Това което знам е, че е имал ЕТ. Дали е възможно това да е причината

Най-вероятно - с новата фирма започва нова трудова дейност като СОЛ, а вероятно има направен избор. Проверете .
Пощенските парични преводи не може да се превеждат по банков път.

Здравейте !
По-горе цитираното изречение не е вярно. Зависи какъв договор имате с куриерската фирма. Имам фирма с онлайн магазин, която има сключен договор с куриерска фирма за ППП по банка. Когато нямате такъв договор и получавате парите в брой следва да се издава и касова бележка. ППП не е непременно само по банка.

Лично мнение - не знам доколко е издържано тези пари да ги получавате в брой , да ги внасяте по банка и това да е основание за неиздаване на касова бележка...много са въпросите около онлайн търговията в този аспект.
Здравейте,
според мене няма ограничения за брой откази. Има съответен член в Закона за насърчаване на заетостта.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.)
(4) Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато:

4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.)откажат да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

На сайта на АЗ има въпроси и отговори и ще намерите пояснение коя работа се счита за подходяща. Според мене има доста голяма доза субективизъм. Може Х пъти да откажете с аргумент, че работата не е подходяща и те да приемат аргумента Ви. А може и при първото предложение да счетат, че са Ви предложили подходяща работа. Принципно не виждам обаче узаконен брой пъти отказ. Даже , ако приемем, че идеята е винаги да правят предложение за подходяща работа да Ви отрегистрират и при първи отказ.

СОЛ с личен труд :
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=5347.160

3- Варианта ,който на мен най много ми допада  да сключи ТД и да му се определи заплата по трудовия договор. В този случай трябва ли да продължи като СОЛ да се осигурява

Да не се впускаме в баналните вече обяснения може ли или не може , правилно или не е ТД на управител с различни мнения по въпроса в дискусиите направи една комбинация от СОЛ на минимума и един ТД за разликата до максимума.
Иначе аз съм за варианта "СОЛ с личен труд", но виж кое ще ти "допадне" като администриране и финансови разходи.

Възможна ли е счетоводна операция Д-т -411/К-т -303
Да не влияе на приходите от тази година!

Възможна е точно толкова, колкото би била възможна при продажба контировката 411/303  и да не повлияваме приходите. Иначе за моженето - може - стига да забравим напълно "вярното и честното" .
 дали това предоставяне на заеми ще попадне в оганиченията?

Не виждам причина да не попада в обхвата на ЗОПБ и ще следва да съобразите размера на всеки заем и начина на плащане по него.
Моля да подскайите как трябва направя
В случай, че " как " обхваща и тази част :
Подавате Д6 с код К е верните данни с дата същата като на преди подадената Д6/13.
трябва да подам наново с коректни данни  в намаление става въпрос ДОО ДЗПО НЗОК
Моля да подскайите как трябва направя

Пробвайте да подадете по електронен път без значение какъв е или е бил срокът. Може системата да приеме корекцията, а ако не - на място в НАП.
Чисто математически погледнато резултатът е един и същ. Ако няма съмнение, че лицето иска да има осигуряване върху 1000 лв. и ще докаже този доход с изплатения личен труд няма някаква причина да не си спестите довнасяне и възстановяване на надвнесен данък и просто да си облекчите работата - личен труд 1000 и осигуряване върху тях .  :smile1:
delphine, данните са верни, просто декларацията за този месец е пусната 3 пъти, така че с код К няма да стане - няма какво да се коригира, трябва 2 от тях да се заличат

Здравейте, данните са верни, но Д1 е с натрупване и за това лице подадените данни са се натрупали вече в троен размер. Не може да се заличава/коригира определена декларация, а се заличават/коригират данни за дадено лице за определен месец. . Като подадете Д1 с код К и верните данни натрупаните вече данни ще се коригират с правилните.
Същото е и със заличаването - заличават се данни / натрупани вече във вашия случай /  за лицето, а не конкретна декларация.
Всъщност вместо заличаваща и редовна можете да подадете една Д1 с код К и верните данни. След приемането на декларациите , подадени по който и да е начин от допустимите проконтролирайте резултата чрез ПИК-а на лицето.
Успех ! :smile1:
Да, по електронен път ще пробвам, но ако пусна Д.1 с код заличаване, няма ли да се заличат и трите и след това да е необходимо да пускам наново д.1

Като подадете заличаваща за даден месец ще заличи всичко по това ЕГН за този месец - след нея подавате редовна с верните данни. Просто проконтролирайте нещата да имате правилно подадени Д1 за всеки месец.
Благодаря, а от къде идва надвнесения данък и в какъв размер?

Осигуровките, които ще довнесе лицето при годишното изравняване ще намалят годишната данъчна основа при изчисляване на данъка.
Точно защото се вижда това задъ.жение от 2-те в повече вноски  аз  искам да ги за.ича по някакъв начин

Пробвайте по електронен път, но ако не успеете единственият начин е на място. Заличаването е само начина да закриете неправомерните задължения.
Останалата част от осигуровките върху 390 лв * 31,3 % = 122,07 лв - ще са за довнасяне с ГДД и без годишен данък?

Да, точно това ще се получи. Ще има и надвнесен данък.
С Д.6-13 си е декларирано коректно - 537.60 лв. плюс сумата за довнасяне от годишното изравняване

Задължението на СОЛ се формира от подадените Д1. При подадени в повече и внесени точно ще имате задължения, които може да видите с ПИК на лицето.
Въпросът ми е мога ли по някакъв начин сега да залича тези 2 декларации в повече, или и трите за м.март 2019 и да пусна нова.

Опитайте. Много е вероятно да не стане и тогава ще се наложи да отидете на място в НАП, за да го направите и да нямате задължения, породени от това дублиране.
Или да подам Д6 редовни данни в увеличение за м.01, 2020 в т.9 и в т.18 31.01.2020.

Това е правилния начин. Вероятно ще се появят лихви . Други последствия едва ли ще има.