...трябва да подаде ОКД-5 с булстата на дружеството, да посочи датата на започване на трудовата дейност и да не попълва нищо повече в полетата, където се посочва избор на вида осигуряване?

Точно така. :smile1:

Същото лице има и доходи от наем. Трябва ли да довнася здравни осигуровки върху този вид доход? (дотук клоня към "не")

Не, защото е осигурен като СОЛ.
Чудя им се на тези работодатели.

А не се ли чудиш като осигуряват хората на прага и дават пари под масата ?
Прочетете чл.66 КТ и ще видите какво се вписва още от 2004 /поне/ та до сега...
А при платени отпуски, които се оформят в последствие - например при кръводаряване?

Колко впоследствие ?
Реално е СОЛ без личен труд.

Не може да съществува такова нещо. Може да е без възнаграждение за личен труд, но без да полага такъв не е възможно да е СОЛ.
Много ви благодаря ! Бъдете здрави !
Здравейте,
дали някой може да ми отговори, ако е попадал в такава ситуация :
Упълномощено лице А подава болнични в НОИ чрез програмния им продукт. Възможно ли е от същия, вече инсталиран програмен продукт да се подават болнични от друго упълномощено лице Б за други фирми ? Програмният продукт на НОИ позволява ли от инсталирания такъв на един компютър да се ползват двама потребители - упълномощени лица ?
Дано правилно да обясних . :smile1:
Благодаря предварително.
Ако питането е дали при завършване на специалност психология може да се упражнява като професия тази на психолог - да. В самите програми на университетите по  специалността психология тази опция за реализация съществува.

"Възможности за кариерно развитие:
Придобилите професионална квалификация “психолог”, ОКС “бакалавър”, могат да се реализи-рат професионално както в държавни и общински институции, така и в неправителствения сектор:

в самостоятелна практика за психологическа помощ и консултиране;
в системата на образованието като училищни психолози и в центровете за личностно развитие;
в ресурсни центрове за интегриране, обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
• в системата на здравеопазването като психолози в мултидисциплинарни екипи;
• в неправителствени организации за социални услуги за деца и семейства; за работа с наркозависими; за работа с възрастни с увреждания и лица с умствени затруднения; за работа със семейства в риск – като психолози или доброволци."

От сайта на един университет - може да потърсите. Познавам такива хора, които работят в центрове за жертви на насилие, работят по различни програми на фондации.

Този въпрос няма нищо общо със счетоводството.
Опитах и с редакция на ОПР, но безуспешно.Работя с Микроинвест Делта Про.

Не правете редакция преди да сте се уверили в правилността на действията си. Проверете коя точно сума не е отишла в ОПР и проследете каква формула е заложена в програмата за нея и дали Вие правилно я използвате.
Не е сигурно дали няма Д1. Зависи за колко дни е осигуряването на макс. Може и за един да е.

t.trifonov66,
добре, че не си данъчен - когото проверяваш ще го побъркаш. Все пак по принцип е добре човек да обръща внимание и на детайлите.  :smile1:

 Лицето ... е с намалена работоспособност 50 на сто.
Значи според мен нямаме осигуровки за начисляване, както и ДДФЛ.

За ДДФЛ не е много сигурно, защото не се знае дали не е превишил вече размера на полагаемата сума от 7920 лв. като данъчно облекчение за годината от другите източници на доход и желае да бъде удържан. Другите Ви изводи са верни.
Има ли според Вас начин да изравня стойностите или греша в самото отчитане на подобренията?

Здравейте,
мисля, че правилно сте формирали амортизируемата стойност в САП и ДАП. Възможност да имате еднакви като стойност амортизации Ви дава чл.55 ал.2 ЗКПО, който не фиксира определени норми, а указва, че "(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:..."

Определете за счетоводни цели 4%  амортизационни отчисления, а за данъчни - по-ниски. Във Вашия случай ще са 3,67 %.

367000 х4,00% =14680  в САП
400000 х3,67% =14680  в ДАП
Според мен за сметка на работодателя са дните 14-16.11 , но колежка твърди , че това са два отделни болнични макар и с продължение.
Какво мислите ?

И аз мисля, че са два отделни болнични, макар и с продължение. :smile1:
 Обаче, ако колежката Ви мисли, че дните от работодател са 5 е в грешка. Дните от работодател са 3 - два от първия, един от втория. Този отговор е от НОИ при запитване за същия такъв случай.
Малко по спомен, но ще се ориентирате :
1.подавате Приложение 10 в секцията промени на обстоятелства и чеквате т.21, че отпускът по чл.164 ал.1 е прекратен, считано от датата на болничния за 45 дни.
2.подавате друго Приложение 10 и в него вече маркирате, че на основание заявление-декларация приложение 8 / съхранява се само при Вас/, подадена от лицето подавате за изплащане на обезщетение при неизползване на отпуск за дете до 2 г.

С една дума - подавате 2 Приложения 10 - за промени в обстоятелствата и за майчинство за второ дете в размер на 50 на сто.
Здравейте, ще подадете болничния за 45 дни стандартно. Ще подадете и Приложение 10 за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуска за дете до 2 г., за да получава майката 50 на сто за детето до навършване на двете години. Майката трябва да представи Приложение 8 към чл.4 т.6.
1. Получаваме стоки и ни фактурират доставка (транспорт) в същата фактура (това се води като получена услуга от ЕС и трябва да се регистрираме?)

Това "се води" съпътстваща доставка и погледнете чл.128 ЗДДС.

2. Ако закупим стока над 300 евро доставката ни е безплатна и е за сметка на доставчика(тогава пак ли сме задължени да се регистрираме защото той доставя услуга със стоките?)


Отново Ви препращам към чл.128 ЗДДС.

4. Ако някога решим да продадем стоки в ЕС, но преди това са доставени до България това се разглежда като дистанционна продажба или като ВОД и веднага ли сме задължени да се регистрираме по ДДС?

Основанията за регистрация по ЗДДС се разглеждат в ЗДДС от чл.94 до чл.102 ЗДДС. Разгледайте ги и вижте в кой случай кога следва да се регистрирате.

3. Ако в другата държава членка ни начислят ДДС за тези стоки(както би трябвало) пак ли гоним прага от 20 000лв за ДДС регистрация?

Този въпрос според мене е некоректно зададен, защото в другата държава-членка не винаги биха Ви начислили ДДС, а оттам и ситуацията е различна. Като разгледате чл. за регистрация по ЗДДС ще си отговорите и на този въпрос.

По отношение на забележката Ви към колегата/колежката мисля, че тя е неоснователна, защото от питането Ви не става ясно, че въпросите се задават от счетоводител.
Ще бъда благодарна ,ако някой може да ми отговори ,дали може да се бракуват евакуационни лампи?

А каква причина може да има да не се бракуват, ако вече не вършат работа ?
Иххх, че си лоша :)

Ами неволята ни е научила, но в днешно време работникът още не е назначен и е готово прекратяването на договора му ... планово.