И защо да нямат право да пускат хората в неплатен отпуск? Имам хора със семеййни фирми-назначени са съпрузи,деца. Искат да ги пуснат в неплатен ,за да платят по-малко осигуровки,защото цялата фамилия чака на този бизнес, а той в момента е в колапс.

Ако наистина излязат в отпуск никой не го забранява, ако е обаче само по документи ... не искам да мисля, че всички ще започнат да правят това и после да виним държавата, че няма пари.
Подкрепям напълно ! Дано има здравомислещи да разберат, че простите неща дават по-голям ефект. Какви законодателни промени , какви новости , които ще доведат до хаос особено при фирми , добре разчели определянето на авансовата си вноска и вече декларирали я. В една фирма съм декларирала доста по-голям размер на авансовата вноска от този, който ще ми "преизчислят " . Не желая да ми се намалява - преди да я обявим сме мислили. Ако ни е голяма - има механизъм да я намалим законово .
Да променят срокове за декларации и данъци и до тука. Тези добрини ще са достатъчни !
Колко да го удължат, ditzve ? Имаш време до 10.04.2020 за този. Дотогава може и упълномощаване в НОИ да си направиш.  :smile1:
Аз в рамките на този прозорец нямам нито в ляво долу, нито горе , нито в дясно бутон потвърди
Имаш - в рамката, която обхваща прозореца,  но вероятно не ги виждаш. Не можеш ли да го минимизираш ?
Най-много да стане една каша и бъркотия. Много фирми са си подали ГДД, определили са си авансовите вноски. Сега НАП като им ги запреизчисляват служебно за тяхно "добро" - направо не ми се мисли. Трябва да има избор дали подалите искат да се възползват от тези "благини".
Има си механизъм всеки да си намали авансовата вноска с Декларация - къде там пък отидоха да пипат с нови правила. Не го дочетох това творение...едни срокове за подаване и за плащане на данъци да бяха променили беше достатъчно . Ама да е по-интересно...
maxi ,
като отидеш на Приложение 1 и дадеш зареждане на данни се отваря прозорец с данните. В рамката на този прозорец долу в ляво има две опции "потвърди" и "отказ". Избираш потвърди и данните се зареждат. После потвърждаваш самото Приложение.
Т1 и Т2 се попълват ръчно - там в колона 3 единствено се зареждат данни от трудовите доходи на лицето, ако има такива. Ако е СОЛ с Приложение 1 няма да се заредят данни в колона 3, а ти ще си ги нанесеш в колона 5.
Възможно ли е да ми покажете бланка или образец как би трябвало да изглежда описа за да улеснявам счетоводство...

Справката, която ми дават се генерира от СУПТО продукта им. За продажбите без фактури са си въвели аналитичност с клиент " продажба за население " и по дати излиза опис на "продажби за население"  и сума. Вижте възможностите на софтуера, който ползвате .
Всъщност за всяка продажба пускам премо предавателен протокол от софтуера на онлайн магазина, ако правя и по едно копие за счетоводството достатъчно ли ще бъде или отново трябва да водя вътрешно фирмен отчет?

В същата, описана от Вас ситуация получавам от фирмата справка - опис на всички продажби за населението за месеца и на база на тази справка правя месечен отчет . Отделните протоколи / както е при Вас / си се съхраняват във фирмата.
Забравих да спомена че не съм регистриран по ЗДДС

Тогава съставяте отчет, аналогичен на този по чл.119.  :smile1:

"една обща фактура за всички продажби на физически лица или има друго правило...?"
Това е практически невъзможно, а другото правило ни го подсказва чл.119 без значение, че не сте регистриран по ЗДДС. Просто отчета няма да го наречете, че е отчет по чл.119, а отчет за извършените продажби за населението / примерно / .
Всъщност трябва да имате подадено заличаване на прекратяването - първото подадено уведомление . Това имате ли го направено, че нещо не се ориентирам в написаното ?
И аз получих от СТМ макети на оценка на риска, идентифицирани опасности на работното място, мерки, инструкции за дезинфекция, хигиена и филтър на входа, извънреден инструктаж.

Така добре оцениха риска, че просто нямам думи...поредните ненужни, некомпетентни и непрофесионални оценки, инструктажи и прочие....чергата се запалила , а ние тепърва копаем кладенец вода да търсим.
Сори за офтопика.
Правилно ли да разбирам, че ако лице е съдружник и същевременно е управител на ООД (няма ДУК) може да се осигурява като СОЛ без личен труд в същото дружество?!

След като лицето е СОЛ няма как да е без личен труд. След като един съдружник упражнява дейност / дори и управленска / в едно дружество той вече полага личен труд и има качеството на СОЛ. Съвсем друг въпрос е дали има възнаграждение за личен труд. Комбинацията СОЛ и липса на личен труд е просто невъзможна.
Ако искате да попитате дали едно лице - съдружник и управител може да е СОЛ - да, може. В качеството си на СОЛ може да извършва всякаква дейност, свързана с дейността на фирмата вкл. и управленска. Не следва обаче да има ДУК с възнаграждение, ако целта е да се самоосигурява.
Не е приятно човек да очаква едно, а да получава друго. Все пак обаче тази услуга на НАП е изключително полезна, а точно в този момент ни спестява риск и време. И пропуски има да, но тенденцията е определено към подобряване на електронното подаване на декларации.
В конкретния случай , ако сте имали ЕИК-а на фирмата е можело да го впишете заедно с наименованието и да не искате служебна бележка - нали вече не се прилага.  :smile1:
така но въпроса ми е като какво ще се разглежда тази земя

Като каквото сте написали в заглавието на темата . Ако отговаряше на определението за инвестиционен имот щяхте да си го заведете така. Това, че не се е изпълнил бизнес плана на фирмата не променя статута на земята като актив, какъвто най-вероятно е в амортизационния Ви план. За материални запаси не коментирам...
ЗДДС
чл.96
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Санкцията 5% от недекларирания данък ли ще е (чл. 180 ал.3 ЗДДС)?
Изобщо да го декларирам ли сега?

Декларирайте го. Санкция - ако Ви проверят специално, но едва ли. Независимо от това обаче следва да си доплатите ДДС-то.
Вероятно ще има някакви Указания по въпроса. И не само КТ ще е важен, но и КСО ще трябва да се произнесе / евентуално / за времето на неплатен отпуск, зачетено за трудов стаж, ако тръгне да става повече от 30 работни дни в тази ситуация.
Да премине първо всичко и да сме всички живи и здрави !
Пишат в медиите, че хората са в неплатен отпуск, но на какво правно основание ?

Правното основание може да е единствено сред съществуващите в Кодекса на труда. Настоящата ситуация само показва, че последният има нужда от спешно "ремонтиране", за да е в състояние да даде адекватни "правни основания" в ново време.