Ако някой разполага с такава ще съм благодарна да я постне или прикачи към темата.
Благодаря предварително. :smile1:
1723
Тоест ще купуваме актуализация по към края на месеца

Все пак ще опитам да подам едно ДДС и без нея в случай, че нямам случаи от промените в ЗДДС, касаещи новите файлове. Като тестване... :smile1:
1724
В сайта на НАП няма нова версия на продукта

Не съм гледала, но сега видях - наистина няма. Интересно е другото - софтуерните фирми вече са ни разпратили версиите, които да актуализираме във връзка с промените в сила от 01.07.2019. Друг път се оправдават, че няма още програма на НАП и затова бавят актуализациите, а този път са едни гърди напред. Всъщност промените са излезли още 01.2019 - време за реакция много. :smile1:
1725
Промяната в структурата на файла е по повод чл.167А и е в сила от 01.07.2019. Предполагам, че като нямате доставки по този член то  няма да имате промяна и във файла. Приемете мнението ми с резерви... :smile1:
Иначе и аз подавам без обновяване на програмния продукт.
Здравейте, и аз имам казус...
В момента работя по програма през ДБТ. Срочен договор по чл. 68, ал. (1), т. 1. След като четох разбрах, че ако се прекрати с предизвестие или по взаимно съгласие е същото. Т. е. 9 лв. на работен ден за 4 месеца.

Ако предизвестието е от работодателя, а не по инициатива на работника - ще стане.
Стара сграда с балансова стойност 15 000 лв. Оценка на вещи лица 35 000 лв. Може ли апортната вноска да е за 1 000 лв. или има отклонение от данъчно облагане?

СС16
......
4.7. Дълготрайните материални активи първоначално се оценяват, както следва:

...
в) по оценка, приета от съда, и всички преки разходи по т. 4.1 - когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.действителен стаж

""Действителен стаж" е......................к акто и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски."
"А заплащането на ръка, без документ ? Реално тогава поне да си вземе възнаграждението по ТД. "
........................ ........................ .....
Може и да си го е взел - едва ли е ощетен при тези 2 часа за 2 дни, а и е неизвестно какво подадено има в НАП като отработени дни, както и Хиксчето писа." Задължително е в ТД да има посочено работно време и реално служителят с какво се съгласява. "
........................ ........................ ...
Посочено е , както казвате и Вие. Не обаче работно време в смисъл от...до... а колко часов работен ден. В ТД обаче не се конкретизират въпросите със СИРВ, които са обект на администриране с Правилника за Вътрешния трудов ред примерно . И при СИРВ няма проблем да е вписано 8 часов ден при 5 дневна седмица, а вече графикът да е според дейността и длъжността.

 Нали е договор , едностранно подписано не го прави договор.
...................................................
Пак ще се повторя, но по-добре регистриран и неподписан договор отколкото положен труд без такъв. Като според Вас не е договор да си върне парите тогава - обаче не - хем да си получи парите за изработеното, хем да няма договор...

Извън темата вече :
Отиде някой да живее на Запад и прави констатации, че там има ред и дисциплина и не помисля да не ги спазва. Даже му харесва. И тука има ред - защо не го спазваме ???
 Реално работата, която е извършил не е била за трудов договор, тъй като 2 дни по 2 часа, не е 5 дни в седмицата по 8 часа, както е обявено в НАП и другото , което е няма регламентирано работно време. Това си е чист ГД.

Това не са сериозни аргументи. Работодателят може да има във фирмата си СИРВ и щом е преценил, че трябва да пусне ТД вероятно е така . Липсата на регламентирано работно време не изключва непременно ТД.
Доста неприятна ситуация, защото първият работодател не знае за втория, а вторият не знае, че лицето е в болнични. Иначе вероятно не би го наело. Пускането на ТД говори за стриктен работодател - най-малкото не би желал неприятности с ИТ заради липса на договор .
 Ако се отиде до инспекцията дали може да има резултат?

Какъв очаквате ? Какво да предизвика това посещение в Инспекцията ?

Вторият "работодател" е пуснал договор за цял месец, при положение , че реално е бил на работа два дни по два часа. Възнаграждението му е връчено на ръка без оправдателен документ. Според мен това не е редно, тъй като всеки може да ти пусне договор без въобще да си подписвал такова.

Аз подкрепям в този случай действията на втория работодател. До вчера ИТ гонеше работодателите за прикрити трудови договори , а сега искате да уличите в нередност, че има пуснат договор. Лицето работило ли е ? Работило е . Предимство на съдържанието пред формата.По-добре неподписан, но регистриран договор отколкото липса изобщо на договор. Не може да се борим срещу нередности като ги предизвикваме.

За ТР е нормално да обработва по три / минимум / години отчетите на фирмите и явно за тази институция това не е проблем.
Като гледам и ние свикнахме ...
Въпросът е получил и своите отговори. Само си мисля, че в този случай, ако приемем за правилна формулировката "злоупотреба от работодател" то тази злоупотреба е предшествана от злоупотреба от работника. :smile1:
Според мен разпределянето на дивидент не се третира като дейност, пждлежаща на ..

Според мене имаме извършване на управленска дейност - свиква се ОС , провежда се и се вземат решения. Отделно администрирането на подаване на декларации и плащания.
Трябва ли да пусне  ОК5,че дружеството работи?

Подаването на ОКД5 е за това, че собственикът упражнява дейност. Това не значи автоматично, че дружеството работи.

А има ли разход има и дейност. 
Вижте ДР от Закона за счетоводството - там си е дадено определение на дружество без дейност. Вашето твърдение не е непременно правилно. :smile1:

Извън питането вече :
Скоро имаше една дискусия, която сега не мога да намеря. Подадено ОКД5 за съдружника и декларирано / в НСИ и ТР / , че фирмата няма дейност. Получават писмо от НАП да се явят , за  да бъдат глобени за неподадена декларация. Явно за НАП подадено ОКД5 означава и декларация по чл.92. Не съм съгласна с такава констатация, но помислете и върху това. Ще потърся темата.
"VIES декларации подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Получатели по тези доставки са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка."

ППФ

Всъщност няма нещо по-различно от принципа на администриране на УПФ. :smile1: