Без да вземам участие в дискусията само искам да Ви посъветвам да си наемете счетоводител, защото питанията Ви определено подсказват, че имате нужда от професионален съвет и то по основни въпроси.

Да, месечната сума не изисква осигуровки, а годишната как я разбирате - еднократно за годишно приключване или ежемесечна работа ? Ако е последното това твърде много наподобява трудов, а не граждански договор.........
http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

" Отпускът за остатъка след 135-я до 410 календарни дни се разрешава от работодателя въз основа на следните документи:

писмено заявление от майката/осиновителката до работодателя;
акт за раждане на детето или акт за осиновяване;
декларация, съгласно приложение № 7 към НРВПО.
(чл. 26 и чл. 30 от НМЕ и чл. 45, ал. 1 от НРВПО) "
Здравейте,

Имаме граждански договор за м. октомври, сумата е под МРЗ и лицето е осигурено на друго място на максимум.

Не съм удържала осигуровки и данък.

Подава ли се Д1 и Д6 и какво да впиша в нея.

Предварително благодаря за помощта.


ГД за доход под МРЗ след приспадане на необходимо-присъщите разходи не формира осигурителен доход и осигурителен стаж за лицето, ако същото не се осигурява и на друго основание , не изисква начисляване и удържане на осигурителни вноски и не следва да се подава обр.1 .
Ако лицето е осигурено на максимума другаде, какъвто е случая , то следва да се подаде обр.1 с дни в осигуряване без осигурителни вноски в 16.4.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8303.0.html
от сайта на НОИ
http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso


" Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4."
" Какво значи за цяла година, има договор от дата до дата,- на започване и прекратяване."


01.01.2013-31.12.2013 ? Или за всеки месец по един договор ? Или......разни варианти.......

" ...когато имате граждански договор данъка се удържа при източника....За възнаграждения по граждански договори се внасят и осигуровки."

Между ДДФЛ по граждански договор и данък при източника има разлика - не са идентични данъци . По граждански договор не се удържа данък при източника , а ДДФЛ и осигуровки се дължат при определени условия.
След като доходът е платен четвърто тримесечие не е било редно да се удържа и внася ДДФЛ и да се подава декларация чл.55. Освен да го "платите" трето тримесечие ?
Важното е кога е платен доходът на наемодателя. Ако е платен трето тримесечие то ДДФЛ и декларацията по чл.55 се внасят/подават от платеца на дохода до 31.10.2013 г..
" Да, проверих в регистрите на НОИ, откъдето видях, че няма данни за въпросното лице до 11.2007 г. /вкл./, от което вадя изводи, че изобщо не са подавани декларации обр.1 и 6 до този момент."

Редното в този случай е да се подаде обр.1 и обр.6 . Смятам, че дори и да се попълни УП2 и 3 от НОИ би трябвало да изискат такава информация за персоналния регистър.

Обърнете внимание на Наредбата за намалено работно време, съгласно която за определени категории работещи и особено в лаборатории то е 7 часа.

Вижте насоките, които дава СС 2 за отчитане на стоково-материалните запаси.

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=869%3Acc2&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134

Базата бихте могли да определите като съблюдавате спецификата на производствения процес. Тя би могла да бъде процентното участие на приходите по артикули в общия приход от продажбите , би могла да бъде процентното съотношение на вложените основни материали по артикули в общия обем преки разходи или друг критерий, определен от Вас.  Преценете кое би отговаряло най-много на достоверността на разпределението на тези разходи .
Подавате декларация 1 за всеки месец на полагане на труда по гражданския договор със съответната сума за месеца.
Май декларацията подадена от един, а данъкът - платен от друг..... :smile1:
По принцип Наредбата за командировките в чужбина не дели страните на такива от ЕС и останалите. :smile1:
За всеки болничен, на който пише, че е първичен работодателя плаща първите 3 дни!

А, не ! По-горе колегите са се и мотивирали .
А тогава защо питате ?  Неслучайно Ви отговорих, че може, но не е правилно........:smile1:
Едва ли това ще е толкова голямо прегрешение........ :smile1:
Може, обаче не трябва - записва се основната заплата.  :smile1:
".......ще се знае, че същото дължи данък "

какъвто всъщност не дължи........ :smile1: