Или да ги попълня според указанието с дата на сключване 01.04.2017 г., но тогава не знак дали системата ще ги обвърже.

Това е задължителната дата и смятам, че ще ги обвърже. За кода - с този ще си ги подадете, а ако желаете да са с код 01 ще направите ДС, но вече с актуална дата. 01.04.2017 не върши работа за тази цел. :smile1:
Ще подадете новите, актуални кодове. Старите дори не съществуват в програмата на НАП.
Разбрах идеята - ползва се чл. 17 ал. 1 или ал. 2 от ЗДДС.;)

Каква е в случая, когато фактурата е на името на една фирма, а МД на друга ?
Не знам защо, но разбрах въпроса като "Отчет за продажбите", който се прави при отчитане на продажби за населението при регистрация по ЗДДС. Може би упоменаването на това, че фирмата е регистрирана по ЗДДС ме накара да мисля в тази посока.
Не го разбрах за месечен отчет на касов апарат. Ако е последното - да, прави се, както е писал и bobo . :smile1:
Следва ли да се прави нулев Отчет за продажбите

Има продажби - има отчет, няма продажби - няма отчет. :smile1:
Д1 вероятно, няма откъде другаде.

"ГД е за суми под МРЗ в размер от 100-140 лв месечно."

Ей това ме накара да попитам. Би трябвало да няма Д1.
Здравейте,
днес ми отказаха регистрация в НОИ за получаване на обезщетение като безработно лице, защото съм имала текущ граждански договор, който не бил прекратен.

Това НОИ от къде го разбраха ?
Може ли основния трудов договор да е примерно на 3 ч, а допълнителния да е на 5 ч.?
 

Да, може, ако този за 3 часа е възникнал като пръв във времето. :smile1:
В процеса на работа възникна още един въпрос, именно че не трябва да се слага дата на трудовия договор, нищо че е срочен, понеже е до завръщане на титуляра.
Така ли трябва да се пусне или е необходимо да изчислим и впишем примерна дата ?

Така.  :smile1:

Трудов договор за заместване с намалено работно време

Публикувано на 05.06.2012

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика


    Възможно ли е да бъде назначен човек по договор за заместване, като работното му време се определи на 4 часа вместо 8 часа, както е било на титуляря?

   Срочен трудов договор може да се сключи за заместване на работник или служител, който отсъства от работа (чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ). Причината, поради която титулярят отсъства от работа, няма правно значение.
Трудовият договор за заместване има всички атрибути на трудовия договор, в това число условията, предвидени в чл. 66, ал. 1 от КТ. Няма пречка с оглед нуждите на предприятието или по друга причина страните по такъв договор да определят в него работно време, по-малко от работното време на титуляря на длъжността, и да договорят трудово възнаграждение съразмерно на работното време.


източник : https://ekspertis.bg/document/view/qanda/136054/0/
Да благодаря Ви за мнението , аз също така го тълкувам, а относно лекотоварни автомобили съм категоричен , че се начислява ддс, именно вторият въпрос тук за кооперацията мисля, че е точно такъв.

Ако няма обстоятелства, свързани с т.1 чл.50 ЗДДС няма причина да правят изключение от принципа.  :smile1:
Да, това всъщност подкрепя и моята теза,

Божан,

ако разгледаме чл.50 ЗДДС и по-точно т.2 от него , а именно :
" 2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70." е недвусмислено указано, че става дума за данъчен кредит в смисъл на начислено по фактура ДДС, което нямаме право да ползваме поради причини, изброени в чл.70 ЗДДС .

" Чл. 70.
Скрит текст :

С една дума споделям твоето мнение, че можем да се позовем на чл.50 само, ако при покупката сме имали начислено ДДС , но не сме го ползвали като данъчен кредит на едно от основанията в чл.70. Ако тези условия не са изпълнени при последваща продажба следва да се начисли ДДС. Така мисля. :smile1:
Не ми отваря първият линк. А и може ако тук някой знае нещо повече и може да внесе яснота нека го направи, няма смисъл да четем други форуми, не сме малко народ :)
Този отговор на МФ исках да Ви посоча. :smile1:

"цитат от писмо от министерството на финансите във връзка с мое запитване по същият въпрос:
 "в случаите, когато лекият автомобил е придобит от физ. лице, от фирма нерегист. по ЗДДС или от дилър на стоки втора употреба, който е приложил при доставката спец. ред на облагане на маржа на цената, разпоредбата на чл.50 от ЗДДС не е приложима по отношение на последваща доставка на лекия автомобил. Предвид това, когато се извършва последваща доставка, същата е облагаема доставка и се дължи ДДС 20%. Дан. основа в този случай се определя по чл.26 от ЗДДС. Ако доставката е между свързани лица, съгл.чл.27 ал.3 от ЗДДС дан основа на доставката ще е пазарната цена."
Тука има цитиран отговор на МФ по повод запитване по аналогичен въпрос :

http://www.odit.info/?s=6&i=126235&f=201http://balans.bg/8207-dds-pri-prodajba-na-avtomobil/


и още :
http://balans.bg/8207-dds-pri-prodajba-na-avtomobil/

Според мене за място на работа съгласно чл.66 ал.3 КТ следва да пишете седалището на фирмата .

чл.66  (3) За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.

За подобен случай / не са строителни работници, а работници почистващи офиси / съм писала седалището на фирмата и срещу тире - договорени обекти на фирмата.
Платецът на наема издава СИС, удържа и внася данъка, с изключение на четв.тримесечие

Няма как да издаде СИС и на двамата съпрузи. Единият е ЕТ , регистриран по ЗДДС . А за четвърто тримесечие може да пожелаят да им се удържи данъка. :smile1:
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Скрит текст :
Според мен тази учителка няма право да и бъде преизчислена заплатата от 01.09.2017 г., защото на основание чл.177 от КТ тя няма отработени 10 дни.

А каква е връзката на чл.177 КТ с преизчисляване на заплатата ?
регистриран по чл. 96 ал. 1.
Значи в този случай може да приложи чл. 108 ал. 1, когато оборотът му за 12 месеца назад е под 50 хил. лв.?

Не е ли достатъчен чл.108 да Ви убеди ?
Сключен по чл.147 ал.,1 от Търговския закон , като управител на ЕООД , т. е. в случая не трябва ? Правилно ли е да не се подава уведомление по чл.62 и да не се подава сега за ЕКАТТЕ ?

Правилно - не подавате ЕКАТТЕ. Това се отнася за назначените по ТД лица.