"Запознати " могат да бъдат единствено инициаторите на тази кампания и да отговорят на редица въпроси, които резонно възникват, но отговорите така и не са в нормативните документи. :smile1:
Да го направят този дивидент задължителен и мир да има най-накрая. Сега гледат касата, догодина - неразпределената печалба...
За българския бизнесмен сериозни са само задължителните неща.
Какво си мисля аз? Първо -писмото е без адресат т. е. адресант има, но не пишат за коя фирма се отнася. Пуснато е регулярно по мейли. Та мисля си, че може да не е от НАП, а от някой друг.

Е, има си адресат - в писмата като обръщение е посочено името на управителя и фирмата , която представлява.  :smile1:
Иначе има някакъв резон в размишленията Ви , но това не отменя предприетата инициатива на НАП.
Според мене не, защото това са едни пари от единия джоб в другия, но от чиста предпазливост бих се съобразила. :smile1:
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/139234/0/


Изплащане на печалбата на ЕТ и представяне на паричния поток

Скрит текст :


 
Наличието на висока каса означава и висока печалба за което физическото лице си е внесла данъка. Аз лично мисля, че тези писма са разпратени без никой да вкара някаква мисъл.

Точно така - това е верният отговор за голямо съжаление . :good:
Трябва ми разрешение от НАП - за целта пиша писмо от името на самоосигуряващото се лице и едновременно с входирането му в офис на НАП по регистрация подавам Д1 с код корекция. 

Точно това става на практика .  :good:
 Какво казваме ела и ни провери фирмата е ЕТ и то разполага с печалбата си по всяко едно време затова данъкат е 15%.

Не знам как допускат да бъдат разпращани писма на ЕТ с текстове за скрито разпределение на печалбата и дивиденти. Явно трябва регулярно да си даваме парите на собственика и да не се трупат в касата . И да дойдат на проверка и да не намерят парите - какво следва ? Едно нищо.
 / става дума за ЕТ, разбира се /
Писмата завършват с текста :
" По отношение на лицата, които в 14 дневен срок не подадат коригиращи декларации, когато са налице основания за това , ще бъдат предприети своевременно контролни действия."

Има фиктивна касова наличност - подаваме корекция само тогава. Това не изключва възможността да "изплатим" дивидент, за да приведем касовата наличност в съответствие. Ефектът за фиска ще е един и същ.
Всъщност , ако фирмата има счетоводни касови наличности и подаде сега корекция означава, че признава скритото разпределение на печалбата. Ако обаче разпредели в този момент дивидент не следва да подава корекция , мисля.
Интересно, че такова писмо съм получила за едно ЕТ с касова наличност от 4000 лв..
. Получава се обаче ,че ФЛ няма никаква печалба ,но ще трябва да заплати данък върху получените лихви от ЮЛ . 

Това, което описвате означава, че ФЛ взема заем и дължи лихви на банката. Предоставяйки заем на ЮЛ обаче то получава доход от лихви и естествено върху този доход се дължи данък. И как да няма "печалба" ФЛ като заемът от банката му излиза безлихвен / ЮЛ му изплаща лихви, с които компенсира дължимите от ФЛ на банката / ?
доброволна покана - исках да напиша покана за проява на добра воля от страна на фирмата  :smile1:
Сега от понеделник ще е ходене по мъките в  НАП да обяснявам, че ЕТ нямат скрито разпределение на печалбата, понеже в писмото пише, че ако не го декларирам в  14-дневен срок автоматично проверка.

Ние също получихме днес такова писмо в което пише ако имаме скрито разпределение на печалбата в 14 дневен срок  да го декларираме иначе следва проверка на касовата наличност на фирмата.

Оставам с впечатлението, че това е една доброволна покана да се декларира скрито разпределение на печалбата, АКО има такова. Защо трябва да  ходите и да обяснявате, че нямате ???
Всъщност възможните варианти са три :
1.ЕТ-то отдава под наем и продължава да извършва дейност
2.ЕТ-то продава въпросното съоръжение на ЕООД-то и прекратява дейност
3.Правите си договор за безвъзмездно ползване с пълно съзнаване на рисковете от това и оставяте нещата така на отговорност на собственика
собственика на ЕТ е собственика на ЕООД-то,което ще ползва това хале

Имате в случая и свързани лица - не бих уредила такива взаимоотношения с договор за безвъзмездно ползване. :smile1:
Няма някакъв специален образец - можете да ползвате всеки договор за наем като замените "наем" с "безвъзмездно ползване" стига да не Ви притеснява, че съгласно чл.16 ЗКПО това е отклонение от данъчното облагане. :smile1:
Само да поясня, че промяната ще стане считано от 01.04.2017 съгласно изискванията за подаване на кода по ЕКАТТЕ, а при Вас тя е наложителна с по-ранна дата. Смятам обаче, че това не е от такова фатално значение след като в системата на НАП ще остане трайно правилното основание на договора.  :smile1:
Няма как с ЕКАТТЕ да се коригира автоматично, ако там съм записала правилното основание ?


Има как .  :smile1:

" В случаите, при които до 31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до подаване на уведомление за промяна на сключен преди 01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи едновременно с подаването на едно уведомление."
Здравейте,
как да осчетоводя компютър за 1700 лв с Ддс. трябва ли да го завеждам като актив?

Трябва, ако е актив.  :smile1: