Само в допълнение на изчерпателния отговор на Ирена да добавя, че разходът не се признава за 2013 като с него се увеличава финансовия резултат при преобразуването в ГДД, но същият разход се начислява като такъв през 2013. Спазваме в случая принципа на текущото начисляване на разхода за периода, за който се отнася.
Декларацията за самоосигуряващо се лице ОКД5 се подава за обявяване началото на упражняване на дейност от СОЛ и визира началото на самоосигуряване на лицето. Следвало е да бъде подадена .
Наемът за 12.2013 ще начислите за годината , за която се отнася - 2013.
Всичко е точно така, както сте го описали !  :good:
Обаче аз имам само СОЛ с личен труд - без наети. Обр.1 си е с код 12, а обр.6 само с ДДФЛ - ще видим как ще стане...... :wink1:

А може би ще трябва да се отбележи, че не се изисква едновременното им подаване, както е в действителност за СОЛ ?
Обаче аз имам само СОЛ с личен труд - без наети. Обр.1 си е с код 12, а обр.6 само с ДДФЛ - ще видим как ще стане...... :wink1:
Да, но не и на практика. Програмата на НАП ги включва незнайно защо и оттам идва отхвърлянето на декларациите.


Полина, не съм подавала, но точно такава комбинация имам - дано оправят нещата, ако наистина не приемат тези декларации така.
Точно така - тази комбинация обр.1 на СОЛ и обр.6 с ДДФЛ не би трябвало да има причина да не бъде приета при подаване .
" КАК ДА СЕ РАВНЯТ ТОГАВА  Д-1  И Д-6 "

В случая - никак . Д6 има само данък, а обр.1 е с код 12 . Равнението е за осигурителни вноски, а не за ДДФЛ.
Напълно подкрепям написаното от Бобо. Аз също практикувам така - не прекратявам ТД, а с допълнително споразумение променям срока на договора от срочен в безсрочен и всички такива договори са в справката с код 01.На практика и без ДС един ТД от срочен преминава в безсрочен, ако не е прекратен, но го правя, за да бъде коректно основанието на договора в НАП.
Само да се изразя по-коректно  :smile1: - доходът от наем етажна собственост не се декларира от собствениците.
Ако са платени през 02.2014 то ДДФЛ с код 8 и период 02.2014 не може да бъде подадена преди 01.03.2014. Срокът е 01-25.03.2014 като за период се дава 02.2014 и дата 28.02.2014 с код 8.

п.п. повтарям се  :smile1:
Данъкът за наемите от етажна собственост е окончателен и не се декларира от собствениците на етажната собственост. Декларира го само платецът на дохода чрез декларация чл.55 , а самия изплатен доход в справката по чл.73.
Важно е не кога плащате осигуровките, а заплатите. Ако са платени през 02.2014 то ДДФЛ с код 8 и период 02.2014 не може да бъде подадена преди 01.03.2014. Срокът е 01-25.03.2014 като за период се дава 02.2014 и дата 28.02.2014 с код 8.
" А какъв документ те ще получат от нас, за удържания данък , не ми стана ясно."


А на тях за какво им е въобще този документ ?
Една забележка - не може да включите ДДФЛ за декември тъй като същият не е удържан 2013. За другото - да, така е.
Моля,кажете служ.бележкиот миналата година могат ли да се подават с декларацията,защото един господин ми иска от новите бележки които са от тази година


На сайта на НАП имаше съобщение, че старите бележки не е необходимо да се преиздават...........
СОЛ има право да приспадне за целите на изчисляване на данъчната основа на доходите си за годината размера на осигурителните вноски за цялата година. В служебната бележка ще впишете облагаемия доход и сумата на всички осигурителни вноски за годината без значение кога са платени / така, както ги вписваме в Таблица 1 / . Ще посочите удържания ДДФЛ и вероятно ще се получи надвнесен данък , който лицето ще може да поиска за възстановяване.
Може би не е мястото на питането ми тук, но все пак: Ако осигурените лица са без осиг.доход, т.е. осигурени са  на мах- при друг работодател, и са само такива в една фирма, т.е - като цяло няма осигуровки във фирмата, а само данък ...., не би следвало да се подават заедно с декл.6, а поотделно ...?, тъй като не се търси съответствие м/у декл.1 и декл.6?

Точно така - не се търси равенство за ДДФЛ, а само за осигурителните вноски.