Интересно ми е следното - ако сега направят една ревизия на фирмата по отношение на дължими осигурителни вноски ще констатират , че лицето е следвало да се осигурява в Бг след като не се осигурява в съответната страна. Вие сами реагирате на този факт и пропуск и отказват да Ви вземат парите , които са си направо законово дължими в този случай. Нямала съм такава ситуация, но бих настоявала да се оправят нещата .
Имате възможност да "задържите" включването на фактурата в дневниците 12 календарни месеца - защо не изчакате да видите дали ще имате КИ или тя "ще отпадне" ? Така ще си спестите разни процедури. Иначе законовата е чл.126 ЗДДС.  :smile1:
" .......искам да си превеждам по банков път възнаграждение, което ми се изисква в кредитния договор и да се осигурявам на минимален праг."

Това би било възможно само , ако в качеството си на самоосигуряващо се лице имате възнаграждение за положен личен труд във Вашата фирма и се самоосигурявате авансово върху осиг. доход от 420 лв., който за 2014 е минимален. Ако за пръв път сте СОЛ то няма проблем  осигуряването Ви да е на минимума от 420 лв.. И вероятно няма да пропуснете да се обърнете към счетоводител, за да Ви обясни всички моменти относно личния труд и свързаните с това други административни задължения.
Не попълвате Таблица 2 и не изравнявате здравни осигуровки след като за цялата 2013 лицето не е било самоосигуряващо се или лице , което се осигурява по чл.40 ал.5 от ЗЗО.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8705.0.html

В по-горните постове колегите са пояснили при какви условия върху гражданския договор няма да имате осигуровки / ако лицето не е назначено  на др. основание или е осигурено другаде на макс. /.Линкът е в подкрепа на това, че ако отговаряте на тези условия не е важно каква сума изплащате , а за кои месеци се отнася.
Да разбирам ли,че ако сумата е 1200 лв ,но я изплащам всеки медец по 200 лв,няма да се внасят осигуровки?


Точно така - дори и да не я изплащате всеки месец, а наведнъж . Търся една много полезна тема по въпроса, ако я намеря - ще я постна.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8344.0.html
Така е,ама после като се събере сумата-има и осигуровки и данък-това ме притеснява.Защото сега като му кажа,че под мин.РЗ няма осигуровки -ела да видиш какви идеи ще му дойдат.

Не гледате сумата, която изплащате , а това за кои месеци се отнася и от там дали - има или няма осигуровки.
Това също е от указанията към ГДД чл.50 :

" Местните и чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити през годината доходи:
"
Аз "залагам" на това, че декларацията се подава за придобити доходи, а лицето няма такива . :smile1:
Мога ли да се самоназнача в собствено ЕООД на договор за управление без заплата, за да си спестя осигуровки, при положение, че ЕООД-то няма да има дейност и съм осигурена на друго място.
Благодаря предварително!

Това не отговаря ли на въпроса - какво налага ДУ в неработеща фирма ? И има ли по-голямо " спестяване " на осигуровки от това, че като не упражнявате дейност въобще не ги дължите ?
" Моля отговорете ми наистина ли е нормално счетоводителя да приключи годината със задължения към бюджета........"

Какво да коментираме повече след такъв въпрос ?  с цялото ми уважение към питащата - моля да не го приема лично

Това , ако не друго показва какви са очакванията , които собствениците имат към нас...........и това е продукт на действителността, в която счетоводителят си е направо магьосник , но това е вече свръх...........
Аз смятам, че всеки счетоводител прави и платежните за плащане на съответните задължения, по които той или собственикът плащат в банката или в брой съответното задължение и подава за това необходимите декларации. Формирането на задължения е резултат от декларирани такива , но неплатени. Не са давани платежни ли ? Или не са давани / внасяни пари ? Аз поне не познавам счети, което само да подава обр.1 и 6 / примерно / и да не пише и дава платежните за дължимите вноски. А неплащането е определено " простъпка " на собственика.
" Моля отговорете ми наистина ли е нормално счетоводителя да приключи годината със задължения към бюджета, за които дори не ни е уведомил и това си е наш проблем! "

Счетоводителят приключва годината съобразно представените му документи. Не счетоводителят приключва годината със задължения към бюджета, а фирмата не се е разплащала редовно с бюджета поради което счетоводителят е документирал тези нейни задължения при приключването. Нали подписвате годишната си декларация собственоръчно, подписвате годишния финансов отчет ? С какво повече да Ви информира счетоводителят относно задълженията Ви ?
И да - нормално е да приключите със задължения / фирмата, а не счетоводителят / , ако те не са плащани своевременно в законоустановените срокове.
Все пак трябва да правим разлика между начисляване на осигурителни вноски и ДДФЛ за сметка на работника и действително удържани такива. Питането Ви беше за служебната бележка при неизплатени заплати - как може при неизплатени заплати да има удържани осигурителни вноски ?

ето Вашия текст :

"... според мен поне удържани осигуровки би трябвало да се посочат, след като са подавани Д1 и Д6 за  начислени заплати."

Няма как заплатите да са само начислени, а осиг. вноски - удържани.
Как ще са удържани като не са платени - удържат се при плащането.  :smile1:
И аз се присъединявам към молбата на SBR ползващите Делта Про да споделят плюсове и минуси на програмата...........намирам се в голямо двоумение и чудене за бъдещото и ползване.......

Във връзка с темата - излиза че доходите от патентна дейност въобще не влизат в дохода за детски, а влизат пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.... Едното е доход от трудова дейност, но облагаема по ЗМДТ, а другото са обезщетения...


Това е голям бисер, сътворен от законотворците ! Парадоксално, но законосъобразно , факт !  :good:
Актуалната т. е. последната версия.
ЗСПД
..........
Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на този закон:
........................ ..
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.


И аз като Ирена смятам, че дивидентите следва да се включат при изчисляване дохода за получаване на помощи за деца - съгласно горецитираната разпоредба на ЗСПД и на това, че дивидентите са облагаем доход съгласно ЗДДФЛ .  :smile1: