Как ще може да докажем, че в този телефонен разговор са се обяснявали?

Според мене никак / освен , ако телефонният оператор не съдейства - това с доза хумор / .
http://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

Доколкото никое от лицата не участва в управлението на дружеството на другото лице и обратно юридическите лица не са свързани.
 Ще направя опис на фактурите с номер, дата и суми и отивам да го представям. Може ли да копирам фактурите и това да мине за опис на наличните активи преди датата на регистрация? "Регистрационен опис по образец на наличните активи" - образец не намерих...

По-долу съм Ви приложила образеца на Описа на активите - именно него трябва да попълните за целите на ЗДДС. Можете да го намерите на страницата на НАП. Има го и в електронен вариант за попълване онлайн с електронен подпис.

Вместо да се мисли на ниво парламент как да се развива икономиката, да се създават реални работни места за безработните, да се развиват нови производства лобитата работят на пълни обороти за "повишаване" благосъстоянието на по-малко имащите и можещите...адвокати.
Този законопроект не случайно не се споделя дори и в средите на самите адвокати. Не мога да си представя един сериозен адвокат, с вече утвърден опит в различни дела да се докара дотам, че "заработката" му да зависи от правенето на договори и декларации. По-скоро това е желание на тази част от тях, които нямат сериозна практика и в прокарването на този техен проект виждат една възможност за себе си , което звучи повече от смешно и несериозно.
Най-доброто в случая е да прочетете чл.74 и 75 от ЗДДС. Със сигурност ще намерите отговор на въпросите си.
602/401     - 300
401/454     -   27
401/501    -  273
Да, следва - издаване на СИС, удържане и внасяне на ДДФЛ и подаване на декларация чл.55 в установените за това срокове.  :smile1:
Няма пречка договорът за наем да е сключен с един от съсобствениците. Счетоводителите трябва да познават поне основните моменти на Закона за собствеността и ЗЗД.

В духът на новото време става вече без значение какво знаят счетоводителите от законите / дори и данъчните / . Адвокатите са запретнали ръкави и чакат работа. Иначе, както няма пречка договорът да се сключи с единия от съсобствениците така няма пречка да се сключи и с всеки за неговата част. Въпрос на избор и прегледност, а в случая с ТЕЛК-а на майката - и прецизност. И дали ще се сключи договор с единия или двамата СИС ще следват поименно за частта на всеки / още повече с данъчните облекчения за майката-инвалид / .
Ама кои ли сме ние да кажем - чакаме второто четене.
Възможно ли е да се върна на граждански договор за същата длъжност или не е удачно?

Не е удачно / каквото и да значи това / .  :smile1:
По принцип гражданският договор е за извършване на определена работа, а не за заемане на определена длъжност.
5754
Новини » Лобистките
24.06.2016, 12:44
Според мене приемането или не на този закон в този му вид  е един тест за правителството и депутатите за това дали ценностите на демокрацията и върховенството на Закона са над лобистките интереси.
Не .......става въпрос за данъка , как и кога се случват там нещата.Дължи ли се ДОД и кога, вероятно при подаване на ГДД или ??!

Нещата с ДОД се случват, когато има доход и той е изплатен на лицето. Най-общо казано няма доход без ДОД / ДДФЛ. Когато питането е общо и отговорите са такива. А когато не сте се запознали поне минимално с нормативната уредба отговорите са " на сляпо ". Ако някой улучи.....
Аз смятам, че не можете повторно да подадете без такса. Иначе вариантът със следващия отчет е честа практика , което не значи, че е норма.  :smile1:
След получен отказ съм подавала ГФО на следващата година заедно с новия вече ГФО с една такса.
т.е да разбирам ли че утре мога да публикувам ГФО за 2015 г  като търговец  :noexpression: :noexpression: :noexpression: :noexpression:

Да, избързайте преди да е минало второто четене , че другия ден може да е друго.....
420/19 = 22.10526315
22.10526315*13 = 287.3684209 или 287.37

Да се включа като "трета Елка" - да не смятате на ръка , че едно просто математическо изчисление стана такъв труден казус  ?
Здравей, Ирена
Благодаря за включването ти по темата. Това право е придобито чрез покупка и няма да бъде извършвана замяна срещу застроена площ. Сградата даже е вече построена - върху целия предвиден парцел. Завела съм стойността на отстъпеното право на строеж в 207 / разходи за придобиване на ДМА, какъвто вариант посочваш и ти / . Цитираната статия на С.Българенска също е като отговор в тази посока.
Честно казано в статията не ми се видя много убедително твърдението, че правото на строеж не е ДНМА , защото не отговаря на условията за това. Това "неотговаряне" някак не е аргументирано. Отделно се замислих и върху следното - ако на въпросния парцел се построи не само тази сграда, но и друга впоследствие / не говоря за конкретния случай - сега е застроена 100 % от площта / как би се разпределило това право на строеж върху първата сграда в случай, че тя заема само част от парцела. Всичко това с мисълта дали не е отстъпеното право на строеж ДНМА.........
От гледна точка на корпоративните данъци всичко си е ОК, но от гледна точка на ЗМДТ ще имаме едни по-високи данък сгради и смет.

Благодаря още веднъж . :smile1: