Имаме сключен граждански договор през 2018г, с пенсионер, който се самоосигурява.

При това обстоятелство дори и сумата да е над МРЗ не следва да плащате и удържате здравни вноски. Лицето следва да декларира обаче, че е СОЛ.
При последващо задължение по същия вид плащане ще внесете по-малко с надвнесената сума. Уверете се преди това, че и системата на НАП е "прихванала" от задължението ви същата тази  сума.
Няма значение броят на договорите. Важно е лицето да не подлежи на осигуряване по тях.
Каспарче ,
дано ти помогне !  :good:
Здравейте, някой инсталирал ли си  е вече програмния продукт на НАП за 2019 за Д1 и 6.

Да , инсталирах го. Работя с Експлорер.
Напълно съм съгласна с това, че принципно не следва да водим някаква аналитичност и разчети с осигуровките на СОЛ в конкретно описаната ситуация . В същото време обаче го правя и ми е много полезно в различни случаи. В крайна сметка е въпрос на преценка.
Как обаче точно в този случай възникват вземания не мога да разбера ?
 Искам да ви попитам отчитате ли личните осигуровки на СОЛ, което е ЕООД и си плаща осигуровките в брой на каса? 

Имате предвид, че лицето си плаща осигуровките не чрез фирмена разплащателна сметка, а примерно от лична или директно в брой в обслужваща НАП банка ?
Начислете му личен труд , подайте корекции на вече подадените Д1 като отразите и данъка за личния труд в Д6.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

В темата има едно Указание на НАП за попълването на Д1 и Д6 за личен труд - потърсете го в отговорите.
Приемно-предавателния протокол за извършена работа  при всяко плащане ли се съставя

Всъщност при завършването на дадена работа или етап от нея.
По-добре помислете дали въобще да го издавате. Нито е ВОП, а услуга въобще. Не мислете какво ще направи доставчика, а преценете Вие какво е правилно да направите.
И това гориво както е заредено си пристига в България цяло и непокътнато - просто си "внасяте" гориво ?
Прекратявате ДУК-а, а за СОЛ подавате ОКД5. :smile1:
"Възможно ли е..."

Да, възможно е. :good:
Това, че лицето не упражнява дейност като управител не налага заличаването му като такъв в ТР.
Доколкото разбирам искате от 01.01.2019 г. лицето да се осигурява само за пенсия , но още няма да е в болнични за бременност и раждане ? И какво ще стане като дойде този момент - ще има право на болнични по трудово правоотношение, но като СОЛ - не , защото не е осигурено за ОЗМ .
"Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане."

"Паричните обезщетения на лица, които към началото на отпуска поради бременност и раждане са осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията."

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

Имате предвид да сторнирам записите по фактурата?

Обикновено при отказ да се заплатят дадени дейности или изискват КИ или издават документ , на основание на който прихващат тези суми от лекаря/зъболекаря или той ги възстановява, ако са за минал период . Не знам как е точно при Вас, но трябва да имате основание , на което да направите съответните записвания в счетоводството. Не непременно сторниране по фактурата. Зависи от конкретния случай.
Мога ли още в декларацията за 2018 г. да отпиша вземането? Трябва ли да отписвам и разходите, направени във връзка с тези приходи?

На практика нямате вземане. Направете съответните счетоводни записвания да коригирате това обстоятелство. Разходите са направени и са необходимо  присъщи за дейността. Няма причина да ги елиминирате .