Здравейте, има ли начин да се додаде корекция на декл.1 и 6 за миналата година в НАП онлайн заради извънредното положение  или трябва да си се ходи на място ?

За съжаление онлайн няма да можете да подадете - или на място в НАП или евентуално по пощата. Сякаш на място е за предпочитане - така или иначе няма да си спестите излизане.
Не може да се измиват ръцете с мярката.

Така става в момента - създават се законодателни текстове за конкретния случай вместо да съществуват такива принципно, в които би се вписала настоящата ситуация.  :good:
 Как попълва колона 5 от справката за изравняване на ДОО в декл. чл. 50? Целият облагаем доход дели на месеците до пенсионирането и само за тези месеци попълва осигурителен доход, в останалите месеци 0?

Да, правилно - това е за попълването на Т1.
 Питането ми беше точно заради това, как може да бъде коригирано,  освен със заличаване и подаване наново уведомление за лицата, което не ми се струва редно.

Чисто технически / подчертавам това / бихте постигнали желания резултат, ако подадете уведомление за сключено допълнително споразумение, в което да въведете правилния КИД и актуалните данни за лицето / в тях няма да има промяна / . Не коментирам в случая правилността на това действие - ясно е, че уведомление се подава при промяна на срок на договор и заплата.
Milana Petrova ,

понеже ме заинтересува причината за отказа, който сте получили и исках да си обясня / за себе си / някои положения отново прегледах сега темата. Мисля, че първоначално съвсем погрешно съм Ви разбрала и оттам нещо в обясненията впоследствие не ми се "вързваше".
Дали може да ми потвърдите сега правилно ли Ви разбирам ?

" Проблемът идва от следната ситуация, през 2017г се въведе изискване за посочване на работно място на заетите, и наложи промяна на вече регистрираните трудови договори, подадени са с общ файл и при подаване е посочен КИД по първоначално решен от фирмата КИД 10.89 и в НАП са с този код."

Искате да кажете, че при подаване на уведомления за вписване на ЕКАТТЕ сте променили КИД на всички наети и те вече са с един и същ КИД в системата поради тази причина ?
И гледайки този КИД в справката за трудови договори при проверката от НАП констатират, че нямате диференциране на работниците според вида на дейност, защото сте въвели 2017 еднакъв КИД за всички  ?

 за съжаление с Д1 не се променят, защото тогава всички щяхме да сме с един КИД в справката по трудови договори,а преполагам там е гледано.
Ако по-горе правилно съм разбрала, че 2017 с ЕКАТТЕ сте уеднаквили КИД-а на всички то това не го разбирам.
В справката на НАП КИД би бил променен, ако се подаде ново уведомление за тези лица по друг повод или специално . За Д1 съм писала, понеже в съвсем друга светлина разбрах нещата - като корекция на Д1 поради неправилно посочен КИД там.

Дали не бихте пояснила, ако това не Ви затруднява ?
 Питането ми как мога да променя в НАП КИД на служителите така, че да отговарят на реално заетите в производство и в ресторантьорство работни места

Бих искала да Ви попитам евентуалната промяна и привеждането в съответствие на  КИД по дейности ще даде ли възможност на фирмата да поднови кандидатстването си по програмата ? И проверката от НАП само на Д1 ли е била или са гледани и трудовите договори на лицата, от където евентуално би била видна необходимата информация ? И ако са били гледани и трудовите договори не се ли е направила препоръка за корекция на подадената информация ?
Иначе промяна би могла да стане с коригиране на Д1 .
 
Прагът се определя по един ред от ЗБДОО за цялата фирма.


Само едно допълнително пояснение :
Това с "един ред за цялата фирма"  не е задължително да е така. Извън конкретното питане в темата - при една лекарска практика имаме една и съща дейност и различни редове от класификацията за общия персонал и лекарите и отделно за мед. сестри.
Не, няма да мине с по-нисък праг. Прагът зависи от т. 12.3, а не от 12.2. Прагът се определя по един ред от ЗБДОО за цялата фирма

Всъщност да, Хиксче , на принципа на различните прагове за медицинските сестри в болнична и доболнична помощ - различен ред от класификацията. Там имаме една и съща дейност , а тука в случая са различни. Редът ще "обедини" осигурителните прагове. Не съм го правила на практика - би трябвало това да е правилния път като краен извод .

Само разсъждавам - не е невъзможно, а дори е много вероятно някоя от неосновните дейности да имат по-високи прагове от основната. Като ги въведем като КИД , различен от основната дейност дали такова Д1 ще мине с по-нисък праг ? Иначе за спомагателните работници с нулите е ясно - така е.

Milana Petrova всъщност точно това и се пита ми се струва :
 Ведомостта е една за всички служители, ако в д1 бъде посочен различен от основния КИД, то осигуровките,  ТЗПБ няма да са верни или бъркам.
 при проверка в НАП въпросните лица са с един и същи КИД, и сега заради тази "грешка" отказват изплащане на компенсации

Здравейте ,
погледнах в Указанието за попълване на Д1. Там чета следното :
" 12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000"."

Всъщност за целите на осигуряването и на подаването на информация с Д1 не мисля, че може да имате различни КИД за различните групи лица освен указаното в горния текст. И ако въобще говорим във Вашия случай за "грешка" то тя би била само тази, че не посочвате за лицата от спомагателната дейност КИД с нули / това всъщност е доста масово / .
Това е и смисълът на определяне според мене на основната икономическа дейност за целите на осигуряването - да се впише този КИД, който формира осигурителните прагове . В уведомлението може КИД да е един според конкретната дейност , в която е заето лицето, но в Д1 би трябвало да е КИД на основната ИД според най-много заетите лица в нея.
А за да са самоосигуряващи лица,нали трябва да са собственици на капитала,а те не са такива!

Явно самоосигуряването отпада след като пояснявате, че не са собственици на капитала . За позицията на адвоката - като дава някаква идея все пак трябва да е наясно с реализирането и. Би било интересно до какво решение и основание за неосигуряване ще стигнете - явно това е целта.
Хубав ден !
За целите на евентуалното довнасяне гледайте не помесечно, а общия сбор и съответно разликата в колоните на ред 13.
Не грешите - цифрите в колоните са верни. Какво Ви притеснява ?
Да, заради парите, които получават от НЗОК

Всъщност НЗОК им заплащат за извършени дейности, а не ги финансират.
 " влизам с ПИК код в портала на НАП с ПИК код на физическото лице, избирам юридическо лице и оттам подавам генерирания файл с програмния продукт? В точка 4 на декларация 1 код на задължено лице ...Булстат "

 :good:
 Мисля, че няма проблем да подам още една Д1 и Д6 само за този граждански договор.

 :good:
Здравейте,не съм наясно и искам да попитам!С цел оптимизиране на разходите искат от мен управителите да не са по ДУК ,а с някакъв договор за законово или търговско представителство!Има ли такъв вариант и как да се осигуряват тези лица/може ли да си самоосигуряват/!

Здравейте,
не знам отговора на въпроса Ви, но според мене този съвет им е даден от адвокат и нека и по този въпрос да се обърнат към него отново. Мисля, че с цел да "оптимизират" разходите си тези управители всъщност изобщо не искат да се осигуряват.
Иначе  най-малко струващ вариант би бил просто да са самоосигуряващи лица  , но явно има и по-икономични идеи.
Здравейте,
няма проблем неподадената декларация 6 да подадете сега по електронен път . Не знам каква точно е глобата, но едва ли ще Ви я наложат. Така или иначе трябва да подадете. :smile1:
Приятна вечер !