По принцип в Решението за вноски по чл.134 следва да се запише и кога е договорено да се върнат, както и дали се начислява или не лихва. След връщането им няма проблем да се трансформират в 102 след Решение на ОС за това. Предполагам обаче, че те не са връщани ? И вместо да стоят по кредита на 49.../ разчети със собствениците / са в кредита на 102. Съответно това е дало и отражение в ГФО - баланс / съответно публикувани вече /. Не е дало отражение на финансовия резултат и поради това нямате причина за използване на чл.75 ЗКПО. Освен да вземете коригиращи операции и да си приведете сметките в правилен вид - друго не се сещам така на прима виста. Някой може да даде друга идея. :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15967.0

Прегледай тази тема - надявам се да ти е полезна. :smile1:
Това е, да - посочвате в намаление размера на данъчната загуба за пренасяне. Попълвате си за Ваша информация справката за пренасяне на данъчни загуби, за да можете да проследите какво се случва в годините. :smile1:

А теоретично можете да четете - има всякакви материали - за данъчните временни разлики при наличие на повече свободно време. :good:
от указанията за попълване на обр.1

Скрит текст :

Правилно НЕ попълвате , ако не става дума за изключението, посочено в Указанията.
" може ли просто да се приспадне в данъчната декларация загубата от минали години без да се осчетоводяват тия разлики ?"

Може, не знам някой да се занимава с това. Може и да има де....
Сега се сещам, че когато са закупени дневник покупки са посочени като ДМА и в този смисъл при евентуална проверка дали няма да има проблем, че сега ги продаваме като стока?

Дори и да не са стока можете да продадете ДМА. :smile1: Само си направете един протокол за въвеждане в експлоатация .
Да протокола ми е приет.

Подайте с код корекция коректните данни за лицето. Ще чекнете, че няма необходимост от подаване на Д6.
Само да добавя към отговора на p.i. , че ако хладилниците не са стока / както приех по-горе / , а са ДМА и нямат протокол за въвеждане в експлоатация , то на основание чл.58 ЗКПО няма да имат данъчно-призната амортизация.
boryana.petkova дали сте получили отговор от Микроинвест за тази ситуация, сега аз изпаднах в нея, ще съм благодарен ако споделите какво е решението.

Какво точно правите ?
Тези хладилници очевидно са стока за фирмата . В такъв смисъл не виждам никаква причина да им бъде начислявана амортизация , което се прави само за въведените в употреба ДМА. Ако имате идея да ги трансформирате в ДМА то вижте чл.58 ал.1 ЗКПО .
Там е визирано, че "Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована. " Това, че хладилниците като стока вече са физически и морално остарели би бил аргумент да бъдат продадени на по-ниска цена, но в качеството им на стока това няма никаква връзка с амортизации.
За продажната цена нямате ограничения и ангажименти , свързани с ДДС освен, ако не попадате в чл.27 ал.3 ЗДДС.
Тази фирма като подава въпросната декларация за данъка по ЗМДТ вписва като данъчно-задължено лице своя ЕИК. Как това да бъде Ваш разход ? И защо Вие давате парите ? А като колите са на ФЛ / под наем / как се вписват в дейността на другата фирма?
 :good:Мерси!Само бумаги събираме.

Ами точно от това избяга НОИ и го вмени на нас. :smile1:
Или то трябва само да се съхранява при работодателя?

Точно така.
Значи обезщетението по чл. 224 се включва само в т. 31 и 31А?

Да. Нали от т.34 вземат данни за болничните - ако има възможност ще го намалят колкото могат... :good:
Въпросът ми е започва ли да тече нова давност за лихвите и заемите след тяхното признаване на 01,01,2015

Според мене - не и за данъчни цели.
Погледнах как ми  формира програмата тази точка за наети лица - в т.34 се изважда и обезщетението и данъка към него.
Да. В.т.34 не се включва обезщетението по чл.224. Не съм допрочела, че става дума за наето лице. :smile1:
 нещо по въпроса "

Скрит текст :

Мисля, че при липса на възнаграждение по ДУК не следва да подавате Д1 и да осигурявате лицето. Друг е въпросът , ако упражнява дейност все пак като няма възнаграждение по ДУК защо не е СОЛ ? Така или иначе след като имаме трудова дейност следват осигуровки. Според мене няма да можете да формирате такава Д1 - ДУК без възнаграждение, но с осигуровки.