Обясниха ми, че през периода на заместване на моята длъжност ... ще се пази за мен, но не ми цитираха на кое основание ще се пази.


Разгледайте тези два линка - в тях ще видите законова възможност да съвместявате длъжности без да има необходимост да Ви се " пази " старата, каквото и да означава това. :smile1:


https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22037.0.html

http://www.clubtrznormativi.bg/trudovi-pravootnosheniya-11/savmestyavane-na-dlajnosti-1195.html

Назначен съм на безсрочен трудов договор, но поради отсъствието на колега, ми предлагат да го замествам до завръщането му като ме назначат на неговата длъжност. 

А в това време какво става с Вашата длъжност ?
Подадохте ли за напусналия съдружник ОКД5 за прекратяване на дейността? А на новия за започване на дейност ? Вписан ли е новият управител в АВ ? Сменихте ли името на управителя в СД по ЗДДС ?
Трябва да има ОКД5 с дата на начало на упражняване на дейност и вида на осигуряването. Докато лицето е осигурено на максимума по трудов договор няма да дължи осигуровки като СОЛ.
Когато си даде вече болничния,

То ще е абсурд и да издадат болнични на неосигурено лице ... Въпросът явно е кой абсурд ще е по-малко абсурден.
Липсват ми вестниците... Някак е странно да удрям мухи с IPad...

Сутринта паднах по стълбите и се чу "Пук!".
Пипнах джоба с iPhone-a и с помислих "Боже, дано е ребро!"

Нищо не повишава доверието между хората така, както капарото.
Сега го давам с дата на прекъсване на осигуряването 07.07.2018 г.

Човекът очаква болничен , а Вие вземете да му прекъснете и осигуряването... :(
Може да постнеш и други красоти от градинката си, P.G.H.R - че. Да се порадва окото на нещо натурално...
" Това означава, че в случаите по чл. 2 правото на увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ възниква, само ако то изрично е уредено с колективен или индивидуален трудов договор. "

Това вече е друга работа.  :good:
Като се има предвид, че обезщетението по чл.222 ал.3 КТ е необлагаемо с данък / отделно върху него не се дължат осигуровки / бих била внимателна с изплащането на по-голям размер. Все някакво основание за това следва да има според мене.Не съм много на "ти" с този въпрос и отговарям така на прима виста. :smile1:
Да - за себе си, но неподкрепен от официални становища. Върши ни работа, защото дори и с безвъзмезден договор отговаряме на условията на чл.33 ЗКПО.
Прилагам ли го - не.  :smile1:

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=12785.0
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=23026.0

На мястото на ЕИК вписвате девятки в конкретния случай - останалото е по общите правила.
основание за неначисляване на ДДС чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Ако изработването на транспаранта е услуга . :good:
Здравейте аз имам подобен случай БГ фирма с рег. по ДДС  изработва  транспарант за румънска фирма с рег по ДДС тук   

Румънската фирма е регистрирана по ЗДДС в България ли ?
Правилно е - облагате с ДДС при условие, че нерегистрирано по ЗДДС лице означава и  , че е данъчно незадължено по смисъла на ЗДДС.
Да, ДДС-то от СД за 07.2018/ ще поискате с подаването на СД за 09.2018 през октомври.
Бих си продължила попълването на клетка 81 независимо от ситуацията - все пак имате това право, нали ?
Отдаването под наем не ние основната дейност т.е. под 50% са приходите , но въпросните леки автомобили се използват единствено за отдаване под наем. Ще можем ли да ползваме ДДС -то за разходите по експлоатация. Извинявам се но просто съвсем се обърках.

ЗДДС чл.70
(2) Алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:

1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;

Отдавате МПС-то под наем и си ползвате ДК за експлоатационните разходи.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8606.0

За доказване на извършения ВОД вижте чл.45 ЗДДС и в частност чл.45 т.2а .
"а) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя"

Транспортният документ би бил достатъчен наред с другите документи по чл.45.