http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5347.40

може да потърсите и други теми по въпроса - има доста дискутирани такива  :wave:
Всъщност във Вашия случай трябва или не да начислявате осиг. вноски ? И сигурни ли сте , че правилно сте попълнили данните в сметката ?
Не съм пробвала точно този случай, но според мене е по-важно какво ти начислява в крайна сметка калкулатора според случая, за който го ползвате - важното е да не начислява и " удържа " ДДФЛ за доходи, изплащани през четвърто тримесечие.
"...трябва да й връчи заповедта за прекратяване с писмо с обратна разписка..."

Да, правилно.
Сключвате с лицето договор за възлагане на дадена поръчка и оформяте командировката съгласно Наредбата за командировките.
Евелина, явно при вас лицето е на втори трудов договор. Ако за интервала на болничния е идвало на работа и не  е представило болничен бих отразила тези дни като работни. Все пак работим по документи и след като няма болничен има два възможни варианта - или работникът е бил на работа или не . Съобразно това вземете и решение как да отразите тези дни. Нека си носи отговорността за непредставения болничен.
Успех и приятно прекарване на отпуската !  :wave:
Да, така е - тя е за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство. В такъв смисъл е и пояснението на края на писмото на НАП, което приложих по-горе. :smile1:
Обр.6 подавате общо за наетите и СОЛ.
Работя в Микроинвест ТРЗ и не ми дава да въведа осигиг. доход в кл. 34 ? Някой има ли същия проблем

И моята ТРЗ програма не ми прави обр.1 на СОЛ, правя го на НАП-ската програма.
И аз смятам, че процедурата не е приключила и може да посочите в клетка 70 за приспадане през август.
кл.31           - личния труд
кл.31А         - / личен труд - сума на осиг. за съответния месец / * 0,10
кл.34           -избрания осиг. доход
В клетка 34 посочвате осигурителния доход, върху който СОЛ внася авансовите осигурителни вноски.


http://www.accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html

от линка

"  Месечното нетно възнаграждение за самоосигуряващите се лица, според чл. 17, ал. 6 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски."
Чл. 221. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Начислявате обезщетението последния месец за един месец , ако толкова е договореното предизвестие .
Те и в НОИ ще си " чакат " болничния по този договор, защото не може да бъде в болнични само на едното място. Просто му обясни, че трябва да вземе и болничен за второто работно място.
 :wave:
Всяка институция си прави каквото си иска, а ние " хармонизираме " действията на всички . :laugh:
Ако този договор , сключен по чл.114 е наистина втори за лицето не виждам причина за промяна на основанието - няма проблем за целите на уведомлението да е с код за договор по чл.114 , а за целите на обр.1 правилно отразява обстоятелството, че е втори за лицето.
Не, нямаше прекъсване - ТЕЛК издаде продължение на предходния болничен. :wave: