Това, което цитирате е за подаване на годишна декларация по чл.50. Годишна Д6 обаче не се подава за ДУК, както е писал и колегата. :smile1:

На ред 2 :
" РАЗМЕРА Е УКАЗАН В ДОГОВОРА, НО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОД ПРАГА ЗА ДЕЙНОСТТА  - МОД "

Всъщност размерът на възнаграждението в ДУК  може да бъде произволен. Не може да бъде под МОД осигурителният доход на лицето .

Същото се отнася и за т.3 :
" РАЗМЕРА Е УКАЗАН В ДОГОВОРА/РЕШЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, НО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОД 510.00"

Размерът на възнаграждението не е обвързан с МРЗ или осиг. доход.

                   СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
               (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ)
Какво ще впишете в СИС и в служебната бележка на лицето - че е удържан и платен данъка или не ? И всеки път ли ще Ви възстановява надплатената сума за наема ? Как изглежда в тази светлина счетоводителят като лице, прилагащо законовите разпоредби ? Защо вместо да правите тези врътки, които са удобни за управителя в случая не изплащате на лицето с официален документ 273 на месец , а на ръка да му додавате още 27, за да не личи какво правите ???
Само се коригирам за последната контировка :
401/501 - 273
Наемът е 300лв. месечно- по договор
Платен е на 15,08,2018 за 10 мес. напред.
Да, управителя НЕ ЖЕЛАЕ ДА УДДЪРЖА данъка от ФЛ наемодателя

Здравейте ,
удържането или не на данъка не зависи от желанието на управителя. То не може да е фактор в случая.
Поддържам мнението си , изказано по -горе.
Записванията биха били следните / вземам за пример месечните суми /:
602/401 - 300
401/454 - 27
401/501 - 270
Здравейте,
Дружество изплаща наем за 10 мес. на ФЛ. Не уддържа данъка от ФЛ, а му превежда по банка 3000лв.  Дружеството обаче е длължно да "уддържи и внесе" данъка.

Не удържате, а следва да удържате / задължени  сте/ ? Ако принципно това е така не може да имате разход за данък, а само дадена в повече сума на наемодателя.
То по-добре да беше ТД...По принцип по ДУК няма работно време - как ще се оправдаят тези 4 часа...
Бих казала, че логично е да се търси довнасяне на осигуровки, но нищо не би ме учудило. :smile1:
Не, разбира се

Попитах заради инфото, че е на 4 часа. Някак не върви сякаш да е облигационен договор за часове , но както казвате няма да умуваме сега за това.
Миналата година имах един управител с ДУК , който се пенсионира. Очаквах да се заверява осигурителна книжка или каквото там поискат, но беше лесно - достатъчен се оказа само персоналният регистър. :smile1:
Договорът по КТ ли е?
И аз бих постъпила така. Важното е да се отрази правилно ДДС със знак минус както би било редно при наличие на КИ.
Но аз питам,ако фирмата няма дейност,може ли това да се случи?

Защо да не може ? Фирмата няма дейност, но управителят ще си подаде едно ОКД5 за упражняване на дейност за периода на тази процедура и след това отново ОКД5 за прекъсване на дейност.
Да, можете - това Ви е първа година на данъчна печалба след реализиране на данъчната загуба и това е момента за упражняване на правото на избор дали да ползвате тази загуба.
СС 21 Ефекти от промените във валутните курсове
т.3.1
Пробвайте и ще разберете със сигурност. Според мене може. Тази година подадох така за 2017 доста след срока Д6 редовна в увеличение и беше приета. :smile1:
длъжни ли сме, за това че сме закупили стока от Китай се регистрираме по ДДС?  Има ли праг който трябва да бъде достигнат?

Точно по този повод нямате задължение за регистрация по ЗДДС. Иначе стандартно :
" Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът."
Вземате операцията 122/452 . :smile1:
Вижте чл.18 НМЕ. Тука ще попадне и придружителят, защото в чл.18 става дума не за болен, а за осигурено лице.
Ако лице е в болничен за придружаване на дете и детето вече е здраво,

Това би следвало да се удостовери също. Може да разгледате НМЕ по този въпрос.