какъв съвет бихте дали по следния казус:
..........

Може би да се запознаете със ЗДДС в частта му за частичен данъчен кредит - започва от чл.73 .
1. чл. 86, ал. 3 във вр. с чл. 21, ал. 2 - нали услугата е предназначена за данъчно задължено лице
2.да
3.да
4.да
По моите разсъждения не трябва да се начислява ДДС във фактурата, попълва се VIES декларация и ф-рата се включва в Дневник продажби в кл.22 ДО на дост. на услуги по чл.21, ал.2 ЗДДС.
Правилно ли разсъждавам?

Да, правилно.

Моята логика беше, че не следва да се начислава ДДС във фактурата, но факта че резултата от консултатската дейност се осъществява в България ме обърква.

Това просто не Ви касае.
Този член от КСО не се ли отнася за случаите когато първият път при получаване на обезщетение , то / обезщетението / е било в  ПЪЛЕН размер

КСО
 чл.54б

(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

Не, визира се предходното получаване на обезщетение без значение на размера му.
КСО
 чл.54б

(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
ЗДДС
Чл. 86.
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
 При опит да ме "подбутнат да направя това/онова" (вече обсъденото по-назад в темата), възразявам с аргумента че правото ми на "обезщетение от работодателя" е мое право, но не и задължение, мога да го упражня или да не го.

Моите впечатления са, че даже не се и опитват - питат уточняващо дали обезщетението ще бъде изплатено "сега" / каквото и да значи това /и при отговор "не" си задействат процедурата. Учудвало ме е даже, но и те явно не могат да бъдат следователи кога и как ще се решава този въпрос. Съгласна съм с написаното от Вас.
Не разбрах защо ги разделяте- трудова дейност=на основание за осигуряване.

Не разбрахте, защото при метода да се прави забележка на забележката се губи основната тема. Нищо не разделям. Пояснявам, че се подава ОКД5 за питането в темата без значение дали лицето ще се осигурява. Смятам, че продължаването е напълно безсмислено повече.
При пенсионер, който никога не се е осигурявал, БАШ СИ ИМА МНОГО ОБЩО.

t.trifonov66,

дали се е осигурявал или не няма никакво значение. Важното е дали е осъществявал дейност, прекъсвал, възобновявал. Осигуряването зависи и от други неща.
ОКД5 няма общо пряко с осигуряването - с ОКД5 се декларира упражняването на дейност, а осигуряването е следствие евентуално. В конкретния случай колегата правилно се е насочил към подаване на въпросния формуляр.
Значи  чеквам  възобновявам и датата от която  се възобновява  и нищо друго

 :good:
самоосигурение се осигуряваше за всички осигурителни случаи получи ТЕЛК и започнахме само здравно  ,прекъсна дейността  и сега  когато подавам ОКД 5  за възобновяване  в полето за осигуряване какво се посочва

Нищо, ако ще се осигурява само здравно и чекваш съответната опция, ако ще се осигурява и за други осигурителни случаи.
От ноември до края на май беше в болнични. От къде да го знаем дали може да работи.

А от къде знаехте, че не може ?
Какви са задълженията на работодателя в този случай?

Да приеме работника на работа след изтичане на последния болничен лист.
Здравейте фирма прекъсва дейност, затваря физическия си магазин и трябва да се освободи всичкия персонал. Не намирам много подходящ член в КТ за освобождаване, колебая се за чл. 328, ал.1 т.3 ?

Да, бихте могли да ползвате това основание, а също и т.2 .
Този работник има регистрирано ООД , което от 10 години няма дейност .

Обстоятелството, че е съдружник в ООД при положение, че не упражнява дейност там няма да му попречи да отиде на борсата, ако отговаря на условията за това.
Правоъгълния печат отдавна не е задължителен

И всъщност ПЕЧАТЪТ никога не е бил задължителен. Задължителен е текстът, който е на него.
Да ще се подадат,но в НАП чрез системата на НСИ отдие без баланс и отч.соб.кап. защото тя не ги прие поради нулевите стойности

Нямаше ли възможност в някои клетка да поставите закръгление 1/ -1, за да мине ?
То по принцип на д6 няма код за заличаване, т.е ще подам код К с нула и след това редовна с правилните данни. Нали правилно съм разбрала?

Да, правилно.  :smile1: