За тези картини

това

озвучаване.
Дано ви хареса. :)

Просто е прекрасно, благодаря ти !  :give_rose:

Невероятно е да се слуша и така, а на живо още повече. Скоро си мислих, че си струва да се отиде до Раковски , където има монтиран нов орган в католическата катедрала там и да послушам. Даже има и камера онлайн за желаещите да присъстват макар и задочно . Поне в България това е една чудесна възможност. За чужбина и големите католически храмове да не говорим.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22068.msg131375.html#msg131375

Аз лично нищо повече от това, което сте описали не бих правила.  :smile1:
Толкова е "скрито" това разпределение, че и Декларация чл.55 сте подали и данъка сте платили. Да не говорим за чл.73.
Добро утро!
Може би това, за което пишеш става защото в колона 4 за 12.2017 посочваш примерно 460, а авансовите вноски са на 2600 - следва там да пишеш 2600  . Мисля, че това е причината .  :smile1:
В Т2 колона 4 не разпределяте нищо - там попълвате осигурителния доход, върху който лицето е внасяло авансово през годината осигуровките си. Разпределяте сумата в ред 13 колона 5 съгласно указанията - според броя на месеците, през които лицето е упражнявало дейност като СОЛ. :smile1:
Днес само вали и не спира и се сетих за един художник , чиито картини са посветени на дъжда ......и са прекрасни.  :smile1:

https://impressio.dir.bg/palitra/dazhd-v-kartini


Благодаря Ви! Като СОЛ с личен труд осигуряването е върху 510 лв и не зависи от МОД нали? Тъй като осигуровките са за сметка на лицето, цялата сума от 510 ли трябва да му се изплаща?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

Да, осигуровките на СОЛ не зависят от МОД за наетите лица, но се определят такива за СОЛ и за 2018 те са върху 510.
Вижте в тази тема в отговор 61/ а и цялата тема /  има едно много подробно указание за личния труд. Удържате ДДФЛ на лицето и не изплащате чистата сума от 510 лв..
" В ДЗЗД има двама съдружници, единия е пенсионер, не работи в дружеството. Трябва ли да внася осигуровки? "

 Не, осигуряването е в пряка връзка с упражняването на дейност. Няма дейност - няма осигуряване.

" Другия съдружник е управител и ще работи сам. Като самоосигуряващо се лице ли трябва да се осигурява или върху МОД за управител? "

Най-икономичният вариант е като СОЛ . Върху МОД като управител се осигурява при наличието на ДУК. В този случай обаче осигуряването му позволява единствено да управлява. СОЛ с личен труд може да упражнява всякаква дейност - вкл. и управленска.
Отидете на място. Не Ви е нужно предписание - сами сте си открили грешката/пропуска.
ще я гледам утре

Кое приложение смятате да попълните за дохода от личен труд ?
Указания за попълване на Т1 от ГДД чл.50
........................ ........................ ........................ ......
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

 Защото ако я разпредели ,ще се окажи ,че договора е за цялата година .
Тогава ще се окаже ,че договора е цялата година и трябва да се изравняват сумите за всички месеци. Доплащането то стотина лева не е проблем, но правилно ли е.

Договорът си е, какъвто сте го направили - няма как да се окаже за една година, ако е за един месец. Доходът обаче се разпределя за годината съобразно горецитирания текст.
Втората година майчинство всъщност съвпада с времето от 410 ден до навършване на 2 години на детето. Навърши ли 2 г. изтича и това, което Вие наричате втора година майчинство. След нея може да си вземете неплатен за гледане на детето и това може да стане до навършване на 8 г. му  възраст .
Самата втора година не е задължително да я ползвате цялата - ако желаете и Ви разрешат може да си ползвате платения отпуск и след това отпуск за гледане на дете до 2 г.. Навърши ли ги обаче - свършва и този вид отпуск.
Два реда и две лица. :smile1:
... се притеснявам, че загубата е приспадана от печалбата в предишни Данъчни декларации /за данъчните цели/.

Независимо от приспадането на загубата  печалбата си стои като неразпределена, а загубата като непокрита за счетоводни цели.
Тази статия 122/121 може ли да се вземе в началото на 2017, макар, че в ГДД от предишни години е приспадната загубата и не е отразена счетоводната статия?

Може по всяко време, когато за това е взето съответното Решение. Няма връзка с приспадането за данъчни цели. :smile1:
 Възможно ли е, без да се пуска нова уведомление, а само допълнително споразумение да се промени заплатата, примерно от същата дата.

Да - няма проблем да го направите по този начин - не следва да подавате и уведомление.  :smile1:
Така и в баланса на дружеството няма да има загуба и неразпределена печалба,нали?

 :good:
Да, можете по принцип по всяко време да покриете загуба с печалба за счетоводни цели. Това няма общо с ползването на данъчната загуба за намаляване на данъчна печалба. Счетоводно на основание Решение на Общо събрание или на Решение на едноличния собственик на капитала вземате операцията  122/121 . Тази процедура няма връзка с ГДД.
не , не съвпада
[/quot

Решението за Разпределение на дивидент не се публикува в ТР.
По-добре да се оправят нещата отколкото да се задълбочава проблемът - още повече като са Ваши приятели.  :smile1: