http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2036:201307epischet&catid=39:epifin&Itemid=52

от линка :

 
Скрит текст :
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/profs_menu/profs.php?0.view.40.0.2

от линка :
Скрит текст :
4532/4531    -   10
4538/4532   -      2

За да избегнете "подводните" камъни , свързани с тези въпроси и да бъдете най-оптимални във финансово отношение раздайте си просто дивидент. Данъчната ставка на данъка е възможно най-ниската .
Да, подавате Приложение 8 на ГДД чл.50 ЗДДФЛ.

Приложение № 8
Скрит текст :
Цитираното основание за необлагаемостта на дохода Ви от реинвестиция съгласно получения отговор е :
"4. разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции; "

Всъщност отговорът се крие в това дали отговаряте на това условие. Дали в резултат на реинвестицията имате не увеличаване на дяловете / акциите , а увеличаване само на тяхната номинална стойност. Ако сте уверен в това имате даден отговор и не е нужно да пишете официално запитване до НАП.  Би трябвало и да разполагате с някакъв документ от фонда , в който инвестирате за истинността на това твърдение , защото то всъщност Ви освобождава от данъчно облагане. :smile1:
Е, това вече е друга работа - тези 5 000 , както и p.i.  по-горе писа не бяха много оптимистично начало на приеманите промени . :good:

Колкото до подотчетните лица - по мое мнение, доколкото сумите не напускат пределите на предприятието, то и плащането им не попада в обхвата на закона. Най-обикновенният пример за това са касиерките в магазините - събират се парите в една каса и след това се предават в друга. Има ордери (платежни документи), но не могат да се приемат като плащане по този закон. Разбира се извършването на плащания от подотчетните лица към фирми, физ,лица и т,н следва да се регулира съгласно ЗОПБ.

Много е логично , но се опасявам, че законът малко заобикаля в изключенията този въпрос / и не само него / . Вероятно в бъдеще ще има и съдебна практика , а данъчната май ще е ясна.  :smile1:
Управителят има да върши още работа, мисля .  :smile1:
/ освен, ако няма друго лице, което да извършва различните процедури, а СОЛ не упражнява вече дейност / http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/juridicheski_suveti/2592864_kakvi_sa_pravata_na_slujitelite_pri_nesustoiatelnost/
http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2016/05/27/2767263_kak_se_oblagat_lichnite_investicii/
 
Бихте могли да се консултирате с методолог на НАП за компетентен и официален отговор.
Отново ли трябва да подаде ОКД5?

ОКД5 е за самоосигуряване съгласно КСО , а Декларация 7 е за самоосигуряване по ЗЗО.
Извън срока за подаване - само на място подавате нова .
Да, СОЛ не съгласно КСО, а ЗЗО. :smile1:
да се чете чл.40 ал.5
След подаване на ОКД5 за прекъсване на дейността лицето вече не е СОЛ и съгласно чл.50 ал.5 ЗЗО е длъжно да се осигурява съгласно разпоредбите на този член и алинея.
Мисля, че няма проблем да се направи дарение от ЮЛНЦ независимо, че не извършва стопанска дейност. По принцип даже извършването на стопанска дейност от ЮЛНЦ е във връзка с поддържането и подпомагането на основната дейност, за която е създадено ЮЛНЦ.

http://balans.bg/7724-oblagane-na-darenie-napraveno-ot-i-za-ulnc/
Всъщност на практика лицето ще ползва остатъка от прекратеното си поради започване на работа обезщетение, както  n_alex76 е посочила в поста по-горе. След това, ако отново работи 9 месеца ще може да "повтори" като обаче на основание чл.54а КСО тези 9 месеца не са задължително непрекъснати .