С уговорката, че единствената причина , поради която правите всичко това е да си вземете парите - законосъобразността изисква в слручая единствено клиентът да си плати без повече документация. Евентуално може и да го съдите за неплатени доставки.

Ако Вашата фактура е вече включена в дневниците на клиента следва да издадете Протокол за анулиране на фактурата / по чл.116 ЗДДС / .
http://balans.bg/285-3-7-protokol-po-zdds-za-anulirane-na-faktura/

Ако Вашата фактура не е включена в дневниците на клиента да си вземете оригинала на изпратения документ и същият да се съхранява при Вас.
Следващата стъпка е анулиране на подадената ВИЕС декларация.
http://www.doxa-consulting.com/?p=437

Пак ще повторя обаче, че законово основание да правите всичко това няма. Сделката е осъществена, стоката е изпратена и получена от Вашия клиент.
Това ВОД ли е било ? Има ли подадена и ВИЕС декларация ?
Най-добре да си я плати и толкова. Неплащането на фактура не е нито основание , нито причина за подобни действия.
Декларацията по чл.55 се подава в този конкретен случай от платеца на дохода при условие, че доходът е изплатен.
ФЛ / ЕТ в случая не следва да издава фактура. Платецът на дохода ще издаде СИС .

Независимо от това, че имотът не е включен в активите на ЕТ - то при регистрация на ЕТ по ЗДДС издаването на фактура и начисляване на ДДС е задължително.
Писмо на НАП за последния вариант може да видите на този линк :

http://balans.bg/5956-oblagane-na-et/
https://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/11/29/3087745_danuchno_tretirane_po_zdds_na_lihvite_po_parichni_zaemi/

Вижте частта, в която се разглежда възникването на данъчно събитие.
Объркването ми идва от "Продължават осигуряването си само в ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за УПФ".

Промяна в процентите със сигурност няма. Предполагам, че смисълът на написаното е, че лицето внася вече общата сума на ДОО и ДЗПО в НОИ.
И собствениците ли са съгласни просто да приемете искането на проверяващите без опит да аргументирате становището си и да начислите лихви ? НАП точно на това и разчитат, но всеки сам си преценява.
Иначе за лихва - вижте заемите по банки или други финансови институции.
Какво ще рече единствено за отдаване под наем? Идва физическо лице и търси луксозен автомобил за 3-4 дни или по дълъг период. Пускам му фактура.  Друго нещо изисква ли се?

По отношение на физическото лице - не. По отношение на автомобила - да го използвате единствено за отдаване под наем, а не примерно освен за отдаване под наем и в дейността на фирмата или за лични нужди .
Чл. 134.
..................
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в не се прилага.

Начисляването на лихви не е задължително. Проверяващите може би не знаят това ?

http://balans.bg/1396-dopylnitelni-parichni-vnoski/
Благодаря за бързия отговор. Аз разбирам, че мога понеже ще го отдавам под наем. Прав ли съм?

Да, ако добавим и "единствено" - ще го използвате единствено за отдаване под наем .  :smile1:
Вижте прикаченото по-долу Разяснение на НАП по въпроса .  В него се разглежда въпроса за данъчен кредит на лек автомобил. :smile1:
 Глобата е вид данък за това, че си направил нещо погрешно, а данъкът е вид глоба за това, че си го направил правилно!
........................ ........................ .....................
В офиса беше толкова тихо, че се чуваше как заплатите влизат в дебитните карти.
........................ ........................ .....................
- Имало живот и извън нета.
- Така ли? Дай линк!
........................ ........................ .....................
При издадена фактура от фирма с немски ДДС номер при условие, че са сметнали / евентуално / Вашата фирма за нерегистрирана по ЗДДС следва да има начислен ДДС по тяхната ставка. А начисляването на ДДС 20 % е несъвместимо с немския ДДС номер във фактурата . Определено следва да си изясните кое е неправилното  в тази фактура - издателят ли или ставката.
Успех !

Пише, че в общата сума от 109,12лв е включено ДДС-20% което си е българската ставка,

Българската ставка с немския ДДС номер ?

Най-долу във фактурата е посочена регистрацията в Германия.

Погрешно преведената сума да се върне в брой и да се преведе по банка на правилния контрагент ?
но в общата сума пише Общо нето с включено ДДС 20%

След като в издадената Ви фактура има вписан немския ДДС номер и е начислено ДДС вероятно доставчикът Ви е приел, че не сте регистрирани по ЗДДС. Друга причина за тази комбинация не виждам. Може да говорите с фирмата и да изясните нещата. Или е ВОП и не следва да имате начислено ДДС или е грешка във фактурата.
Най-долу във фактурата е посочена регистрацията в Германия.

Защо е начислен ДДС в този случай ? Не може да включите фактура с ДДС номер от Германия директно в дневниците.