Успокоявам се, че след някой и друг месец нещата ще затихнат, както много други...

 :good:
https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1102
от линка :
"Отчитайки необходимостта от обучение и хармонизиране на стандартите и практиките в сферата на защитата на личните данни, Комисията за защита на личните данни планира да изгради национален обучителен център, който да осигури нужното обучение за лицата по защита на личните данни. Очаква се центърът да стартира своята дейност през  2018 г., непосредствено преди стартиране на прилагането на общия регламент"


https://www.cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=1213
от линка :
"Поради ограничения си административен ресурс, Комисията ще съсредоточи усилията си в разяснителната кампания на секторен принцип към представителни организации на администратори на лични данни. "

Не трябваше ли до момента да има обучени лица , не трябва ли КЗЛД / но точно тя, а не разни фирми , новопоявили се покрай новата "ниша" / да има организирани семинари и не да се провежда "разяснителна кампания към представителни организации на АЛД" , а да има едно общодостъпно, безплатно обучение и разясняване на новостите ? Нямали обаче административен ресурс - сега ще разясняват само на "представителни организации на АЛД" . Кои са тези представителни организации , къде са ? Като им разяснят какво ще правят те по-нататък ? Може ли да няма обучение на компетентни лица, а да се вменява тяхното назначаване във фирмите ?
Едни такива въпроси , които нямат и отговор. Ясно е само едно - едни ще си купят, други ще си направят ... нещо. Кой както го може.
   Корегиращата декл 1 ще заличи ли дублираният запис?Тествах я и така минава добре!

Сега имате натрупани суми за това дублирано лице. С Д1 и код К ще коригирате общото задължение за същото. Иначе сигурно минава, но какво става след това е друга работа... няма как системата да знае целта на занятието. :smile1:

доп. На практика коригиращата ще Ви е с подадените данни - те са Ви верни по принцип, но два пъти подадени.
Благодаря Ви!Корегиращата Д1 е с даните,с които е подадена?

Коригиращата е с верните данни .
Д1 за дублираното лице - коригираща, Д1 за пропуснатото лице - редовна и Д6 редовна за разликите в повече по фондове.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=117&d=598

от линка :
В Раздел I, т.10 се записват наетите лица към датата на подаване на декларацията или към 31 декември на предходната година?

В т.10 и на всички останали полета за попълване на брой работещи се попълват данни към един и същ момент - датата на деклариране (31.12.)

В твоя случай - не според мене. :smile1:
Ако правилно разбирам смисъла на питането то е кое е по-изгодно - дивидент или личен труд + дивидент ?
Не съм проверявала изчисленията Ви, но категорично личен труд + дивидент е правилният отговор и по-икономичният вариант .
И да спестява тези пари, както сте констатирали и Вие.
Осигуровките по фондове след корекцията по-големи суми ли са ?
В офиса беше толкова тихо, че се чуваше как заплатите влизат в дебитните карти.


Даже и най-суеверните не се отказват от 13-та заплата.

- Защо сте с плаващо работно време?
- Защото сме потъваща компания.

- Откога работите в нашата фирма?
- Откакто ме заплашиха да ме уволнят.

Въпрос към възрастен хижар:
- Има ли wifi тука?
- Не, миналата седмица пръскаха!


Слънчев и весел почивен ден !
 :lol:

Хахх, разсмя ме, Хрили ! Все пак имаш сбъдната мечта. Представяш ли си твоите мечти да се сбъдват на друг...

Koгато бях малък, мечтаех да порастна. По-тъпа мечта не съм имал... :cray:
Прави сте, но също трябва имаме регистър искания и съответно с откази, регистър на съгласията. Към тях няма ли програмно да прикачите файл със съответното искане и съгласие и където също ще има лични данни? Така аз съм разбрала от двата курса

До момента не се бях задълбочавала много в темата и е хубаво, че всеки споделя нещо свое - просто си мисля как с минимум усилия да се справим с всичко това . От къде следва да имаме регистър на исканията и регистър на отказите ? Питам, защото не съм срещала, а не защото твърдя обратното. И не са ли те също неприемливи като се има предвид / ще се повторя / , че в новостите става дума наистина само за Регистър на дейностите по обработване на личните данни ?
Относно регистъра - той може програмно да се върже към регистъра на трудовите договори и автоматично да се попълва.

Но нали идеята е като част от технологията за защита на личните данни те да не се обявяват в излишни  регистри , което увеличава възможността от злоупотреби с тях ?
Аз не срещнах никъде изискване за водене на регистър на самите лични данни. Просто мисля, че самата Табличка, която сте нарекли Регистър неправилно / според мене / ще включва лични данни, които вече сме обработили по определен повод. Не ми се струва редно да ги пренасяме освен в документа, който съставяме и в такъв Регистър. На страницата на КЗЛД срещнах изискване за водене на Регистър, но в следния вид :

"10.1. Създаване и редовно актуализиране на вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни в дружеството/организацията със следната информация:

Скрит текст :

Всъщност "ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ " от страницата на КЗЛД дават доста ясни насоки какво да се прави.
Като осчетоводявате фактурата и Ви поиска доставчик ще го изберете от менюто с контрагенти и ще бъде включен и в листата на доставчиците - не го въвеждайте отново.Така ще го имате и с 401 и с 411.
 :smile1:.

Здравейте,
не знам точния отговор на въпроса Ви, но при попълване и подаване на Декларации изпращам собствениците на фирмите в СТМ и те изготвят въпросната Декларация. Бих задала въпроса на тях принципно. Знам, че има някакви критерии на отклонение при промяна, които налагат или не подаването на втора Декларация .
Без да претендирам за правилен отговор в този случай , за който питате бих подала Декларация.
Това къде го прочетохте за разделянето на 12 и то точно осигурителния доход ?
Вписвате си го в 01.2017 в Т1 и приключвате с тази колона в таблицата.
Не знам как се съвместяват двете качества "търговец съгласно ТЗ" и безработно лице...
"Нали в замяна на тези осигуровки ще получава пенсия това ЕТ. А ако не е регистриран и не плаща няма, или някаква минимална по възраст ще му дадат ? Което звучи справедливо."
За справедливост тука и дума не може да става. Справедливо за един, несправедливо за друг. Против всякакви принципи обаче е със сигурност.

" Здравните ми осигуровки които си плащах сам , на куп като се вънрах в България, бях подал декларация 7 преди да замина. Броят ли се за разход и мога ли да ги впиша някъде ?"

Да, в Приложение 2 има предвиден ред - вижте в хода на попълването къде точно при формиране на данъчната основа.
Хм, този Ваш въпрос насочва и към попълване на Т2 за самоосигуряващо лице по ЗЗО / следва да го чекнете и това / и евентуално довнасяне на ЗО.

Най-добре се обърнете към някой професионално да Ви попълни ГДД / при наличието на всички тези някак неприемливи обстоятелства по дейността / . :smile1:
За продажбите на лични вещи  -  не се облагат с ДДФЛ и не се декларират / с определени изключения / .
http://www.nap.bg/page?id=327

" Не се подава годишна данъчна декларация:
•за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
•ако се получават само доходи от трудов договор;
за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач."
Здравейте,
вземам отношение по темата не защото знам отговорите, които търсите. Искам само да изкажа лично мнение и се радвам, че не ми се е наложило през тази кампания да мисля и по такъв въпрос.
Все повече хора искат да излязат на светло с дейността си по продажби онлайн и да си попълват коректно ГДД . Мисля обаче, че НАП не даде / и до момента не дава / правилната насока как да стане това.
Ясно е , че във Вашата ситуация ще чекнете т.5 " Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец " .
Да видим какво казва ТЗ по този въпрос :

Чл. 1.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

Скрит текст :

След като това ФЛ извършва по занятие дадена дейност не следва ли за същото това лице да кажем, че извършва независима икономическа дейност и следва да бъде осигурено доколкото всеки, който получава трудови доходи следва да се осигурява ?
По този въпрос обаче няма и дума. Излиза, че чеквате т.5 , защото сте търговец, но не сте СОЛ и нямате осигуровки. Как не им е дошло на ум на хилядите ЕТ, че вместо да правят ЕТ-та могат да бъдат нерегистрирани като ЕТ и да не внасят осигуровки ???
В подобни случаи от НАП препращат в консултациите си към Приложение 2 - т.е. Вие сте търговец, но не ЕТ. Приложение 2 обаче изисква определена отчетност. Не може да плащате данък на всичко получено / според мене и според Приложението / . "Направете" си счетоводство подобно на това, което водят ЕТ. От колеги с подобен случай като Вашия съм разбрала, че и ОПР в НСИ са подали.Логично след като попълваме Приложението за ЕТ.
На въпроса кои приходи да включите ще изкажа следното мнение - всички, дори и тези за продажба на лични вещи, които са необлагаеми.Тези приходи от продажба на лични вещи обаче ги впишете в т.4 на част III в раздела Формиране на обл.доход, за да ги изключите от облагането.
На въпроса Ви " какво съм аз " бих казала, че сте само местно лице.
Част IV  не следва да се попълва - задължението Ви ще излезе в Приложение 2 .
Питате за преотстъпване на данък - нямате такова нещо.
За преобразуването - не сте счетоводител / вероятно / и дали ще ме разберете , но ако имате данни за преобразуване - преобразувайте. Ако сте само купил-продал без активи и други особености - не.
Пишете, че накрая следва да прикачите документа - за какъв документ става дума ?

Пак подчертавам - в нищо в тази ситуация не съм сигурна, но логически се опитвам да намеря някакви отговори. Във всеки случай, ако решите да продължите тази си дейност помислете дали да бъде по този начин и непременно се обърнете към счетоводител . :smile1: