Здравейте,колеги!
Може ли Управител на ЕООД с еднолично решение да отпусне на себе си като физическо лице кредит

Мисля, че по -скоро ЕООД с управител Х отпуска кредит на физическото лице Х. Може.
В ЕООД имам СОЛ, който е единствен във фирмата и той упражнява дейност. Назначихме прокурист

Тука се питам дали изобщо е трябвало да назначавате прокурист - може би докато е в майчинство СОЛ фирмата има дейност ?

По отношение на личния труд - с подаването на ОКД5 лицето вече упражнява дейност и полага личен труд. Вероятно питате дали е задължително да определяте и изплащате възнаграждение за личен труд ? Не.Принципно би трябвало да се подава. Аз лично миналата година опитвах да подам с ЕГН и ПИК на едно лице, но непрекъснато ми даваше грешка, че няма такова регистрирано лице , каквото и да значи това. Исках да свърша услуга само в тази и част за НСИ и не знам как се оправиха. Опитайте да подадете без НСИ - не знам дали ще стане, но пробвайте.
Май. До 30.04.2022 няма да е изтекъл месецът, за който се дължи това обезщетение.
Не съм плащала авансови вноски и не съм подавала декларация. Затова и питам за Справката за окончателния доход

По закон лицата, занимаващи са с тази дейност са задължени да бъдат самоосигуряващи се. Следователно дали са направили или не необходимото са задължени да подават и тази справка. Друг е въпросът дали наистина ще я подадат и какви биха били / или не били последствията от всичко това.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=9417.0

Вижте само кои са актуалните сега Приложения за НОИ.
Осигурителен статус се определя месечно, ако не му е известно на някого.

Зависи за какви цели , защото по принцип понятието осигурителен статус не върши работа за всичко. В този случай особено нищо не значи - осигурителен статус за стаж ли, за здравно осигуряване по КСО ли, за здравно осигуряване за личния лекар ли - там те водят здравно осигурен и за част от месеца например , което не съответства на здравния статус по КСО.

Иначе за  здравни осигуровки за дните на безработица - извън всяко съмнение се дължат независимо от "месечния статус" , каквото и да значи това.
Щом същия месец е осигурено на друго основание, не би трябвало да дължи ЗО като безработно лице и не изравнява за този месец здравни.

Цитирайте и съответната нормативна разпоредба и ще се съгласим едва тогава с това твърдение.
ФЛ през цялата година е осигурено по трудов договор, но през месец юни има прекъсване, работи до 20-ти включително, а след това до 30-ти е безработно.

В колона 3 на Т2 се вписва осигурителния доход, върху който се дължат здравни  осигуровки по ТД, а в колона 4 - осигурителния доход, върху който се дължат ЗО като безработно лице.
Вижте чл.26 т.4 ЗДДС и това
До кога данък МПС може да се плати с 5% отстъпка? До 30.04 /както е по Наредба/ или до 03.05 /тъй като крайният срок изтича в неработен ден/?


Не е за Столична община, но питах в местната / трябва да е без значение / - 03.05.2022 е срокът.
Здравейте,
При попълване на ГДД на лице пенсионер, осигурено на максимума по ТД, едновременно с това е и Сол в друго търговско дружество. Няма подавани Д1, защото е на максимум по ТД и ще се осигурява само здравно(ако се наложи и падне по ТД под максималния минус пенсията). Попълва ли се Таблица 2, само със сумата по ТД+пенсия, която минава 3000 на месец, или не се попълва. Тотално се обърках от всичко прочетено. Според мен НЕ следва да се попълва Таблица 2, а трябва ли да махна отметката е началото, че е самоосигуряващо се лице?

Вижте чл.52 ЗДДФЛ - ако лицето има доходи само от трудови правоотношения при условията на този член не е задължено да подава ГДД независимо, че е СОЛ.
Дори и 14 пак не става и не мога да разбера защо?

Дните са 14, а в т.15 трябва да впишете последен ден в осигуряване - в случая 21.03.2022. Впишете 21 в една клетка - първата в случая.
Може да реши като дарение.  :wink1:


Често се оказва, че са много тези "дарения" . :smile1:
Направете анализ на сметката на лицето в НАП и от справки чрез ПИК проследете къде е отишло и какво е покрило плащането за последното тримесечие.
Аз го направих така, обаче в опреацията после 421/ 501 всъщност ми става по висока изплатена сума

Всъщност тази операция няма да я вземате отделно и специално в случая. Та ще се "осъществи" при осчетоводяване на изплатените заплати и сумата ще е част от тях.
От Януари до Декември ли избирам ?

Това е правилният отговор.  :good: