:lol:

Мдаа, нещо такова неразбираемо ще да е.
И аз мисля, че дори и без да са посочени членове текстовете са недвусмислени и договорът има правна сила. В цитата не ми стана ясна ролята на това 011, но по принцип не е неправилно договорът да бъде написан и така .
По принцип тази майка, която има и други доходи би могла да си ползва облекчението при подаване на ГДД чл.50 , а на другата облекчението да ползва съпругът и. В случай обаче, че си подадат при Вас документите няма как да откажете да приложите процедурата. Иначе - да, просто им изплащате парите, а намалявате Вашето задължение за ДДФЛ за съответния месец.
Засечката се прави за съответния ЕИК като цяло за месеца. :smile1:
Няма да стане така. Ще подадете едновременно - Д1 за лицето с код К и Д6 с код К за правилните суми. Вероятно ще имате суми в намаление.
да отбележим и че с последните изменения в ЗДДФЛ, за ползването на данъчните облекчения чрез работодателя, е необходимо и подаването от страна на служителя на още една декларация - чл.49, ал.4, т.8 (нова)

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19095.msg115185/topicseen.html#new

Още веднъж много Ви благодаря delphine.

Декларациите са за 2015 г., за това толкова се притеснявам НАП-аджиите да не се запънат нещо.

Пак благодаря :)!

Ако приемем, че лицето ще има личен труд за 2015 то е следвало да има и подадена декларация за този си доход и съответно попълнени Т1 и Т2 в ГДД. Обмислете още веднъж преди да предприемете някакви действия.
Предписанията са дадени за лице - СОЛ вероятно без да е известно , че същото има личен труд / примерно / . Ако ще му начислявате личен труд не следва да изпълните буквално тези предписания.
Извън темата - без предписания можете да подадете Д1 на СОЛ за 2016 г. до 30.04.2017.Системата с ел.подпис ги приема без проблем.
Бихте могли да му начислявате и изплащате личен труд като СОЛ за този период като вече кодът за вид осигурен ще е 12. Всъщност ще имате заличаване на Д1 с код 10 и подаване на редовна Д1 с код 12.
В посочения линк към лекс-а има изказано и друго мнение, че упълномощаването на прокурист само по себе си не изисква договор, както и прекратяването не изисква анекс или предизвестие. Един вид, че в упълномощаването са упоменати правата на прокуриста . Аналогично оттеглянето на пълномощното само по себе си е прекратяване на прокурата. Доколкото сте направили договор логично е да има някакво прекратяване - било с анекс или предизвестие. Явно може обаче както без договор така и без прекратяване като процедура.
По принцип и гражданския договор и ДУ са договори по ЗЗД .Не следва да уведомявате НОИ за прекратяване на договора за прокура. Относно документа - какво е предвидено в ДУ по повод прекратяването ? Бихте могли да направите един анекс към договора и в него да уредите този въпрос т.е. да го прекратите чрез анекс. Вижте и този линк от лекс-а - препоръчва се анексът да е нотариално заверен.

http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=45948
Прави са от НОИ и  следва да търсите въпросните пари за болнични / първите три дни / от работодателя си. В противен случай се обърнете към Инспекцията по труда.
http://balans.bg/1376-prekratjavane-na-duk/

от линка :
" 3. За дата на прекратяване на осигуряването на прокурист следва да се приеме датата, на която е прекратен трудовият или гражданският му договор."
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/138371/0/

Прекратяване на договор с прокурист

Скрит текст :

Спирате да начислявате възнаграждение, когато фактически прекратявате договора / според предвидения за това начин в ДУ - с предизвестие, анекс и прочие / , а не след вписването на това обстоятелство в ТР. Вписването има информативен характер и е последваща стъпка след прекратяване на договора с прокуриста.
Чл. 403а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.)
.........

(2) Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.

Явно е от 30.07.2010. :smile1:
В какъв смисъл за контакт?
Длъжностно лице по ЗБУТ - да, но това другото не съм и чувала.

Сигурно съм го измислила в момента аз / за по-бързо /  - да, за длъжностно лице по ЗБУТ става дума. Трябва да направя един комплект документи за ИТ за една фирма, която изобщо до сега е нямала такива нито пък счети и не знам с коя дата да направя тази Заповед за определяне на това ДЛ.
Дали някой си спомня / да не търся / от кога се въведе задължителното определяне със заповед от работодателя на лице за контакт с ИТ ?
delphine, с моя ПИК мога само да подавам декларация по чл.55. Не видях за ГДД, въпреки че в сайта на НАП пише, че може.

n_alex76 ,
за 2015 година подадох на всички физически лица, на които имах да подавам ГДД чл.50 с ПИК. Може би трябва да провериш защо с твоя ПИК не ти е възможно , но наистина може. :smile1:
Работодателят не е заинтересован да отсъстват служителите му през работно време, за да си подадат ГДД.По вероятно е да поиска справка от НАП, която всеки може да си разпечата у дома с ПИК от НАП.
Другият вариант е да направят възможно подаване на ГДД за ФЛ с ПИК.

Тази опция е активна за физическите лица и те спокойно могат да си подават с ПИК ГДД . Не виждам да има проблем от гледна точка на отсъствия от работа. Изпращането по пощата е също една алтернатива, пестяща време.