По същество тази сума дължи ли Ви я отсрещната страна независимо, че нямате фактура ?
 .....може ли да се направи нещо в посока деклариране за 2017 год., защото според мен не може да се подава коригираща декларация.

Да, коригираща няма да може да се подаде. По въпроса за подаване на редовна лицето следва първо да е наясно, че с подаване на редовната то де факто признава, че е извършвало независима икономическа дейност и да не се изненадва / евентуално / от действия на НАП в посока търсене на дължими суми за данъци, осигуровки и каквото там следва от упражняване на дейност от ФЛ. Следва да подадете на място в НАП тази декларация за 2017 и да "се оставите" вече на техните процедури в случая.
Малко ми е странно защо НАП ще се обаждат по телефон на лицето като за това има имейли и адреси по местоживеене...
До 30.09.2018 г. е срокът за подаване на коригираща ГДД. Такава не може да подаде при неподадена редовна в законоустановения срок.
А ако не даде плодове?
Да се чете отстрани. :smile1:
Какво да кажем ние от страни ? Освен като една жена, която мъжът и не я завел на море :
"Плаж, море и палми наоколо... Толкова са ми хубави чаршафите!"    :lol:

Иначе - да ти е готино и не бързай да свършва отлива ! :good:
Не ти е никак лесна работата , P.G.H.R - че ...
Ние пак като покопаем , покопаем и седнем на сянка под дървото, а ти там...На един чадър само разчиташ - не си е работа. Стискаме палци да изтърпиш до края !  :good:


Един виц :
- Защо ме излъгахте, че хотелът бил на брега на морето ? Той си е направо на 2 км от него...
- Спокойно, госпожо, така е при отлив...
от линка в предния ми пост :
" Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването..."

Това е и нищо друго извън тази законова постановка не е вярно. :smile1:

..............Това така ли е или не ?

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
НОИ са се постарали да дадат подробни обяснения и разяснения по всички въпроси, касаещи паричните обезщетения. Конкретно по въпроса вижте т.6 от страницата в линка.
Това, което са Ви казали вероятно не се отнася за изчисление на обезщетението, а за наличието на осигурителен стаж, който Ви дава право на обезщетение.
 Наредбата за отпускане на парични обещетения при безработица
чл.10 ал . (2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

Ако приемем , че датата на отпускане е 13.08.2015 г. вече за Вас е минал срокът от 3 години . За получаване на по-висок размер на обезщетението не следва да сте Вие инициатор на прекратяването на ТД.
Мястото на изпълнение е извън територията на страната и съгласно чл.86 ал.3 ЗДДС не начислявате ДДС. Вписвате обаче като текст освен основанието и "Обратно начисляване" , което ще е грижа вече за Вашия контрагент. :smile1:
Е, не така...Става въпрос eвентуално за определяне на по-широк времеви диапазон за първоначално явяване на работа, а не за изпълнение "тука има - тука нема" .
http://www.balans.bg/1742-ugovarjane-na-srok-za-postypvane-na-rabota/

"От тези разпоредби следва, че когато страните сключват трудов договор за сезонна работа, те трябва да уговорят и срока, в който работникът или служителят ще започне работа. Ако те не уговорят изрично това, тогава влиза в действие законният срок от 7 дни."

Е, Хрили, не е невъзможно това с уговарянето на срока... :smile1:
Имам ли право на обезщетение и дали може да е максималното?

Да, имате право на борса. След като не напускате по собствено желание и не Ви уволняват дисциплинарно ще имате максимално високо / съобразно осиг. Ви доход / обезщетение на борсата.
Само да се оправдая, че горе под "законово твърдо установен срок" съм имал предвид такъв, без обтекаемото "...освен ако страните са уговорили друг срок" :)

А, много добре си го казал даже. Този уговорен срок може да е уговорен по много начини. Примерно "да постъпи до...някаква крайна дата" или в интервала от...до..., което не е невъзможно. :smile1:
НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

Скрит текст :
Малко "документална" подкрепа на отговора на Хрили - много ясно и образно поднесен, бих казала.  :good:
Иначе чисто технически няма проблем да се подаде заличаване и извън този срок. Системата няма как да хване едно такова прегрешение. А и за него не съм срещнала да има глоба.

Имах случай на сключен и регистриран договор с работник, който не се яви. Все казваше на работодателя, че ще дойде след седмица , след две седмици и понеже нямаше кадри с неговата специалност го чакаха. Накрая го заличихме все пак след едно доста дълго чакане......още сме живи и ненаказани. :smile1:

Добре е обаче да се знае как стоят законово нещата.
Отговорът на тези въпроси направо не си е лесна работа особено по "моделната" напоследък акция по отношение на Еконт. По-добре попитайте Гугъл и прочетете разни мнения, разни варианти и тогава вземете решение. В тази ситуация с Еконт един с един не си приличат "подходите" .
Програмист отваря хладилника, вади пакетче масло и чете - "Масло 72%". Връща го веднага и казва:- Скоро ще е готово!
Как трябва да се коригира ? Мисля ,че едва ли НАП ще върнат парите...

Защо да коригирате ? Платени ли са задълженията на ФЛ ? Дайте сумата на разчет със собственика и да си я "възстанови" на каса. Нали същото правим и с личните осигуровки на СОЛ - плащаме лични задължения от фирмена сметка. Няма какво да коригирате и поправяте.