...ама пък "няма изискване за ОБРАЗОВАНИЕ" как ви звучи...

Звучи също като "има още неясноти, които ще бъдат изяснявани СЛЕД влизането в сила..." .

Нашето законодателство е такова - приемаме нещо и после почваме да го обясняваме, изясняваме и така .
Аз мисля да изчакаме спокойно развитието на нещата, изясняването им . Правилно казваш , P.G.H.R. -че, че сега въпросите са повече от отговорите.

 
 Дали може с персонален код на фирма ЮЛ да се подаде декл.чл.92

Не, не може за голямо съжаление.
Пренесох ги, Хрили тия салда.......от едното дърво до другото.....ама още салда има.......
Излиза, че до сега бяхме регистрирани лица в КЗЛД, а сега вече не сме такива. Продължаваме обаче да сме задължени като такива по презумпция и сме оставени на субективната преценка на разни органи дали правим всичко, както трябва. Там, където е налице човешкият фактор за преценка са налице и условията за корупция, субективизъм и дори замитане под чергата според случая.
Единственият въпрос, който ме вълнува в момента след прочитането на така обстойно предоставената ни информация от Хрили е дали този ангажимент всъщност е счетоводен ???
Аз лично нямам против да има такива фирми / лица / юристи , които обезпечават тези нови "изисквания" . Къде останаха добрите намерения всеки специалист да си гледа своята работа, за която е компетентен ?
Докато обаче приемаме всяко ново изискване като свой ангажимент ще ни товарят все повече и повече докато се стигне до невъзможност да гледаме счетоводната си работа.
В процедурата по определяне на слабата капитализация съгласно чл.43 ал.3 т.3 ЗКПО не влизат лихвите, непризнати за данъчни цели. Те няма да участват във формулата. Не знам имате ли други лихви, поради които следва да прилагате този член.
По втория въпрос - да - 604+605 сметка , само поясних, че не става дума за нетната , а за брутната сума по отношение на възнаграждението.
Обърнете внимание от текста по-горе , че с осигуровките се преобразува само когато имате осигуровки, свързани с непризнати разходи по ал.1 - т.е. с неизплатено възнаграждение. Не преобразувате .
ЗКПО
чл.43
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

Ако правилно разбирам Вие нямате непризнати разходи по ал.1 защото сте изплатили възнаграждението за ДУК през 2017. Не преобразувате с осигуровките.
По второто питане - принципно - разход Ви е брутната сума на възнаграждението, а не нетната.
Кажете нещо, бре! Какво сте се умълчали - да не ви е погнало Жълтото кучИ?

Като ни затвори устите с тази сериозна и дълга тема, дето си я оставих за вечерен размисъл не остана време да пишем. Тука се мъча с едни салда...
 Според вас кога трябва да се отпише вземането в годината на прекратяване на договора или да се изчака 5 гог.давностен срок?

За данъчни цели - второто.
Д1 с код К и верните данни - това е всичко.
Разбира се, ако се налага коригирате и Д6.
Не, тези суми не участват в изравняването на осигурителния доход и не се попълват в Т1 и Т2.
Според мене, ако става дума за данъчно-признат разход - не.
Значи насрещната фирма си е спестила и данъка и ДДС-то, не е издала данъчен документ , не е регистрирала продажбата на касов апарат / след като е в брой /.
Дори не можем да направим препратка към чл.10 ал.6 от ЗКПО , която ни дава право да признаем разхода дори и само с фискална касова бележка, но единствено, ако е разход по чл.204 ЗКПО и го обложим със съответния данък.
И след като ми потвърдиха и по телефона, започнах да чувствам загубено времето си, прекарано в НСИ, за нулевите фирми  :smile1:
:good:
Да, но никой не си е направил труда да изнесе официално тази информация до момента - просто по линията на най-малкото съпротивление подаваме и това е. Това за кода на дейността обаче е действително така. Обикновено го искат от БТруда при сключване на  договор с работодател по техни програми и удостоверението от НСИ с кода е един от документите, който изискват.
Успях да се свържа току с представителя на НСИ, който отговаря за тази декларация.
Потвърдиха ми, че не е задължителна!!

Но ако вбъдеще потрябва на управителя код за дейността или друг документ, то няма как такъв да бъде предоставен, поради неподадената декларация.

Хубаво би било да има един отговор писмен на такова запитване. Опитът ни е научил, че често зад казани думи по телефона никой не стои. На кого няма да му хареса да не подава още една /поредна / декларация. Добре би било да запитате писмено, ако не възнамерява същият този управител да подава. Впоследствие често забравят обаче какво са говорили, ако им се случи нещо негативно от какъвто и да било характер.
На сайта се позовават на чл.20 от Закона за статистиката .
Здравейте,

Смятате ли, че може да не се подава декларацията в статистиката от предприятия, които не са осъществявали дейност?

Питането ми е във връзка с въпрос на клиент за тълкувание на заповед от 19.12.2017 и по-точно - "предприятия, които не са осъществявали дейност и нямат задължение за подаване на ГОД, МОГАТ да подадат декларация в НСИ декларация (приложение 11) ...".
Пожелателна ли е декларацията?


Хубаво би било , но ... :smile1:

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

и   

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.


източник : http://www.nsi.bg/node/15818/
Вижте в същата тема отговор 43 - колега е разработил декларация, която е чудесна за този случай. Не е задължително да е Декларацията от НСИ, но и тя да е - кому е нужен входящият и номер ?

доп. Няма проблем иначе и Декларацията от НСИ да ползвате - мнозина го правят и има всички необходими реквизити.