И най-важното - запазете си КА, може пак да ги въведат .  :laugh:
Подкрепям мнението на Елена - могат да се заличат и назначаването и прекратяването - още повече, че и двете действия са неправомерни - без подпис и съгласие на лицето .
"Т.е. как да разбирам ..."

Според институцията, за която Ви трябва тази бележка по-скоро ще " трябва " . Опитайте първо с една бележка с нулев доход, както е редно и ако не Ви я върнат - всичко е ОК.
 Ако не Ви я приемат обаче ще трябва да направите друга с вписан доход 420 .
Не трябва за едната бележка да си загубите детските.  :smile1:
Да, докато не видят в бележката да пише БТВ няма мира. Вмъквам някак , че това е осиг. доход все пак  :laugh:.
 :wave:

Декларация обр.1 трябва да се подаде помесечно за месеците, през които е полаган трудът и сумата от 1600 лв. да се раздели съответно според частта и във всеки един от тези месеци.
Относно касовия апарат ? Попитайте сервизната фирма, която Ви поддържа КА - това е в тяхната компетентност и задължения.
Уведомление се подава за промяна на длъжност и срок на договора.
 :wave:
Ще се вземат двете суми заедно до максималния размер от 2200 лв. на месец.
 :wave:
На практика неприети от НАП означава и неподадени декларации обр.1 и не е нужно да правите нищо. :smile1:
 :wave:

Не, не се пишат, осиг. на собственика намират отражение в годишната декларация обр.6.
 :wave:
Ако лицата нямат работни дни в септември, както пишете , няма причина да се подава за тях обр.1. Не знам защо софтуерът Ви им е формирал такава декларация - да не би да сте начислили някакво обезщетение през септември , което да налага това ?
" Дано до понеделник да се оправят "

Дано и те да се оправят и нас да оправят , ама без кавички.  :laugh:
По договор за заем......., а той не е в изключенията.
Вероятно под формата на заем ? И връщането наистина съобразете с изискванията на ЗОПБ .
Така ще да е, ама допуснах, че може и погрешка да е......Иначе като връщат да внимават за изискванията на ЗОПБ, който не харесва РКО за такива суми. :smile1:
А с каква цел тя ги прехвърля по фирмената сметка ?
Защо ще се впише като дължимо, Алекс, като може да се окаже, че не се дължи ?
При подаването на обр.1 с дни в осигуряване без осигурителни вноски в т.16.4 всъщност се декларира, че лицето има дни , признати за осигурителен стаж . Това е смисълът на обр.1 в този случай . Няма за деклариране суми, но има за деклариране на обстоятелства по този ГД и следва според мене да се подаде и обр.1, за което е и писмото на НАП по въпроса.
И всъщност ще засичат Декларация 1 с Декларация по чл.55, нали така?

Ако искат да засичат...... :laugh: