фактура от ЕВН               - разход и ползване на данъчен кредит
фактура към наемател - приход и начисляване на ДДС


И прочетете постнатото по-нагоре в темата Указание на НАП за по-голямо прецизиране на ситуацията.
 :no:

Като е без доход дано не е и без дейност, че да не остане и без стаж.
Въпросът ми е /ако някой е имал подобен случай/, дали се признава подпис в/у обратната разписка ,положен от някой от семейството му,а не от търсеното лице?

В първоначалното питане този въпрос не е зададен. Задавате го сега и някак ми изглежда некоректно това да искате съвет след дадени вече преди време мнения , на които дори не сте отговорил.Имали сте такъв случай / този си е принципно идентичен с първия/, а съответно и опит вече с тези неща. Ако имате въпроси като този се обърнете към адвокат, за да Ви обясни правната страна на нещата.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=12151.0

sky963 ,

Имате вече някакъв опит , видно от тази тема . Как постъпихте тогава ?
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/135229/0/


Скрит текст :

Това е една доста трудна за работодателя ситуация особено в случай като този. Няма утъпкан път и решение - трябва да спазите всички предвидени в КТ стъпки , за да сте защитени при евентуален съдебен спор.
При сключване на срочен трудов договор срокът на предизвестие е 3 месеца.
Сама сте си намерила отговора . :good:
Направо си е и упоменато точно , каквото Ви трябва. Това в 45.20 идва малко "по встрани" .
Ще взема да преправя плащането и то да е в март и да подам и декларациите за осигуровките и декларацията по 55 за данъка и да знам, че е приключено всичко.
Нали ако сложа дата на 6-цата 31.03 всичко ще е ок?

Така , ако го направите - да.
Да, благодаря ...аз тъкмо това прочетох.
А за 6-цата кога е срока?

Вижте в Н-8 .
за подаването на Д1 на лицата по граждански договори

Н-8
чл.3 ал.1 т.3
3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
Вижте 45.20 дали не е подходящ за тази дейност .
Договорът е напълно изплатен, защо е необходимо КИ?Връща се бъзвъзмездно.

Без да сте придобили право на собственост ли ?
Вчера прекратих двама. Единия считано от м. март, другия от 01.04. И за двамата не съм попълвала код. Минаха с новата програма. Със старата дава грешка.

Промяна - 2, Прекратяване - 3. Според мен е точно, ако се промени срока или длъжността по договора, да се подаде и ЕКАТТЕ

Това е правилното решение, да. :good:
"Уведомление по чл. 62 и промени в Наретба № 5"

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,20155.msg121013/topicseen.html#new

В подкрепа на инициативата на ХХХХХ в същата тази тема.
При нас стана. Нямахме подаден с 2, вписахме го в кода директно в 3. Лицето е освободено то 01.04 и не го е връщало.

Аз не се съмнявам, че се е получило. Съмнението ми е в това, че с код 3 няма да изпълни функцията на деклариране, която е вменена програмно на код 2.

" Важно:
В срок до 31.10.2017 г. работодателите са задължени да декларират  код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. като за всяко наето лице подадат уведомление с попълнени: за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН/ЛН/ЛНЧ)/служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на сключване" се попълва 01.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето, при изпращане на уведомлението. Не се  изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени.
В случаите, при които до 31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до подаване на уведомление за промяна на сключен преди 01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи едновременно с подаването на едно уведомление."

Това последното го разбирам, ако подаваме например ДС за нова длъжност едновременно можем да подадем и ЕКАТТЕ. И двете са с код 2.
Вчера прекратихме един без да подаваме само за кода и после за прекратяването. Директно подадохме за прекратяване като само добавихме кода и ги прие.

Аз нямам за прекратяване, но експериментирах с един запис за прекратяване .Като въведох данните ми даде съобщение, че полето код по ЕКАТТЕ трябва да остане празно. Това преди мене нагоре в темата го е споделил и друг. Чисто технологична смятам, че може и да може, но това с кодовете 2 и 3 си е изискването . Не знам дали подаден код по ЕКАТТЕ с код 3 върши работа за целите на декларирането му .
 Мисля направо да ги регистрирам като прекратени с посочване на код по ЕКАТТЕ.

Точно така няма как да стане . Прекратяването е с код 3, а обявяване на кода по ЕКАТТЕ с код 2. Подавате две уведомления.
Аз много се надявам в обозримо бъдеще да стане възможно с ПИК на ФЛ и ЮЛ да можем да подаваме всичко възможно и да не е необходим и електронен подпис.
Ако под корекция се разбира подаване на Д6 със суми за довнасяне - няма ограничения във времето кога и колко. Ако е корекция с код К наистина и аз се учудвам, че са приети за минали месеци при изтекъл срок за това.