изхождайки от нашия закон следва да третирам тази услуга като освободена доставка.

Да, така мисля.
трябва ли да третирам тази услуга по чл. 21 ал.2, да си съставя протокол и да си самоначисля ДДС без никакво притеснение?

Според мене - да.  :smile1:
офис на НАП, по адресна регистрация

 :yes3:
От сумата по ГД приспадате единствено НПР, защото авансовите осигуровки се приспадат от дохода за личен труд.
Ами и на банката ще обяснявате и ще отстоявате законовото положение. Между другото и там работят грамотни хора / все повече /.
Това за Одита дали не си го измисля ЗП-то нямам идея. Въпросът е, че аз трябва да сътворя някаква оборотна.

Защо да трябва ???

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22707.msg135120.html#msg135120
Да има одит?

И с НПР да има и счетоводство ?
не ми излиза бутон КОРИГИРАЩА декларация, а бутон ПОПЪЛВАНЕ, иначе декларацията е подадена и приета.
На останалите излиза бутон КОРИГИРАЩА декларация. Какво да направя в този случай?

Подайте си я като нова. И на мене ми се получи същото, но при повторно подаване на предходната си изписа "коригирана" .
 Лицето ще продължи да работи, но първо ще се прекрати договорът, за да получи полагаемото се обезщетение по чл. 222 ал. 3, както и за неизползван отпуск.

Лицето може да се пенсионира и без да се прекратява трудовият му договор. След като ще продължи да работи не е необходимо да се изплаща и обезщетението за неползван отпуск освен, ако работодателят не държи да му даде преждевременно парите за отпуск и при пенсиониране. Последните могат да се отложат във времето до напускане на лицето .
Всичко е точно така, както сте го описали .  :smile1:
Всъщност софтуерът Ви не е стандартен именно защото не е на технически носител. Не отговаря на условието за стандартен софтуер съгласно ДР § 1 т.25 и се определя като услуга. Издавате Протокол чл.117 , както сте отбелязали и Вие. :smile1:
В Т1 и Т2 за 2017 се вземат предвид сумите само за месеците от 1.2017 до 11.2017 вкл. в колоната за доходи на СОЛ , защото само те са изплатени през 2017 и се отнасят за 2017. Всъщност общата сума за периода на 01-11,2017 ще разделите на 12 , защото толкова са месеците на упражняване на дейност на лицето в качеството му на СОЛ .
Подавате и коригиращи Т1 и Т2 за труда за 12.2016  , който е изплатен 01.2017.
Така е...може и с друга да работи.Linux например.Ще е на разход тогава. :smile1:

Много / да не кажа повечето / компютри работят с нелегален софтуер. Защо не помислим, че вече имате такъв и сега си легализирате друг ?
Само илюстрирам една възможност. :smile1:
А аз да отмятам ли в декларацията т.9.1 или прихващането ще стане автоматично с бъдещи евентуални задължения?

За да отметнете 9.1 трябва да имате банкова сметка . Или откривате и отмятате или не отмятате, ако няма да откриете такава.
Ако ще имате подобни задължения може да оставите така нещата и да видите ще се приспаднат ли автоматично при бъдещо подаване на декларация, водеща до точно такъв вид плащане на данък / мисля, че отговорът би бил положителен /. Винаги можете да си ги поискате / в определените за това срокове, разбира се / или да подадете Искане за прихващане от друг вид задължение.
И при мене е така. Системата на НАП при здравно осигуряване дори и за част от месеца "счита" лицето за здравно осигурено.
Вероятно и точно така трябва да бъде .
Според указанията за попълване на Д1 :
"- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски "

И от линка на  n_alex76 :
"Код за вид осигурен 28 се използва, ако няма данни по т.16 и данните по декларация 1 са само за здравно осигуряване."
И при мене ТРЗ програмата прави същото за месеца с НО със стаж и без стаж. За другите месеци си прави с код 28.
"- за периода от ......................  до   ..................    времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 - 4 КСО*"

Според мен точно тук се посочва. За СОЛ си пише в т. 4

Да, така си е - аз гледала - недогледала ...