дт  621/503-10 лв.

Излиза, че лихвите са били 5 лв, а сте осчетоводили 10 и оттам нямате по счетоводни сметки надвнесени пари. Би било правилно да осчетоводите ДТ 621/КТ 503 - 5 лв и евентуално ДТ455/СТ503-5 лв., ако парите са били по сметката на ДОО примерно. Така или иначе трябва да коригирате това осчетоводяване с цел правилно да отразите, че имате надвнесени пари и те ще закрият салдото ви.
Здравейте!
В декл 1 за СОЛ полагащо личен труд  в ЕООД за м. 11 неправилно съм посочила в т. 34 сумата намалена с осигуровките и данъка, вместо цялата сума от 420.00 лева, т.е. т.31 - 420.00, т. 34 - 267.25 лв. Въпроса ми е трябва ли непременно да подам коригираща декларация?

Да, защото въпросната клетка 34 дава информация за базата за изчисление на болнични на лицето, ако и когато има такива.
 в моя случай надвнесеното произхойда от павече внесена сума от лихвата за просрочие т.е лихва се дължало 5 лв а е начислено и внесено 10 лв.

Как сте осчетоводили сумата от 10 лв ?
" Проблема е , че нямам начално салдо за 2014 , през 2013 имам грешна операция 123/452 , сега го видях "

Надвнесената сума на данъка за 2013 е следвало да бъде начално дебитно салдо за 2014 по сметка 452 и след възстановяването му би се закрило и с това да приключи всичко по въпроса. Явно точно тази операция 123/452 е "променила"  ситуацията и сега следва да вземете същата операция със знак минус . Вижте обаче къде сте дали 123 сметка - вероятно в 121 / пишете, че имате загуба / и евентуално вземете 121/452 със знак минус и сумата на надвнесения данък.
/ дано правилно съм разбрала питането Ви /
да, без код"5". До октомври обаче подавах и с код"5" само нули.

Смятам, че по същество нямате грешка , както подавате сега. Интересно, че поотделно системата ги приема, а едновременно - не....
Не намирам на "пръв поглед" нищо грешно - подавате обр.1 с код 10 / и без дължими осигурителни вноски / и обр.6 само с ДДФЛ.Не би трябвало да има никакъв проблем - все пак равнението е за осигуровки , а не за ДДФЛ. Обр.6 подавате с код 8, нали ?
Нали активираха сега една услуга от НАП за подадените данни на наетите лица - вижте от там, но след като изписва, че обр.1 е приет смятам, че е така.
Подайте само обр.6 с данъка с код 8 и без задължение за подаване на обр.1 . :smile1:
От това съобщение излиза, че обр.1 е приета, а обр.6 не е . Това би било възможно само, ако обр.1 е за СОЛ, а обр.6 има само ДДФЛ .
Декларацията по чл.50 е за получени доходи , а щом ФЛ няма такива няма и задължение за подаването и.
Може и без лихва - достатъчно е в Решението, което е взето за допълнителните парични вноски по чл.134 от ТЗ да е упоменато това обстоятелство. Допълнителните вноски може да бъдат направени с или без уговорена лихва по Решение на ОС на ООД или по Решение на собственика на ЕООД.
Самият факт, че по счетоводни данни нямате надвнесени суми определя и това, че няма как да закриете тези салда.
Иначе закриването е единствено чрез плащане / банково или касово / .
благодаря за отговорите въпреки,че затова за което питах никой не ми отговори .
дали има или няма задължения това е друг проблем,който не се дискутира в случая ,казуса е друг но ..

Подкрепям Бобо, че бих се въздържала да направя каквито и да било записвания без повече инфо по въпроса.Вие също не отговорихте дали след "ползването" на тези пари имате неплатени суми и  салда по счетоводните сметки ? Защото в случай, че не сте внесли цялата сума би следвало да имате незакрити кредитни салда за осигурителни вноски и вероятно въпросът е как да ги закриете  ?
То си е проблем - нямате по счетоводни салда нищо надвнесено, а сте платили по-малко за задължения и имате едни пари "дадени " ей така.......Сигурно след ползването на тези пари имате неплатени счетоводно суми за осигуровки ? Имате кредитни салда по тези сметки ?
а ми сега ми стоят като не внесени авансовия  и доото за два месеца . сумите са начислени а няма плащания защото са покрити от надвнесените суми .
 да може и да има грешки в д6 но от нап върнаха тези суми и вече са използвани .

Проверете си подаваните декларации обр.6 и други, ако имате такива да не стане да имате нещо некоректно подадено и после да връщате пари с лихви. Без анализ не следва да се ползват тези суми.
Много често тези надвнесени суми се дължат на неподадена информация обр.6 , а не на невнесени осигурителни вноски така че внимателно си анализирайте нещата и тогава " ползвайте " тези пари.Счетоводно салдата ви може да са наред, но за целите на единната сметка да имате разминавания.
Април 2015 имате в предвид, нали  :smile1:

Един да забележи правилната дата......... :good:
ФЛ-свободна професия не води счетоводство ,има необходимо-присъщи разходи , които обхващат нормативно всички правени от него разходи , данъчно признати от законодателя. В такъв случай не се нуждаете от счетоводител .При регистрация по ЗДДС наистина искат и договор за счетоводство, но просто пишете в обясненията, че нямате такъв - няма да има никакви последствия от това обстоятелство. То има само информативен характер .