Здравейте,
имам СОЛ в дълги болнични и ми ги носи, когато той си реши - за него срокове не съществуват. Като ми ги донесе ги подавам веднага като слагам входящ номер и дата в деня на подаването- никой не ме е потърсил за санкция. Важното е все пак да са подадени.
СОЛ на трудов договор в  негова фирма / ЕООД / , ООД , в което е съдружник  или друга ?
Признавам си честно, смях се и с глас, и със сълзи...  :lol:
Е няма такава пародия.

хаххаха, с една дума ти е подействало диуретично, че напоследък като погледна тази тема и кръвното ми е до тавана....... :lol:

Извинявам се за офтопика, но нещо взе в повече да идва това чудо.
Не мога да убедя началника ми - къде точно го пише в Директивата ?

Пробвайте да намерите нещо тука :
ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)
Ами той отчетът за това е дневен - за този ден, а не за работното време.  :smile1:
Пробвах сега - не начислява, копирайте тука вашето изчисление от калкулатора.
А чекнахте ли текста , че не сте осигурена на друго основание ?
Помещението е на ЕТ-то и се отдава под наем на друго ЕТ
Аааа, много важно уточнение. В този случай това :

...собственик на ЕТ не извършва дейност, но отдава  собствено помещение под наем 
не е вярно.
Следва собственикът да си подаде ОКД5 за упражняване на дейност , да се осигурява и да си издава фактури за наема на другото ЕТ.
Това ФЛ , което е и собственик на ЕТ на кого отдава под наем ?
Е как ще го освободите по чл. 222, той е за обезщетения? :blink:

При наличието на толкова други членове... :(
Вижте КТ -  Раздел III Дисциплинарна отговорност - там имате подробен отговор на въпросите си.
И нова Д6 - редовна със сумите в увеличение и/или корекция на сумите в намаление.
СД не би била приета в сайта на НАП, ако в посочената директория не присъстваха също и дневниците и съответно дневниците се "дърпат" автоматично и "тихо" от същата директория от НАП.

Всъщност е точно така - СД е резултат от описаните в дневниците фактури и е продукт на същите тези дневници. Можете и да си направите експеримент - отстранете дневниците и оставете само справката при подаването - вижте какво ще Ви изпише системата . Не се притеснявайте от това действие - така или иначе нищо няма да произлезе от това подаване .  :smile1:

Не разбирам защо в закона пише, че заедно с декларацията се представят и дневник за покупките и дневник за продажбите, при положение, че тези документи не се изискват никъде, а само се използват за генерирането на СД.

Всъщност генерирането на СД е невъзможно без наличието на дневниците - фактът, че е генерирана и впоследствие приета означава, че и дневниците са налични и са отишли в правилната посока. А те са задължителни , защото дават възможност за контрол от страна на НАП.
След като сте подали СД сте си свършили работата - дневниците са си отишли по предназначение заедно със СД. :smile1:
Няма да ги видите подадени в менюто - там се вижда само СД, но всичко е ОК.
 Ако това е по инициатива на работодателя, работника има право на "пълна борса".

Да, именно. Просто този чл.71 не е упоменат изрично в 54б КСО го изкоментирах - извън питането в темата. Не знам обаче как би се погледнало на прекратяване по инициатива на работодателя, но поради виновно поведение на работника. Струва ми се , че не е разгледан и прецизиран много чл.71 по отношение на обезщетението за безработица.
Не, не се подава ВИЕС декларация. Вижте чл.125 ал.2 ЗДДС.
Да се допълня:
Може чл.71 да е използван от работодателя и при виновно поведение на работника по време на изпитателния срок , но така или иначе освобождаването по чл.71 не води непременно и единствено до минимално обезщетение според мене.
При освобождаване по чл.71 е важно според мене как е сключен договора и кой го прекратява. Ако е сключен в полза на работодателя и той го прекратява мисля, че тъй като всъщност не е по желание на работника  не би следвало да има минимално обезщетение, а такова по общия ред.
/ без претенции, че съм права, но мисля, че този случай не е в обхвата на чл.54 б  ал.3 КСО /
Не забелязах, че питането е за изречение второ от същия член и алинея...
Ако не се включи обаче май със сделката, благодарение на която се достига оборот от 50 000 как ще бъде подкрепен факта, че имаме такъв оборот ? От друга страна в справката ясно е казано "12 месеца преди текущия" .
Здравейте,

Предстои ми регистрация по ДДС по чл. 96, а.1, изречение второ, т.е. достигам облагаеми оборот за 2 месеца, на 08/05/2018 имам сделка за 50 000 лв.. Въпросът ми е при подаване на заявление, как да подам облагаеми оборот за 12 месеца назад или да включа и текущия м. 05, защото тогава достигам оборота и съответно надвишавам 50 000 лв.Не видях в НАП да има ново Заявление за регистрация на база новите промени от 2018 г.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Всъщност какво се очаква да бъде променено ? Освен срока от 14 на 7 дневен всичко си е старото. Достигате оборота 05.2018 и подавате до 07.06.2018 документи за регистрация като включвате и 05.2018 .