Опитайте да видите с ПИК в история на самоосигуряването.
Въпросът е в новата фирма да е СОЛ с личен труд или ГД.

Всъщност това е едно и също. Да, управителят по ДУК ще подпише договора му. :smile1:
 Сумите от двете ще надхвърлят 3000лв и няма да се самоосигурява .
Всъщност то вече си се самоосигурява.  :smile1:
След като лицето си е вече СОЛ нека си продължи така и на новото място. Няма да дължи осигурителни вноски, но не защото на другите две места надвишава 3000, а защото като СОЛ се осигурява по избор от едно място в това си качество.
https://www.tita.bg/page/416

в случай, че линкът с времето стане недостъпен :


Осигуряване и облагане на чуждестранни физически лица, полагащи труд извън България в полза на българско дружество

Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

Скрит текст :
Въпреки, че е пенсионер, нали следва да доплаща и за ДОО, щом се осигурява за този фонд ?

Да, ако се осигурява правомерно - в смисъл да е заявил, че иска да се осигурява и за пенсия - и вноските да са дължимо внесени.
Ако лицето е избрало ниския процент подавали декл.1?
Не.

Ако лицето е избрало високия процент тогава се вписва  т.16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.

Да.
Как би следвало да процедираме, за да затворим цикъла, при положение, че отказват да ни издадат какъвто и да било документ?

Примерно нищо да не правите ? И по отношение на възникналите разчети с доставчик да направите преобразуване , когато му дойде време по ЗКПО за отписване на вземания/задължения ?
Няма промяна в данните на ЮЛ , ЕИК си е същият - не мисля, че следва наново да се подава Декларация за липса на дейност.
Освен  с  назначаването  на  прокурист  на  българската  фирма  има  ли  друг  начин  да  се  прустанови  плащането  на  осигуровки  в  България?

Не е нужно да мислите за прокурист. Той няма да прекъсва дейността си, а само осигуряването. Разгледайте материали за определяне на приложимото осигурително законодателство на лицето и ще си изясните въпроса.

https://bganaliz.com/nap/opredelyane-na-prilozhimoto-zakonodatelstvo-izrazyavame-slednoto-stanovishte/

https://kik-info.com/trz/naruchnik-za-prilojimo-zakonodatelstvo-2014.php
Принципно трябва да се изплати нормално в сроковете на плащане на заплатите по ведомост за месеца на начислението. Иначе за давността вижте чл.358  КТ .
Ако беше фактура от 2019 щяхте да сте изгубили правото на данъчен кредит. КИ би следвало да е на същия принцип...макар и с минус. Иначе и аз като tihomir.petrov . :smile1:
Ще си осчетоводите 401/503 реално платената намалена сума и така ще си закриете разчета.
И все пак ме мъчи въпроса -  нали не признават техните осигуровки или аз бъркам?

Признават обаче тяхната заплата - брутна.  :smile1:
НО при заплатите нали трабява да взема само заплати и осигуровки за работодателя.
605 е ок, но по 604 реално ще бъдат заплатите с осигуровките на служителя.

Точно така и трябва да бъде.

Правилна ли е контировка 618 / 421? 

Не.
618/604 - аналогично на другите разходни сметки
Е как да подам декларация по чл. 87а от ЗКПО за тримесечни вноски в срок до 15.04.2021 г.?

Нула ?
Здравейте,
изводите Ви по първите две точки са подкрепени и от Писмото на НАП за отчитане на държавните помощи / за всеки случай го прикачвам / . По трета точка за авансовите вноски и лихвите - да, има лихви, ако отклонението на авансовите вноски е с над с 20 % - в ГДД има и формула - тя ще Ви укаже имате ли отклонение, за което дължите лихви или не.

По въпроса с т.4:
"Може ли някой да ми обясни как трябва да спазя принципа на съпоставимост ако вече е приключена 2020 и да речем искам да включа разходи от 2020? "

Това е един чудесен въпрос, който може да зададете на НАП. И в тази връзка да се разбере и противоречивата практика от преди публикуване на въпросното писмо, когато нямаше единно мнение по въпроса за признаване на помощите по СС 20 - на датата на получаването на същите или независимо от получаването им - при начисляването им за определен период.
Да, само по ДУК, до колкото знам ОКД5 се подава за самоосигуряващите се лица!

Да. Всичко тогава си е направено.
А подадена ли е ОКД5 за прекъсване на дейността Ви като управител ? Всъщност упоменавате наличен ДУК - осигуряването по ДУК ли е било или като СОЛ ?

вижте и това

от текста " Упомената е връзката на осигуряването с полагането на труд" .