Да,така е .Въпреки всичко,аз подадох Г-1 в Агенцията,на третия ден получавам отказ,в който ми обесняват,че не е необходимо да се впише.Чакам да стане 9.00ч и да се обадя в НОЙ

Много ме развесели това, което е станало. :smile1: Браво - една институция, която да застане зад закона . Сега ми е повече от интересно какво ще отговори НОИ / не НОЙ, готино мамче  :yes3: / и много се надявам да споделите.
Смятам, че правилното решение на въпроса зависи от малко повече информация  . Кога точно през 2013 г. е издадена фактурата за аванса и кога през 2014 е издадена фактурата за окончателното плащане ? Също така и този оборот от 2014 г. кои месеци обхваща ?
Би могла да съществува такава ситуация - авансова фактура 12.2013, окончателна фактура - 11.2014 и, ако този оборот от 47 000 е достигнат до 30.11.2014 г. то до 14.12.2014 е следвало да се подадат документи за регистрация по ЗДДС.
Според мене единственият вариант, при който не следва регистрация по ЗДДС до 14.01.2015 е , ако авансовата фактура е от 2013 , а окончателната е издадена 12.2014 и този оборот от 47000 е окончателен за 2014.
/ все пак не е излишно повече инфо по въпроса /

Иначе по въпроса за авансовата фактура - включва се в определяне на облагаемия оборот , ако е в обсега на тези 12 месеца, за които го изчисляваме за целите на регистрацията.
Благодаря на Алфа за полезната информация от съдебната практика.
Подавате правилните данни в обр.1 и 6. Ако имате надвнесени суми ще си ги приспаднете по фондове от дължими суми следващ месец, а ако имате за довнасяне ще го довнесете сега.
Те хората четат и се интересуват и честно казано поиска ли ми някой бележка за възстановяване ще му я издам - да си подава ГДД и като не му възстановят данъка от НАП те да му обяснят защо.
Аз напълно подкрепям мненията в полза на това, че ДУК не се вписва в АВ. Който обаче не е имал болничен за ДУК не знае за какво става дума, ако се почне този "спор" с НОИ. Трябва да има голямо търпение, за да се пребори с мнението на НОИ по въпроса особено, ако попадне на служител, който ще иска именно вписване на ДУК или иначе няма пари по болничния. Даже / не съм търсила /  може би има и някаква съдебна практика по въпроса и някой би могъл да я сподели ?

Нормативно и законово няма никъде изискване ДУК да е вписан в АВ. Там се вписва единствено обстоятелството кой е управляващ на съответното дружество.
"1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени
от него облагаеми доставки......."

За периода преди регистрацията на фирмата по ЗДДС какви облагаеми доставки сте имали ???
Скрит текст :

Не пишете изобщо попадате ли в хипотезата на ал.3 ? От това, което сте описали не може да се направи извод, че можете да се възползвате от процедурата за възстановяване на основание чл.92 ал.3.
Някой има ли ПИК ? Веднага ли ти го дават от НАП или отнема време ?

Веднага, след попълване на образец - искане за издаване на ПИК.
Според мен съвсем правилно са подавани Д1!НОИ нещо ................. се правят на луди. Осигур.доход по двата договора при вторият работодател се вижда в НОИ.

Ако приемем, че не са правилно подавани определението за допълнителен трудов договор съвсем се изкривява.За лицето тези договори са наистина допълнителни , а мисля, че това е отправната точка - допълнителни ли са за лицето, а не за фирмата......

/ направо ми се "завъртяха" понятията предколедно с този НОЙ-ски подход :no2: /

допълнение : Наистина , Далила, така излиза - двата трудови договора са допълнителни, но единият е втори, а другият "трети"   :yes3:......и следва с друг код.
Няма логика да сключиш 2 допълнителни договора с една фирма.

Излиза, че всеки първи договор в дадена фирма следва да бъде с код 01, независимо, че не е основен в случай, че лицето има вече такъв в друга фирма.Явно логиката във втората фирма е била, че те са допълнителни за лицето тези 2 договора и това е така. С оглед на това , което се получава обаче излиза , че двата допълнителни за лицето в другата фирма следва да се подават 01 и 04.
И аз си мисля, че няма как при един и същи работодател да има 2 допълнителни договора.

Искаш да кажеш, че вторият работодател следва да подаде единия ТД с 01, а другия с 04 въпреки , че за лицето и двата ТД при този работодател са допълнителни ? И на мене ми мина през ум това нещо, но нещо не ми изглежда логично.......
Н-8
..........
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
...........
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите:
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;

Направете си преценка колко пъти и кога сте удържали ДДФЛ и в зависимост от това колко декларации обр.6 следва да подадете и в какви срокове.
Изплащате личен труд - удържате ДДФЛ - посочвате го в обр.6 - плащате го.

Това правите всеки месец, през който изплащате личен труд, вкл. и за последните. Няма никаква причина да ги изключвате от общото правило.
Без да се опитвам да вникна в това, което сте правили или не сте правили да отговоря по същество. За изплатения на СОЛ личен труд се начислява ДДФЛ, който се посочва в обр.6 с код 8 заедно с ДДФЛ на наетите лица. Плащането на същия става в сроковете за плащане на данъка на наетите по трудов договор.
Изплащате личен труд - удържате ДДФЛ - посочвате го в обр.6 - плащате го.
Данъка не е посочван,при всяко подаване на Д1 имам отметка,че няма задължения за подаване на Д6.Сега мога ли да формирам данъка в Д6 накуп  за 12 месеца и да го подам с Д1-420 лв?

Трябва да направите корекция на обр.1 за всички месеци от годината. Д6 ще подадете накуп през 12.2014, но обр.1 следва да коригирате съобразно изискванията, заложени в Писмото на НАП за СОЛ с личен труд.За вид осигурен 12 / СОЛ / не се изисква подаване на обр.6 едновременно с обр.1, защото Д6 съдържа само ДДФЛ, а равнението на Д1 и Д6 е по отношение на осигуровки на наети лица.
Да,през годината е подавана Д1,върху 420 лв-123.06 лв всеки месец.Сега за декември не ми е ясно-Д1 пак ли -123.06?А Д6-с ДДФЛ върху-5040.00 минус осигуровките за цялата година ?

Д 1 за 123.06 като трябва да има попълнени и клетки 31 и 31 А / така трябва да е подавана и Д1 за всички месеци от годината / .
ДДФЛ е 5040 минус осигуровките за 12 месеца и разликата по 10 %.
Обр.1 за СОЛ с личен труд следва да е бил подаван съгласно изискванията на Писмото на НАП по въпроса / вижте линка / . И там следва да е бил посочван дължимият данък в клетка 31А. Сега при изплащането на личния труд - ДДФЛ 29,69*12 за всеки месец като сумата е дължима до 25.01.2015..

http://accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html
Здравейте!
Тази година собственик и управител на ЕООД-СОЛ,се осигурава върху 420 лв.През месец декември,мога ли да изпиша 420.00 х 12 -5040.00 лв за личен труд ,но да внеса само осигуровки? ДДФЛ върху 5040.00лв мога ли да платя с годишната Д6,след подаване на ГДД или трябва непременно да бъде с Д1 и Д6 за м.12.2014-до 25.01. 2015 г.?

Какъв смисъл влагате в "изпиша" ? И нали лицето си е СОЛ и си внася осигуровки като такова  без значение има или няма личен труд ?
Ако личният труд е изплатен декември то ДДФЛ следва да се плати до 25.01.2015.  :smile1: Разбира се, че може и по-късно, но със следващите от това лихви за закъснение. Обр.6 с ДДФЛ обаче задължително следва да се подаде до 25.01.2015 г..