Как ще отдадете под наем на фирмата нещо, което не е Ваша собственост ?
ЗКПО
чл.16
2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:

2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

Аз подкрепям мнението на tihomir.petrov в случая на взаимната изгода :
На мен ми звучи, като бартер.
И двамата трябва да имате приходи.

Законосъобразното положение е недвусмислено. Всеки може да рискува и да не прави нищо, но добре е това да е едно информирано решение.


ЗДДС
чл.96
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.

Не следва да се регистрирате по ЗДДС , ако отговаряте на горното условие.
Ако нямате други наети, на които да подавате Д6 за ДДФЛ само за този СОЛ с ТЕЛК не следва да подавате Д6 доколкото няма какво да декларирате  за това лице.
Да, правилно !
При осъществяване на ВОП / без значение колко ВОП-а/ не възникват разчети с ДДС, не се пораждат вземания или задължения по отношение на ДДС. Последващата продажба дори на част от стоката вече се осъществява при условията на ЗДДС като облагаема сделка и в тази връзка  се дължи ДДС при продажбата.
От питането Ви разбирам следното :
1. Вашата фирма осъществява ВОП / двете страни са регистрирани по ЗДДС и двете страни са в ЕС /.
2. Самоначислявате си с Протокол чл.117 ДДС и този протокол участва и в двата дневника по ЗДДС - т.е. не оказва в крайна сметка влияние върху размера на ДДС за периода
3. Продавате тази стока на вътрешен пазар - сделката е облагаема и дължите ДДС при осъществяване на продажбата.
Ако продажбата на стоките, за които става дума не е освободена доставка  съгласно ЗДДС или не е продадена като ВОД в страна от ЕС имате ДДС за внасяне.

Резултат ДДС за внасяне за месец 07 - 20833.33
счетоводно самоначисленото  ДДС на разходите не влиза към определянето на данъчния резултат по ДДС за месеца?

Това самоначислено ДДС / с Протокол по чл.117 / се отразява и в дневник продажби и в дневник покупки и не води до резултат по отношение на ДДС / разбира се има и специфични случаи / .
Какво им фактурирате освен Вашата комисионна ?
Собственик на търг.обект регистриран по ДДС ,пропуска на 31.07. да приключи на касовия апарат месечния отчет
И правилно .

По принцип месечен отчет не се вади на 31 число. Срокът за това е до 7 число на следващия месец. Сумата в този отчет е за съответния предходен месец и датата е 31.07.2019 / в случая /, но не на месечния отчет, а на отчета за продажби.
Има промяна в срока за корекция по електронен път - мисля, че сте още в срок до 25.08.2019. Ако е минал по принцип следва да отидете на място в НАП - така или иначе ще трябва да подадете корекцията по единия или другия начин.
Кой би бил най-удачния вариант - да продължи осигуряването през ООД-то и съответо да се трупа увеличаване на разчета или по-добрия вариант - те да си ги плащат сами, без да минават през ООД-то. И в двата случая се питам откъде лицата взимат пари, за да плащат осигуровки, ако не работят?

При всяко положение осигуровките са за сметка на лицата. Разчетът не може да се трупа, защото следва те да внасят пари в касата, за да им бъдат плащани осигуровките през дружеството. Откъде лицата имат пари обикновено пита вече НАП, а Вие е добре да ги посъветвате полагането на труда им да не бъде безвъзмездно. В този ред на мисли, ако им се плаща личен труд е по-добра идеята осигуровките да минават през ООД-то. Можете да потърсите тука - има много теми за СОЛ и личен труд, който вариант би отговорил на всички Ваши въпроси .
Ако подам нова деклр по ел.път с ПИК с дата на започване 1803 и довнеса осигуровки или......

Опитайте. Иначе няма как да разберете.
Какво мислите за вашата счетоводителка - тема в БГ мама

" Единственото, което винаги ме е дразнело в тези жени, е, че така се държат с хората, все едно фирмата е тяхна. Особено когато дават заплатите.

Не ме интересува как изглежда и облича. Важното е, да си върши работата. Не да се прави на велика! "
Хахахх, май сега сме като "патки и дремем в града "...Ама поне ДДС-то става и със старата програма...
Настъпва един от най-критичните периоди на лятото. Всички "свободни" мъже от Фейсбук, трябва да отидат със съпругите си на море!
...
Ако внезапно започна да пазя диета и да правя коремни преси, значи след два часа ще заминавам на море...
...
Лежите си спокойно на плажа, когато група задъхани еко активисти се втурват и се опитват отчаяно да Ви избутат в морето. Тогава осъзнавате, че нещо с фигурата ви не е наред...