Да попитам нещо, че се колебая как да постъпя. В началото на годината получихме писмо от ЧСИ относно запор на едно наето лице. То се оказа майка и пратихме писмо, че е в отпуск за гледане на дете. Сега обаче майката вече е на работа и през януари 2013 вече ще трябва реално да и плащам заплата. Питам се дали е актуален този запор и длъжна ли съм да питам за това ЧСИ ? И като гледам практиката може и при друг ЧСИ да има запор - следва ли да търся информация за това или да и плащам без удръжки за запора ?
А реално от кога искате да освободите наетото лице ?
Аз например си начислявам и плащам такъв данък като СОЛ, защото си изплащам доход от личен труд в дружеството. Можете да прочетете Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ и по-точно пар.1 т.26 буква " и " , където личният труд на СОЛ в дружеството се приравнява за целите на данъчното облагане с трудово правоотношение.
Само да допълня, че става дума за реално начислен и изплатен доход за положен личен труд, а не просто за осигурителен доход.
Подавате Д1 за СОЛ и наетите лица, а Д6 само за наетите - за СОЛ подавате Д6 до 30.04.2013 г. със сумите на авансовите вноски за цялата година.
Не, не се включват, ако имате пред вид обр.6 за наетите лица.
Този СОЛ, все мъти водата.......Та замислих се за него - до сега е бил 498/455 примерно. Пак така да си остане - не пречи. Все пак от фирмата му превеждаме осигуровките, пък било то и по ЕГН.
Ако отнеса после Дт 455 / Кт 459 - разчети с бюджета там мога да направя една аналитичност 4591 и 4592 за ЕИК и ЕГН - та по-скоро в "кюпа "
това са само плахи размисли по време на празници.......... :laugh:
irenabrili , не ми е чужда мисълта за това, което споделяш. Вероятно с времето и точно това ще направим - да оптимизираме индивидуалните си сметкопланове. Всички разчети бихме могли да адресираме по кредита на една разчетна сметка - 459 при мене е разчети с бюджета. признавам обаче, че ми е трудно в момента да се " разделя" с информацията, която ми дава в момента съществуващата аналитичност по сметки 453, 454,455.......Единствено си мисля, че в края на всеки месец бих могла да въведа операцията  Дт 453,454,455.../ Кт 459 - разчети с бюджета и тази сума да ми съответства на платежното или платежните, които ще съм пуснала за месеца . Но, както се казва - " поживем - увидим ".......може други да споделят нещо по-рационално.
Ако за този надвнесен данък отбележим, че искаме да бъде възстановен не би следвало да фигурира в единната сметка на фирмата и съответно не би следвало да има и надпис за уточнения. Посочваме си банкова сметка и отбелязваме, че искаме да бъде възстановен - до тука би трябвало всичко да приключи и да си получим обратно парите.
Аз го разбирам така - всичко платено след 01.01.2013 ще трябва да се придружава с декларация, защото няма иначе как да обвържат плащанията по единната вече сметка. Наем платен 12.2012 , ДДФЛ - платен 01.2013 и декл. по чл.55 ЗКПО. Само дано я сложат в ел.услугите без да се "упълномощаваме" отново от фирмите........
Благодаря за инфото, dyndla . Само не я виждам в ел.услугите.....дано и там я качат.
Не знам да има трети начин , Ива88  :smile1:
Аз лично предпочитам и прилагам начисляването на заплати и осигуровки от работодател през разходни сметки, а сумите от БТ - начислени по приходна сметка. Това ми позволява да си формирам правилно себестойността на продукцията, ако имам такава или въобще да видя реалните разходи, които извършвам. Ако избереш втория вариант - да осчетоводяваш през разчетни сметки също не би било неправилно. Така обаче не се получава пълна картина на направените разходи.
Хубава вечер и весели празници! :give_rose:
Написаната от Вас контировка е за получените пари от БТ. Освен това обаче ще осчетоводите и работната заплата и осигуровките на наетите по тази програма лица чрез сметки от група 60 и ще имате равенство на разходи и приходи - няма как да се получи да платите данък на получената от БТ сума по програмата.
Единият от начините за осчетоводяване на суми по програма от БТ е именно този, а бихте могли да осчетоводявате тези суми и през разчетни сметки.

нещо по въпроса от други теми
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4175.msg20571.html#msg20571
Ако ще подавате болничния лист до края на 12.2012 г. то очевидно ще трябва да бъде със старата програма. След нова година едва ли някой в момента знае дали ще приемат със старата версия или ще трябва да изчакаме нова такава. Имаше публикувано едно писмо на НОИ, че няма да връщат за неотразени реквизити за дата на плащане и начисляване на осигуровки и др. , което ще бъде явно за периода на уточняване именно на този въпрос с програмата им.
Няма проблем работникът да бъде на два трудови договора - основният ще бъде при вас, като за преминаването му на 4 часов работен ден ще направите допълнително споразумение, а по втория трудов договор към общината ще работи на 8 часа. Пред втория работодател лицето ще трябва да декларира, че е съгласно да работи повече от 48 часа седмично .
 ЗКПО
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
 (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци "

В случая предприятията - платци на доходи няма да са задължени да удържат данък и следователно няма да подават декларация по чл.55 ал.1 ЗКПО.
След като СОЛ е платил осигуровките си подавате обр.1 само за него - за наетото лице вече сте подали.
Весели коледни празници ! :jester:
Благодаря за този линк ! :give_rose:
Само не ми става ясно дали като няма да се ползва вече този формуляр за платежно ще има нов или просто този остава, но при попълване на новите задължителни реквизити - ще го видим от ел.банкирането на Прокредит / а и не само от там  :smile1: /.
Хубави празници ! :wave:
Ако наемът е платен декември ДДФЛ се дължи до 10.01.2013 г. Новите правила биха се отнасяли за наем, изплатен 01.2013 г., а питането в случая е за наем, платен 12.2012 и кога следва да се плати ДДФЛ за него.
Неофициално чух, че платежните щели да са същите за плащане към бюджета само нямало да се попълват всички полета, а само тези, които отговарят на новите изисквания. Не знам доколко е вярно - някой има ли информация ?