аз съм направил и затова ми излиза тази сума. Сега трябва да я изтрия от т.18 ..,ако правилно ви разбирам

Да, на практика не сте я възстановили тази сума и лицето ще си я иска от НАП с подаване на ГДД.
Служебната бележка трябва да бъде без годишно преизчисление .
Както се казва - с финес направена цялата работа. Не да се смееш, а да се поучиш по принцип.
Само да добавя , че в този случай Д1 подават само осигурените за ОЗМ.
Как се прекратява и заличава ЕООД? Може ли да го направи собственикът или не е възможно без адвокат?


процедура

По-скоро въпросът звучи може ли да го направи счетоводителят - преценете сами . :smile1:
Значи, когато данъчната основа от дохода като свободна професия + данъчната основа от дохода от наем надвишат 7920 лв., разликата х 10% и се подава декл. по чл. 55 по ЕГН като получател на доходи от друга стопанска дейност и доходи от наем /ред 1, колона 4/ с обща сума.
Това много улеснява нещата, ако съм разбрала правилно и за ТЕЛК.

Да, правилно . :smile1:
Декларирането на доходи от свободна професия касаят по принцип физическите лица и именно те декларират и внасят авансов данък.
Подавате декларация чл.55 като получател на дохода по ЕГН и за двата вида доход - една декларация обща . Не знам да има точно определена поредност .
Следва да подадете Д1 корекция за съответния месец и правилната Д6/13 .
С Д6 сте декларирали осигуровките по ТД и ГД ? Няма как да е отхвърлен тогава ГД - нали няма да се равни Д6.
По ГД имате ли осигуровки ?
Приемаме, че СОЛ се е самоосигурявал авансово върху 460 лв. поради липса на друга информация.

Т1 попълвате за периода 03 - 09 . 2017 със сумата 460 лв. месечно в колона 4. Делите 7000 на 7 и  получената сума вписвате помесечно 03-09.2017 в колона 5.

Т2 попълвате за цялата календарна година.
В колона 3 за периода 10-12.2017 вписвате месечния размер на пенсията на лицето.
В колона 4 за 01.2017 и 02.2017 вписвате осиг. доход на безработно лице. От 03.до 12.2017 вписвате 460 лв..
7000 разделяте на 10 и получената сума вписвате като месечен обл. доход на лицето в колона 5.
А самите животни необходимо ли е да водя в отделни групи?

Само да Ви попитам - преди да започнете да правите счетоводство на лице, което не подлежи на такова и има НПР опитахте ли да говорите с банковия служител и да изясните това обстоятелство ? И ако разходите на това лице надхвърлят по документи и по "счетоводни данни" данъчно-признатите 25 на сто как ще постъпите ? Аз лично не срещнах проблем да изясним това обстоятелство с банката и не ми се е налагало да създавам тепърва счетоводна отчетност .
 Декларацията се подава чрез ПИК в страницата на НАП, но при подаване изсписва грешка, че физически лица не могат да подават декларация по чл. 55 като платци на доход. В т.2 на част II излиза автоматино 2 и не мога да избера 1. Къде греша

Грешите в това, че в случая като платец на доход наистина не можете да подавате декларация чл.55 , ако не сте и СОЛ. По-горният ми пост беше по отношение на това как следва да подавате , ако сте получател / не бях прочела, че искате в друго качество да подавате въпросната декларация / . Подайте чрез ЕИК като платец. Вероятно сте избрали ЕГН и платец, което не е възможно.
Подавам декларации чл.55 на лица-свободна професия с ПИК и само за информация :
Може да се подава, но подаването става през ЕГН , а не през ЕИК. В профила се визуализират като задължени лица "юридическо лице " / за ЕИК-а / и "физическо лице" / за ЕГН-то / . Подавате чл.55 през физическо лице по ЕГН.
Благодаря, но не разбрах какво значи не могат да бъдат за времето на болничния. Например целия Март съм в болничен начислени са ми Великденски .

Именно - като сте в болнични не полагате труд за март и тези суми не са РЗ за март, а някакви вероятно бонуси за предстоящия Великден.
Когато си цял месец в болнични дължат ли се осигуровки за други суми като великденски например.

Дължат се. Болничните само Ви дават право на обезщетение за временна нетрудоспособност , а в случай, че получавате някакви доходи за времето на болничните / не могат да бъдат обаче от възнаграждение за времето на болничния / те са си облагаеми.
Да, но на загуба или печалба при дейност следва да се попълне. Въпросът малко така зададен, че сякаш при загуба не следва .
ЕТ счетоводен фин резултат на загуба. Преобразуван данъчен резултат на печалба и ще се обложи с данък.  В този случай попълва ли се справка за окончателния размер на осиг доход - обр 2004
 В този случай попълва ли се справка за окончателния размер на осиг доход - обр 2004

Да. Резултатът е без значение - има дейност има осигуряване. В случая няма довнасяне.