За санкция не се сещам , но биха могли да не признаят разхода на горивото. на практика осчетоводявате фактури за гориво на автомобил, който не е нито ваша собственост , нито е нает. Отделно лицето декларира по-малък доход и плаща /евентуално / по-малък данък. В тази насока може да са последствията, ако въобще някой забележи това. :smile1:
Може по принцип, но дори и в неплатен отпуск да е жената собственикът ще подписва документи за здравни осигуровки, ще подавате Д1 и Д6 - изобщо ще има някакво администриране, а ще сте подали ОКД5 за прекъсване дейността на СОЛ. Най-чисто е да прекратите трудовия договор.
http://novacon.bg/blog/?p=30


" Според Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) договорите за наем са договори с непрекъснато изпълнение, което означава че всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка. Съответно данъчно събитие възниква на датата, на която плащането за конкретен период е станало дължимо"
Според мене зависи от договора. Ако плащанията са уговорени по време независимо дали са платени договорените суми или не следва да се издаде фактура - дори и да е за бъдещ период, както е в случая. Вижте договора.
Според мене тези пътни следва да бъдат включени в СИС - те не намират място в чл.13 , където са изброени необлагаемите доходи на физическите лица. В случая не става дума за командировъчни, които фигурират в чл.13 ЗДДФЛ.

В тази връзка обърнете внимание на текста от разяснението на НАП в по-горния линк :
Скрит текст :
Така мисля. :smile1:

Благодаря ви, само, че лицето не се командирова, услугата се извършва в София, разнася списания с колата си.

В този случай отговорът е същият - разход за фирмата, доход за лицето.  :smile1:
http://balans.bg/4651-razhodi-za-gorivo-pri-komandirovane-na-lice-po-grajdanski-dogovor/

http://blog.apis.bg/2012/09/nap-otnosno-dana-chnoto-tretirane-na-komandirova-chni-razhodi/

от линка :
" Разходите за пътни, дневни и квартирни пари, свързани с услугите, извършвани от лица по извънтрудови правоотношения, могат съобразно договореното да бъдат:

за сметка на възложителя, т. е. да представляват счетоводен разход за командироващото предприятие и съответно доход за командированото лице или

– за сметка на изпълнителя по договора."Не може да направите  тази промяна без съгласието на служителите и без подписа им в допълнителното споразумение.
 Не ми позволяват да платя за единия, ако не платя и за другия (който съществува само по документи). Има ли законово основание за това ...

Все съм се чудила защо искаме законови действия от институциите срещу незаконови от наша страна ?
http://accountingnews.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-74.html


http://www.odit.info/?s=6&i=298990&f=668


 " Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението "


Счетоводно отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., предоставени от фирмата за всички работници в нея

Скрит текст :
Да, задължително.
   Здравейте! Наложи се да търся едно КИ от фирма "Фронери България" ЕООД /приемника на Нестле/ във справката от НАП за издадени фактури към нас и се натъкнах на различия с номерата на фактурите. Позвъних на телефон в счетоводството и един "колега" ми каза, че системата им ги генерира така. При нас номерата започват със 1002000..., а при тях със 11967....
   Има ли и други със същия проблем, или аз съм изключение. Какво да направя според Вас?

Нищо - имате си фактури, които сте получили от тях. Представяте ли си по всяка фактура да правите преписка с НАП за корекция на данни за доставчик в СД ЗДДС ? Едва ли сте изключение, но лично аз не съм проверявала този доставчик , а и след прочетеното от ВАс не ми се и иска...

Бих писала името на собственика. Това, че е упълномощил друго лице да го представлява си е негова работа.
Здравейте. Дали може таткото да не ползва този отпуск, а вместо това да си ползва годишния платен отпуск ? Предполагам, че просто не подава молба за ползването на бащинството, а за платен отпуск?

Да. :smile1:
Да разбираме ли, че тази Холандска фирма с регистрация по ЗДДС в България има място на икономическа дейност и обект , от който се предоставя услугата в България ?
Регистрирате се по чл.97А , ако отговаряте на условията за това и искате от Booking.com да впишат ЕИК-а на фирмата Ви. Няма друг вариант за правилно действие в случая.
Швейцария. Тя не е от ЕС и услуги към нея не изискват рег. по чл 97 а, нали?
:good:
ЗДДС
чл.21
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Мястото на изпълнение ще определите съгласно чл.21 ал.2 ЗДДС. Под данъчно задължено лице следва да имате предвид такова по смисъла на ЗДДС, а не дали е регистрирано или не по ЗДДС. Ако въпросната фирма от ЕС няма обект на територията на страната то от чл.21 следва, че място на изпълнение на услугата е извън страната / на територията на страна-членка / и следва да се регистрирате по чл.97А.