здравейте, не мисля ,че трябва да увеличавате финансовия резултат с 89,80лв. Данъка върху личното ползване е точно затова ,иначе  няма смисъл от облагането. Като не ползваш разхода/увеличаваш финансовия резултат/ защо ще плащаш данък?!

 :good:
Здравейте, със сигурност няма да приемат да коригирате ОКД5. Започнете сега да си внасяте на високия процент, а за ситуацията до момента бих си довнесла сумите, защото така или иначе те са дължими - вече и с лихвите. Как да стане е най-добре да си изясните предварително, защото за стари периоди / без 2020 / ще са необходими и предписания.
как осчетоводявате "отношенията" с ЧСИ,

Отношенията на фирмата или отношенията на наето лице от фирмата с този ЧСИ ?
 ...с 359.20 увеличавам ФР! 

А това защо ?
 При попълване на таблица 1 и 2 на Образец 2004 към ГДД по чл.50доходът пропорционално ....до август включително, а от август до декември само здравни в таблица 2?

Това е. :good:
Точно така - ако са свързани лица посочвате разходи за лихви и салдото от 5000.
Не се посочват само салда - те са в т.3 и 4, но в 1 и 2 са суми.

Да се чете "суми на разходи и/или приходи" .
Според мене не.

Да си допълня отговора :
Не пишете подробности , но вероятно сте сигурни, че лицата са свързани. Не пишете и дали сте формирали някакви разходи за лихви по повод този кредит .
Ако има свързаност, няма формирани разходи и заемът е изплатен - не попълвате.
Не се посочват само салда - те са в т.3 и 4, но в 1 и 2 са суми.
Така и трябва да бъде, както сте описали.
Иначе корекцията ще трябва да направите на място, защото е минал срокът за нея по електронен път.
Според мене трябва да си направите корекцията в намаление, а в Д1 на лицето да фигурира данъкът без преизчислението.
Сложете 20 дни в клетка 16,2 - болничните на СОЛ са всички от НОИ. Може би това е причината за проблема. :smile1:
Само се съобразете  /в зависимост от това с каква точно цел ще го ползва управителят / с чл. 45 ал.4 и ал.7 от ЗДДС.
В указанията за попълване на декларацията по чл.92 / да не говорим в ЗКПО / има подробно указани отговори на всички въпроси, които си поставяте.

Много е тънка границата между скритото разпределение на печалбата и разходите, несвързани с дейността. Много удобно не ги признаваме, намаляват обаче печалбата , а оттам и дивидента / най-вече данъка за него / . Много внимание иска подходът по този въпрос.
Да си ги "връщат в касата" .
Ще подадете редовна Д6 с разликата. Иначе е можело и с една декларация за двете суми.