А коя е държавата в "чужбина" ?
Губи евентуално по-голямо обезщетение и по-дълъг престой на борсата като се има предвид, че по взаимно съгласие е предпоставка за 4 месеца обезщетение при минимално заплащане.
И аз мисля, че това е причината.
Декларация обр.6 не подавате - имате задължение само за годишна такава. Обр.1 не можете да подадете с ПИК, защото осигурител е ЕООД-то и следва чрез електронен подпис на ЕООД-то или ФЛ да е упълномощено за подаването от ЕООД-то.
Потърсих тука имаше теми по този въпрос за срока. Имаше примери как след 25.08.2016 вече изписва , че срокът е минал, но смятам, че би трябвало да се тълкува като срок във Вашия случай 25.09.2016. В срока или не ще направите корекцията - дали по електронен път или на място - важното е всичко да е точно. :smile1:
конкретно за този случай напълно законосъобразно си е предвиден начин на реакция чрез подаване на коригиращи декларации. Достатъчно е подаването да е в установения за това срок. :good:
Следва да подадете обр.1 с код корекция само за служителя в болнични и декларация обр.6 с код К за правилните суми по фондове и същата дата като на подадената вече Д6.
Сумите за осигуровки на СОЛ са отишли по ЕИК на фирмата и се явяват надвнесени там. Искането е от името на фирмата, представлявана от лицето / СОЛ / .
Здравейте възможно ли е да ми върне НАП осигуровки на самоосигуряващо лице внесени на булстат на фирма вместо по ЕГН на човека?

Да, подайте искане за възстановяване .
Защото се явяват ВОП

Да, само ако сте сигурни, че частите достигат до страната. Как го установява и доказва това продавачът на същите от съответната страна в ЕС ? :smile1:
Какво Ви кара да мислите, че би трябвало задължително да се регистрира по ЗДДС ?
да допълня - възможно е да сте въвели правилно МОД, а да не сте въвели 4 ч в данни за назначение.
В поле " по закон " - 8, а " по договор" - 4.
Вижте прага на лицето в картона и ръчно го въведете да е половина от МОД. При избор на НКПД се визуализира прагът за 8 часа.
Погледни в страницата с подадените декларации - често въпреки всичко се оказва подадена.
ЗДДФЛ
............
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
...................
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

Декларирате, облагате се , ако имате печалба.
Това е един пример, че трябва да знаем с кого работим и има ли такава фирма . Ако има следва да я издирите, защото няма да има съответствие между дневниците за покупки при клиента и дневника за продажби при вас , което вече софтуер на НАП засича / не месец за месец, разбира се /. Ако няма такава фирма, а имате продажба следва сумата да включите в Отчет за продажби за месеца.
Освен да преминават по МСС,друго не виждам.

За едни 20 лв ?
Ами съгласно фактите това ще се случи . :smile1:
Признавате я на приход , а след това при отписването и като несъбираемо вземане ще имате данъчно-непризнати разходи до момента, в който не изпълните условията на чл.37 ЗКПО.