А може би не става дума да Ви освободят от работа и назначат наново ? Вероятно в случая има само промяна на собственика, при което ще бъдете преназначена при новия работодател без прекратяване на договора ? Ако е така ще бъде подадено и уведомление по чл.123.

" Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател."
Би било редно да се начисли обезщетението в правилния месец и за него да се подаде обр.1 с код корекция и верните данни за лицето. Следва да се подаде и редовна декларация обр.6 само с ДДФЛ на това лице.
" А ако не се спира дейността на фирмата, а просто продажбите на дребно? "

Всъщност за наличието на касов апарат са важни продажбите , за които се издава касова бележка. Ако няма да имате такива не е проблем да не подновите абонамента си за поддръжка на касовия апарат и съответно да не го използвате.
По-добре не подписвайте такъв договор.
"...частично се ремонтира  съществуваща канализация  ... "

Ако без този ремонт съществуващата канализация не може да функционира нормално и той възстановява обичайното функционално състояние на въпросната канализация това е разход за външна услуга.

"...Реално досега си е имало  канализация  на този  обект т.е  на фирмата  ,но  като  ДМА  никъде  не  заведно  като  такова."

Документално излиза, че ремонтирате нещо, което не притежавате ?
Да, аз също имам подобен текст.

"                   Получих екземпляр от този трудов договор и копие от уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ,заверено от НАП на ............. г.      Работник:..................
                  На основание чл.63 ал.4 от КТ страните по този договор удостоверяват,че работникът постъпи на работа на ................. г..    Работник:...................

                                                                           Работодател:.............."
Вероятно лицето ще иска да му бъде изплатен болничния лист и това би било пречка да се приложи предложеното от Далила , което е изход от тази ситуация.

Напротив, никаква пречка няма да е, защото НОИ засичат подадените Д1, а в Д1 лицето ще фигурира от датата след изтичане на болничният

Именно, Далила - съгласна съм с това. Само пояснявам, че лицето не трябва да има претенции да му бъде изплатен болничния, защото за времето на болничния няма да е встъпило в длъжност.
Вероятно лицето ще иска да му бъде изплатен болничния лист и това би било пречка да се приложи предложеното от Далила , което е изход от тази ситуация. От друга страна това, за което пише ХХХХХ е напълно възможно , макар и хипотетично . Важното е подаваната декларация обр.1 да има обвръзка с представения в НОИ болничен.Няма как един и същи ден да е и работен и ден в болнични от гледна точка на персоналния регистър на лицето.
А в болничния лист името на Вашата фирма ли фигурира ?
" Понеже както става ясно от изказванията ми във форума напоследък съм гола вода и два пръста отгоре "

Само наистина един готин човек може да се шегува със себе си ! А иначе не съм останала с тези твои впечатления........ :laugh:

На въпроса - назначих в една фирма едно лице, а се оказа, че в предишната фирма са му прекратили договора по време на болничен. Единственият резултат от това беше, че получи писмо за отказ от изплащане на парично обезщетение по болничния, за който не знаехме и всичко си беше ОК.
Голямо, голямо.......колко да е голямо ?  :laugh: Ще се справиш - успех !
Така е - ни можеш по ел.път. По електронен път може да се подава информация за текущата календарна година до 30.04. на следващата.
 :wave:

Елена, аз мислех, че аз нещо недоразбирам.......но ето и ти - бихте ли пояснили как така преди навършване на 2 години на детето ИТ иска да се ползва платения отпуск ?
" Предписанието е работодателят да предостави задължително платения годишен отпуск на майката."
Нали ще го предостави след изтичане на отпуска за гледане на детето ?
Има разлика между право на обезщетение и право на болничен. Лицето може да няма право на обезщетение, но да има право на болничен. След като към момента на евентуалното издаване на болничния лист лицето е осигурено за всички осигурителни случаи / вкл. ОЗМ / смятам, че личният лекар не може да откаже издаването на болничен лист.
Например за окончателните данъци като примерно данък дивидент........
Искам да попитам дали има възможност при добавяне на дадена тема в бележника да я преименуваме или да добавяме някакви пояснителни бележки към нея - за какво точно сме я запаметили . Примерно темата има едно заглавие, но в нея сме намерили нещо съществено - писмо или мнение по друг въпрос, различен от зададеното заглавие и я запаметяваме точно заради това.
Дано добре съм обяснила.  :smile1:
Хубав ден!
Да не удържате и да не внасяте съответно.
Защо да трябва, свои, след като лицето е избрало да се осигурява на високия процент и определено не е избрало да подава еднократно декларация обр.1 ?

" " 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО ""
Този месец подадох такава - дните в т.16.4  и код 12 за СОЛ.