Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение.

Да, в идеалния случай е точно така.  :smile1:
Не включваме тука услугите за "пълна борса" , майчинства на близки и познати , недостатъчен стаж на някой...
От цитираното по-горе Решение :
" В този смисъл, макар да е даден отговор на друг правен въпрос, е приетото от Върховния касационен съд при преценката на принципа за еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ с решенията по гр. дело № 969/2014г., четвърто г. о. и гр. дело № 1296/2013г., трето г. о., постановени по реда на чл. 290 ГПК - принципът на еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, включен изрично в хипотезиса на нормата произтича от това, че работникът или служителят придобива право на пенсия веднъж и това право възниква към определен момент; той може да го реализира спрямо този работодател и то по това правоотношение, при действието на което е възникнало правото;"

Не ми се струва да е задължително придобилият право на пенсия да има такова право по презумпция - докато намери кой да го обезщети. Не е задължително и не се получава и така в практиката правото на пенсия да ни "завари" при някой работодател непременно. И също така не мисля, че при пенсиониране в момент на неосигуреност при даден работодател да имаме това право занапред.
Да си представим какво би станало , ако всеки си намери по един работодател в перспектива и почне едно искане на обезщетения...


Как е правилно да се отрази в дневника за покупки за м.09 2019г. фактура за стока, но без ползване на ДДС, и понататък само за приспадане на ДДС? Има ли такава възможност.

Това на практика не е възможно. Ще включите фактурата в дневник покупки за месеца, през който ще ползвате данъчен кредит.
Знаем как "тълкуват" различните институции подобни въпроси и потърсих да видя някаква съдебна практика. Тя, разбира се, не е основание да приемем дадено Решение за отговор, но определено това Решение има своята аргументация и е ценно с това.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

С., 02.02. 2016 г.

Скрит текст :
https://pravatami.bg/24077

" При прекратяване на трудовия договор работодателят дължи определени обезщетения.  Когато трудовият ми договор се прекратява, след като съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, имам право на обезщетение. Но ако аз съм започнал работа след като вече съм упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и такава ми е отпусната, нямам право на такова обезщетение. "
Но след като му изтече срока на договора и  ако го  освободите му дължите обещетение.
Такова обещетение не му е изплащано и Вие ще бъдете работодателят, който го освобождава и е изпълнено условието да е придобил право на пенсия съгласно ал.3 на чл.222 .

Мисля, че не сте права. Ако лицето придобие право на пенсия във въпросната фирма по време на осигуряването в нея и му се прекрати трудовия договор тогава би следвало да му дължат обезщетение. В случая правото на пенсия е придобито преди назначаването. По-скоро си струва да се види какво е положението с предходния работодател.
Все пак дойде ли ред да тестваме правова ли ни е държавата е много вероятно да ударим на камък...

То по тази логика / ако има право на обезщетението / кой ще назначи пенсионер на работа без да докаже, че вече е получил такова обезщетение  от предходен работодател ? Малко трябва да тръгне и тази мода...
http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1638

" Обезщетение за придобито право на пенсия се изплаща при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, а не заради самото пенсиониране. То се дължи на работник или служител, който е придобил право на пенсия и е решил да се раздели с работодателя си, дори да не се пенсионира след това. Право на него имат и работещите, чиито договори са прекратени, след  като те са се пенсионирали без прекъсване на осигуряването."

Не му дължите нищо.
Здравейте,
в същия случай като Вашия ми поискаха ОКД5 на лицето, за да удостовери , че не упражнява дейност.
Нашата цел е специалистите да получават пълната сума за всяка консултация, докато ние прибираме пари само за хостинг.

Според нашия счетоводител, в такъв случай следва сайта да се третитора като електронен магазин. Иначе казано - ние издаваме фактури на клиентите на сайта за всяка извършена консултация, след което изпращаме протокол за фактура преди изплащане на натрупаните суми към всеки специалист.

Здравейте,
според мене има противоречие между вашата бизнес идея и реализирането и по предложения от счетоводителя Ви начин. Вие всъщност нямате никакъв ангажимент да наемате специалисти и да им заплащате проведените консултации . За това следва да имате договори с тях и всъщност консултациите да извършва фирмата Ви като дейност, но вече чрез специалистите, които ще сте ангажирали.
Според мене проучете опита на куриерските фирми, които работят с фирми в различни офиси. Тези фирми събират плащания за куриерска услуга като оборотите не са техни, а на куриерската фирма, а за тях е договорената комисионна. Дори фактурите, които издават са на основната куриерска фирма, а касовият фискален бон е на фирмата - представител. Това го давам съвсем схематично като идея, която е сякаш по-близо до същността на това, което искате да правите.
Ясно е, че при Вас плащанията ще стават по банков път, но бихте могли да фиксирате условията в договорите със специалистите относно начина на плащане и точно да определите своето място в този процес.
Аз мисля в случая, че въпросът е зададен пределно ясно - данните за фактурата / всички данни/ се въвеждат ръчно. Нищо от никъде не се избира, не се копира...и каквото там се сетиш - една екселска бланка, върху която пишеш вместо ръкописно - "машинописно" - това е .
Явно трябва за всяко нещо да се внуши, че работата не е така проста, че СУПТО ни дебне от всеки ъгъл.
Съгласен съм с тях. Не могат да отговорят без да видят самия файл.
Ако помните преди годишната статистика се попълваше в ексел и беше, кажи речи, автоматизирано. Предпоагам, за това се пазят.
Цитат от въпроса :
"Данните за фактурите (контрагент, вид услуга, количество, цена) не се избират от менюта, а се въвеждат ръчно при самото издаване на фактурите."

На въпроса за екселската фактура вместо да или не отново е отговорено с определение за това що е то СУПТО . Определението го знаем. Е ли или не е СУПТО екселската фактура отново няма отговор. Не, че сами не си отговаряме, но все пак - попитано , а отговорът - усукан и нищо незначещ.
Ще посоча отговор д).

Ако имате опция за повече от един отговор посочете а и б . Подозирам , че "съставителят" на въпроса е заложил  на б с "внесени веднага" . Малко некоректно е зададен въпросът .
а защо не д)?
след като не може а+б

Това е верният отговор . :good:
Съставителят на текста да не е бил и той студент, като го е съставял ?

едва ли съдружниците взимат решението в банката :)
Ей така, докато са на гишето... :)
Как да отразя фактурата в дневниците по ДДС?

Нея точно - никак - в дневниците ще отразите Протокола по чл.117.
 Нали я отрязяваме в дневника за продажби с нули?

Да, анулираните фактури се описват също в дневник продажби.
Здравейте ,
всъщност първата фактура, която се е отбелязала на повече от необходимите екземпляри си е редовна. Дайте си я на клиента. Следващата , на която се е копирала неправилно вече анулирайте като впишете на екземпляра "анулирана" .
 За да са с равни условия, представете си всички компании да трябва да регистрират нови компании при достигане на оборота за регистрация.

Явно това не е някакъв проблем. Мирно съжителстват и регистрирани и нерегистрирани и поне в момента това не е незаконосъобразно. По отношение на равните условия - те са нарушени още с идеята за съществуване на праг за задължителна регистрация.

представете си ...
То е като да си представим всички да са регистрирани по ЗДДС независимо от оборота.
в тази дейност няма нищо незаконно в момента.
но това не се харесва на управляващите, защото така не влиза ДДС в бюджета.

Много точно казано !