Защо му е необходимо да има ДУК след като може да управлява и в качеството си на СОЛ, полагащо личен труд. И да, за личния труд може да бъде без възнаграждение.
Да, правилно - корекция на подадените - редовна на неприетия - няма как да се коригира неприет естествено.
На всички и погрешно подадени и неприети.
Цветелина, тука има един хубав материал, публикуван от ТРЗайче и ще ти бъде полезен и точно на място по твоя въпрос, а вероятно аз не съм права.

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=1670.0
" ......понеже майката е самоосигуряващо се лице, тя няма право на неплатен отпуск, т.к. той се дава само на лица, които са наети на трудов договор "

След като става дума за неплатен отпуск за гледане на дете и майката не е ползвала до момента такъв това определено не е вярно.
Подава в НСИ декларация за неактивно предприятие, а в НАП - нищо. Образец 1010 А за дружества, неотчели приходи и разходи е за юридически лица.
" 50:(50+400)=0.1111-определяме дела на приходите от СД в общия размер на приходите "

Този коефициент служи само за определяне размера на неразпределяемите разходи, които следва да отнесем към стопанската дейност и така да ги разпределим между стопанска и нестопанска дейности. В примера липсват данни за такива.
В посочения пример имаме посочени общо приходи 450 и общо разходи 420. Изключваме от тях 400 приходи и 410 разходи, които са за нестопанска дейност. Остават за облагане 50 приходи, за които имаме 10 разходи. Така, ако няма суми за увеличение или намаление на счетоводната печалба то тя ще е 40 .Толкова ще бъде и данъчната печалба от стопанската дейност. Данъкът ще бъде 4 единици.
vanio123 ,
може би въпросът е кои приходи , а и разходи би трябвало , се изключват при попълване на ГДД по чл.92 ЗКПО , когато ЮЛНЦ има и стопанска дейност ? В дадения от тебе пример общият размер на приходите е 450 .От тях 400 са за нестопанска дейност. Точно те се изключват  от общия размер на приходите, за да останат 50  приходи от стопанска дейност за преобразуване в ГДД. Този коефициент, който правилно си изчислил служи за определяне на сумата на неразпределяемите разходи , която ще отнесеш за разходи от стопанска дейност. Ако такива неразпределяеми разходи има за 20  примерно то 20*коефициента е сумата , която ще бъде разход за стопанската дейност, а другата част е за нестопанската.
Не би трябвало да подписвате такава декларация, защото това е документ с невярно съдържание .
Лицето не извършва търговия нито на едро нито на дребно. Получава комисионна за дейността си като търговски пълномощник и тази дейност не фигурира в списъка на патентните дейности в ЗМДТ.Облагането е по общия ред , а не на патент, както и Вие сте предположили.
За прихващането на ел.енергията от наема според мене би било добре да имате споразумение в писмена форма. То ще ви е основанието да не заплащате пълния размер на наема.
Бих опитала нещо такова примерно.
1.Начисляване на наема
602 / 401  - 1000 лв. , ако това е цялата сума
2.Плащане на наема
454/401 - 90 лв. ДДФЛ
401/501 - с останалата сума минус ел.енергията
401/501 - РКО за платената ел.енергия
И споразумение между страните за прихващане на ел.енергията от наема.
Ел.енергията от фактурата си осчетоводявате наполовина за разход.
Би ли споделила какво ще се получи с код 27 ? Интересно защо го има като не е активен - сега в момента всъщност не знам как е.
eli501 , ако тази фактура по повод направеното от Вас плащане все пак ще я получите, макар и със закъснение през 2013 примерно, то си начислете разхода през 2012 / в случай, че се отнася за 2012 / и при получаване на фактурата закрийте разчета.
Имам предвид, че ако имате разход или стока бихте могли да начислите 602 , 304 / 499 за 2012 и през 2013 при получаване на фактурата за вземете операцията 499 / 401. Така ще закриете разчета по 499 и плащането по банката.
 Да ви разбирам че като фактура не мога да я отразя?

На практика нямате такава.
ditzve, пробвла ли си да попълниш електронния вариант с код 27 ? Веднага като пуснаха справката пробвах, но не ти дава да избереш код 27 , който е за режим на етажна собственост. Не можеш въобще да въведеш. От тогава не съм повторила и не знам.Не знам да е имало нова версия на продукта и при това положение не би могло да се въведе доход на този код.
След като ДУ не е трудов не можете да го направите за часове, определяте възнаграждение и осигурявате на МОД за управител за съответната дейност. За целите на облагането ДУ е приравнен на трудов.
ДУ с лицето като облигационен или трудов е сключен ?