Само със заличаване ще стане - не може корекция на вид осигурен. За заличаващата мисля, че се отбелязваше само месеца, код заличаване и ЕГН на лицето - може би няма проблем с това, което описвате - няма какво да въвеждате на другите страници ми се струва.
Указания Д1

34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

НИИПОПДОО
..............
Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 19 от 2015 г., в сила от
1.01.2015 г.) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Регистрацията на трудов договор със задна дата / до 3 дни / е в рамките на законосъобразния срок. Важното е обаче, че работникът може да се яви на работа едва след регистрирането на договора му в НАП и от тази дата вече му се води трудов и осигурителен стаж. Вие ще го регистрирате със задна дата, но това няма да означава, че тези 3 дни са стаж за работника. Нещо повече - ако е работил през тях това е наказуемо за работодателя,защото е допуснал на работа лице без регистриран в НАП трудов договор.
Често тези критерии за начина на разпределение на дивидент се залагат още при подписване на дружествения договор .
Основната РЗ не може да е по-малка от МРЗ.
ТЗ
........
Чл. 127. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.
Здравейте!Представен по- късно болничен в м.01/2016, а започващ от 30,11,2015, което означава корекция на декл.1 и декл.6.Въпросът ми е относно декл.6 със суми в намаление и код корекция обща ли трябва да подам?

Д6 с код корекция и правилните/намалени/ суми, същата дата като на подадената вече обща за ЕИК-а и Д1 с код К за лицето.
Ако управителя избере да се самоосигурява, вместо да се осигурява по Договор за управление........

В случая, който описвате, а именно, че управителят не е собственик/съдружник кой закон или правна норма му дават право да прави такъв избор ?
Да,но ръководството на фирмата настоява да се включат във ведомостта за м.01,тъй като в закона пише че това може да стане до 31.01.2016г.Ще имам ли някакъв проблем да ги включа в януари?

Годишен данък за доходи от трудови правоотношения
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
...........
(6) Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.

Може и в януарската, но стига да отговорите на изискванията на ЗДДФЛ за възстановяване на ДДФЛ до 31.01.2015. Това би станало, ако изплатите РЗ за януари на 31.01.2016 .

Служебната бележка е за детски надбавки. Лицето е управител , но не е собственик на фирмата.

Пишете в първия си пост, че е СОЛ ?
Няма какво да подавате с код 9 - не доплащате данък при годишно изравняване. Включвате добавките за деца към ведомост 12.2015.
Служебната бележка за какви цели е ? И някак не разбирам това да има ДУК без възнаграждение и да е СОЛ - спокойно би могъл да си е само СОЛ и да си управлява.
Да , все бързам да питам. Получих на е-мейла потвърждение и там го има и кода за достъп. Подадох уведомления на 4 фирми-тези нямат никакво изменение. За другите още не съм решила какво да подавам. Ще се обадя да питам от СТМ. Предполагам, че ще са по компетентни по този въпрос.

Да споделите после , ако може. Помислих за тези с прекратена дейност и затова попитах... :smile1:
И аз нямам. Явно още не са я качили. Има време ,ще я качат. Докато се оправим с декларациите и нейният ред ще дойде.

Благодаря ! Да съм спокойна, че не трябва нещо да оправям с упълномощаване и подобни неща..... :smile1:
Имате ли активна опция за позаване на справката по чл.73 ? Нещо не я виждам - има само "подадени данни" - за минали години.
Подадох едно уведомление и получих вх.№ и изх. № за потвърждение. Обаче забравих да си запиша кода за достъп. Как мога да го видя?

Нали ще пратят и съобщение по пощата - от там. В уведомлението какво декларирахте ?
Според мене не следва да подавате нищо.

Скрит текст :

Вие обаче имате промяна в обстоятелствата и не следва да подавате уведомление, което е в случай непроменени обстоятелства.Така мисля с едно наум.

Знам,че е така,но как да применя булстата в протокола.

Променете в записа Булстата и го заменете с ЕГН.
Да вчера! Много бърза обработка и връщане на потвърждение след 30 мин. по майл!

А, супер! Благодаря за инфото! :good:
Някой проверявал ли е как стоят нещата към момента с ел.подаването на декларации и уведомления към ИТ за 2015 ?