пък откъде следва ? И аз като Пъпешче ги посочвам и мисля, че трябва.
По принцип това, че дадено ФЛ е роднина на управителя не го прави свързано лице с дружеството на управителя.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19899.msg119591/topicseen.html#new

Ако отговаряте на критериите за микропредприятие - да, Баланс е достатъчен.
Напишете в Гугъл "Публикуване на ГФО в интернет" и ще получите доста резултати - изберете си.
 При фирма с дейност изтриват ли се нулевите раздели,групи и статии, тьй като се променя поредността. 
 

Да, изтриват се и да, променя се поредността и е голяма играчка тази процедура. Точно за това по-горе писах да ползвате Приложението за ГФО тука / при него ги няма тези проблеми /.
Как да осчетоводите - като транспортно средство - 205/401с цялата стойност или с данъчната основа, ако ще си търсите ДДС-то за възстановяване от ЕС.
Въпросът е от преди 3 години........ :smile1:
В ГДД в увеличение на финансовия резултат с разходите за лихви.
Според мене следва да си ги осчетоводите като лихви. Те са си и лихви, защото като сте платили осигуровките е нямало подадена декларация за осигуровки, а за корпоративен данък и респективно тези пари се отнасят към него. Друг път първо подавайте декларация, а после правете плащане и тогава няма да се получава така. Постъпилите суми ще погасяват задължението с по-ранен падеж.