Всъщност коя фирма реално ползва услугата на Фейсбук ?
P.G.H.R. -че,

то само като чета заглавията на рецептите и качих 2 кг..  :bow:


Това есенно настроение твое творение ли е?

Да.  :blush:
Малко есенно настроение преди да завали снегът . :smile1:
Аз мисля, че е на скалите под средния свод, но Делфинчето да каже дали наистина е там.


 :good:
Точно там - под средния свод една от малките скали заедно със собственото си отражение във водата. :smile1:
.......
2. Данъчно третиране: посочване на разхода в увеличение на финансовия резултат, съгласно чл.75 ал.7 ЗКПО.

Това само в случай , че осчетоводите сумите като разход , а не ги дадете направо в 121 или 122 .
Значи, да подам ОКД-5 , че адвокатите ще се осигуряват през Булстат на дружеството ли?

Ако съдружниците упражняват дейност в дружеството така или иначе ще подадете ОКД5 , за да определите началната дата на това обстоятелство. В ОКД5 ще впишете и ЕИК на същото това дружество.
Защото задължението за внасянето на осигуровки при свободните професии е винаги на физическото лице. Дружеството , в случая не е задължено лице, тъй като липсват отношения приравнени на трудови.

Задължението за внасяне на осигуровки на самоосигуряващото се лице е винаги на самото физическо лице / не само на свободната професия / .
Дори и да има полагане на личен труд от СОЛ дружеството пак може да не се явява при определени условия задължено лице.  :smile1:
А защо да не могат ? При определени обстоятелства даже си е задължително.  :smile1:
Да, трябва - не виждам причина да не се изплати. Имате предвид нещо конкретно ли ?
Да започнем с петъчния брифинг от четвъртък :)

Съседът

Един мъж влязъл в банята да си вземе душ, като в същото време жена му излизала от там. Позвънило се на вратата. Тя, както била облечена с халата си, отишла да отвори. На врата бил съседът им Боб. Боб я погледнал, помислил и казал:

- Ще ти дам 800 долара, ако си свалиш хавлията.
След кратко колебание, жената го направила и застанала гола пред него. Съседът й дал обещаната сума и си тръгнал.
След малко мъжът й излязъл от банята й попитал:
- Кой беше скъпа?
- Боб.
- А спомена ли нещо за едни 800 долара, които имаше да ми връща?

Бизнес поука: Споделяйте със съдружниците си информацията за дадените заеми, за да не се окажете в неприятна ситуация.
Разбрах, благодаря! А дали ще може да я изпратя по пощата с обратна разписка?

Да, може и по пощата / като всяка друга декларация / . Да не забравя - поискаха ми получения имейл за тази корекция - разпечатан естествено. Случайно го носех и го дадох, но и да не го бях носила нямаше за това да ми създадат проблем. Специално попитах.
Здравей!
В декларацията само попълни липсващите данни ли?
Нещо друго попълва ли по декларацията? Придружително писмо искаха ли ?

Все едно подаваш направо старата декларация като попълваш всичко и добавяш  пропуснатите данни. Нищо не ми искаха, но с мене беше и собственика - в противен случай трябва пълномощно / не нотариално заверено / .
Ходих до НАП и подадох коригираща чл.92 заради пропуснати данни за съставител. Всичко си мина нормално, няма проблеми, няма глоби . Ако сте имали обаче отстъпка за данъка се губи. Това е.
Означава ли това че от всеки един човек ще трябва да имам декларация ще ползвам/няма да ползвам данъчи облекчения  имам/нямам задължения  ще подавам/няма да подавам декларация по чл. 50????????

Ползването на данъчно облекчение е право, а не задължение. Защо лицето трябва да ми се отчита с такива подробности какво ще прави ? Ако иска да ползва облекчението чрез работодателя - подава си съответните документи и това е. Ако иска да си подава Декларация по чл.50 - да си я подава . Така го разбирам.
Ясно, че тези пропуски са чисто технически и неволни - изключвам случаите на умишлено невписване на данните за съставител. Все пак дано от НАП направят някаква контрола, която да засича пропуснати непопълнени задължителни полета / или да включат в тази вече съществуваща контрола карето за съставител / . Тогава няма да ги има тези писма и допълнителни разхождания до НАП.
Начи много модерни станаха всеки месец нов вид съобщение изпращат.

Да, не наведнъж , а на час по лъжичка - да чувстваме, че ни следят и наблюдават. :smile1:
Здравейте колеги,

днес получих съобщение от НАП - с покана да си коригирам данъчната декларация по чл. 92, защото в нея е липсвало информация за съставителя....

До колкото разбирам, няма санкция за това "нарушение", но трябва да подам информацията в 14 дневен срок.


Да, няма санкция , но си мисля, че ако има отстъпка ще я загубим.
https://plusminus.com/bg/answers/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
В какъв размер следва да се изплатят парите за дневни при командироване на служител, в случай, че в нощувката е включена и безплатна закуска. Следва ли в този случай да се изплатят 2/3 от полагащите му се дневни пари?


МТСП на 2011-08-09 12 - Разпоредбата на чл. 19, ал.1 от Наредбата за командировките в страната (НКС) предвижда, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. Съгласно чл. 23 от наредбата не се заплащат дневни пари при ползуване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.
Видно от посочените разпоредби дневните пари са предназначени главно за храна през деня, но не са диференцирани за закуска, обяд и вечеря. Този извод се потвърждава и от разпоредбата на чл. 24, ал.2 от НКС, съгласно която на заболелия по време на командировка, който е постъпил за лечение в болнично заведение, дневни пари не се заплащат.
С оглед на горните разпоредби считаме, че няма пречка, когато се осигурява частично безплатна храна на командирования, дневните пари определени с чл. 19 НКС да се намаляват с разхода за осигурената безплатна храна.
Следва да имате предвид че, съгласно разпоредбите в раздел ІV "Отчетност и контрол" командироващият е този, който одобрява разходите за командировка, при което той може да одобри или не размера на дневните пари по чл. 19 от НКС.
За времето на командировка, лицето получава командировъчни пари, които по смисъла на чл. 215 от Кодекса на труда са обезщетение, за неудобствата, които се създават за лицето. Работниците и служителите, които считат, че неправилно или незаконосъобразно са им изплатени командировъчни пари, могат да потърсят разликата по съдебен ред в 3-годишен давностен срок, считано от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съответния ред.
Т.е. за НАП такова нещо като "безвъзмездно" не съществува.
НАП ни задължава да получим приход (при това който не е под пазарните цени, защото пак ще има отклонение от данъчно облагане ) от всяка дейност, която извършваме -
Хубаво е да задължи отсрещната страна да ни плати, а не нас да задължава. :smile1:
То и ние бихме искали да получим приход от всяка дейност, която извършваме, но не винаги е така. Иначе на НАП им е все едно дали получаваме или не реално приход - за тях е важно за данъчни цели да "признаем" един такъв и да платим данък.
Интересно би било, ако за дадена счетоводна услуга не получа / и не съм договорила / никакъв приход, как ще приложат чл.16 и как ще ме обложат , но историята мълчи по въпроса...