Аз всъщност не споря, а искам да обсъдим кое как е и в крайна сметка кое е правилно.
И аз не бях съгласна с написаното от s_popova123 , но признавам, че в момента намирам , че не е лишен от логика нейния пост. И се постарах да направя свой прочит - правилен или не , но мисля така. Пък ще поумуваме и обсъдим и все ще стигнем до някаква правилна позиция, надявам се.
А другото дето го правих беше Жълтото Куче.

Тиииихичко да попитам , незабележимо- тва кво ще рече... :no2:
Един собственик преди години като се договаряхме за работа и пари питаше дали "това ДДС се прави всеки месец" . Де да не беше...
В ал. 9, текстът на т.1 е независим от този на т. 2 и последната не внася доуточнения в първата.

Точно така гледам на това и аз. Но именно т.2 казва предприятия ...
Мерси, има го и в сайта на НСИ, където се попълва на място. Чудя се защото не знам дали като е в хиляди не е проблем.

Всъщност отчета в НСИ е задължително в хиляди с изключение на определени справки, в които е указано да са в лева. За ЕТ ли става дума или за ООД/ЕООД ?
Подавате ГОД в НСИ и след подаването му при попълване на ГДД 2017 той ще се появи автоматично в клетката при чекване на съответното поле.
Ет зависи дали е регистрирано по ДДС , ако не е рег без значение има или няма дейност не  подава нито отчет нито декларация , ако е регистрирано по ДДС и няма дейност подава декларацията която е в свободен текст със всичките неща които  ви казах ако има дейност стандартен отчет  :good:

Здравейте,
все пак реших да се поровя и прочета по въпроса - човек не знае кога нещо му е убягнало при четенето или не е прочел достатъчно задълбочено нещо.
В чл.38 ал.1 на Закона за счетоводството се изброяват задължените да публикуват своите ГФО.
Чл.38 ал.4 определя, че :
" Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността."

Тука искам да обърна внимание, че става дума за предприятия , а не за ЕТ.


Стигаме до ал.9, която казва :
"9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:

1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година;"


Да не прилагаме ал.1-8 значи да не публикуваме ГФО и тука са упоменати ЕТ , които нямат задължение за независим одит.Точка 2 обаче, която визира кой подава декларация за липса на дейност касае ПРЕДПРИЯТИЯ .
Съгласно чл.2 на ЗСчетоводството ЕТ е също предприятие и следователно ЕТ без дейност също трябва да подаде декларация за липса на дейност в ТР.

До този извод стигнах след прочита на всички текстове по-горе след изказаното мнение от  s_popova123 .
Е, докато започна работа станало вече обяд. Ама почвам. Първо имам нещо на сърце да свърша и тогава ще "набивам" фактури. Ей, няма да го направят това ДДС да е годишно примерно...
Добро утро, пихте ли си кафенцето, разсънихте ли се вече ?
P.G.H.R - че, това със СИРВ в живия живот не можеш ли да не го забележиш ?

Да, подавала съм - чакахме почти месец . Да добавя, че никаква проверка на фирмата не правиха .  :good:
Речено-сторено. Няма да пречим - даже и тука ще сме си полезни - разтоварването е важна стъпка към пълноценна работа.  :hi:
Договорена е лихва за забава, а не лихва като възнаградително плащане за ползването на парите.

Да, така е - по-скоро погледнах на тези 0.24 лв. като на доход на лицето - безвъзмездно ползване на парите и 0,24 лв. лихва за забава направо си води към чл.16 ЗКПО, както и n_alex76 е писала по-горе.
Въпросът ми е фирмата нарушава ли законови разпоредби с толкова ниска лихва?

То по-добре да е без лихва, отколкото с тези 0.24 и да, трябва да ги декларира.
Шоу на талантите :
https://rutube.ru/video/5c3fb2551365f555ef2f605dd4a6d12d/

Хубави почивни дни !
Много сладко... :smile1:
Дали ще ни позволят да се приютим тука ?
 Според вас има ли пречка РЗ И МОД  да са различни.

Никаква.
Е, не е страшно , че се вижда / няма да изчезне /  - важното е, че има нова и тя остава последно валидна и актуална.