"1. Гледа се съответния календарен месец ,през който са сключени договорите , а не месеца на изплащане "

Не се гледа месеца на изплащане, а съгласно сключения договор е важен месецът на полагане на труда.
"Така се гледа за всички ГД  , които има лицето сключени през месец 07.2015г. при нас , както и при други фирми и се гледа сбора от всичките да не превиши МРЗ към датата на сключване на договора ?"

Да . Само коригирам - МРЗ след приспадане на НПР.
КСО
Скрит текст :
т.1- да, така е

т.2 -да, така е , ако под работещо другаде имаме пред вид ТД

т.3 - може и да е така, но може и да не е - вижте чл.4 ал.3 т.5 - важното е колко е възнаграждението от всички ГД.
Какво би станало, ако има два ГД по 200 лв и трети за 400...накрая май по всички ще следват осигуровки

т.4 - следва да се начислят осигуровки по втория ГД / че и по първия......./
При дерегистрация и повторна регистрация в един и същи период,налага ли се подаване на опис с активите?

При регистрацията подаването на описа и ползването на данъчен кредит е Ваше право, а не задължение. Иначе всяка една от процедурите - дерегистрация и регистрация си имат своята "технология" и част от нея е подаването на описа.Двете може да са в един период, но в дните между тях да имате движение на стоки евентуално и описите да не са идентични. Освен това правото за данъчен кредит на наличните активи при регистрация се придобива след подаване на описа  в законоустановения срок.
Ясно, благодаря. А как разбирам, че съм дерегистрирана - някакво известие изпращат ли?

Разбирате без всякакво съмнение - най-малкото ще Ви връчат акт за дерегистрация, а междувременно може да Ви назначат проверка / ако преценят, че такава е необходима / .
" Днес взех консултация на място в НАП и ми отговориха, че трябва да мине по ДУК "

Един СОЛ, както вече и ХХХХХ е писала , ще свърши чудесна работа - СОЛ с личен труд и управлява и извършва всякаква фирмена дейност. По ДУК лицето само ще управлява. Дано да има обаче кой да работи - накрая да не стане и СОЛ и ДУК. Има много дискусии по въпроса - прочетете, не приемайте всичко от НАП за достоверно. Все пак Ви е отговорил/а чиновник, който след време няма да стои зад думите си, но Вие ще стоите зад делата си. :smile1:
1. Би ли била коректна  статията Дт  с-ка 122 / Кт с-ка 121?

Не. СС 13 регламентира този въпрос по следния начин :

" 3.5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви. "
Нека майката да "подаде" прил.12 при работодателя на по-късна дата, така, че ти да спазиш 3-дневния срок за подаване в НОИ

 :good: Така го бях "замислила" - това ще е решението.
Благодаря ти мноооооооооооого!
Идеята е да не би да пуснат плащане за майчинството, докато се подаде и прил.15 от работодателя.
Затова и срокът за подаване на прил.12 е толкова кратък

Да, има логика да е така. Даже сега в случая може би и майчинството е преведено . Най-вероятно ще направят изравняване със следващото плащане, ще видим.
Благодаря, Пъпешче, знаех си аз, че не всичко може да е гладко като по вода.......
Като се има пред вид, че болничния е представен преди ден вече сме в нарушение на всякакви срокове, но ще се справим и с това . Важното е да има майчета и да се раждат дечица . :yes3:
 :give_rose: Много ти благодаря, Далила ! Спести ми време да търся как , какво и кога. :bow:


Нужно ми е малко да си сверя часовника и ще помоля да потвърдите или поправите . :smile1:

1.Няма да има промяна в ЕИК на фирмата
2.Фактурите / фирмата е регистрирана по ЗДДС / ще продължат номерацията си като се промени само ЕООД в ООД / името не се сменя /
3.Електронния подпис - тука не знам ще следва ли наново да ме упълномощават или ще си остане старото упълномощаване като се има пред вид, че няма промяна на управителя ?
Майка е в отпуск за гледане на дете до 2 години, който изтича на 21.08.2015 г.. Представила е болничен за 45 дни до термина от 25.07.2015 г.. Подавам си болничния по общия ред . Въпросът ми е за обр.1 - тази майка ще я подавам като в отпуск за гледане на дете до 2 г или в болнични ? Според мене първото, но ... питането не е излишно. И предварително благодаря . :flowers:
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/131607/0/

Начисляване на ДДС при дерегистрация?
Публикувано на 05.10.2010

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
    Въпрос: При дерегистрация по ЗДДС следва ли да се начисли ДДС:
1. На налични активи, закупени от нерегистрирани лица, за които не е ползван ДДС при покупката?
2. На налични активи, закупени с фактура с начислен ДДС, за които фирмата, въпреки че е имала право да ползва данъчен кредит, не го е ползвала?
Отговор: По силата на чл. 111 от ЗДДС при дерегистрацията си данъчно задължените лица извършват условна доставка на всички налични към този момент стоки и услуги, които са активи по смисъла на ЗСч и ЗКПО и за които лицата са ползвали пълен или частичен данъчен кредит. Доставката се квалифицира като “условна”, тъй като в случая липсва прехвърляне на собственост или на вещни права върху наличните стоки и не се извършва услуга.
Следователно при дерегистрацията си лицата не начисляват данък за активите, при придобиването на които не са ползвали данъчен кредит (независимо дали пълен или частичен). В този смисъл определено не следва да начислявате данък за наличните активи, закупени от нерегистрирани лица. Що се отнася до активите, за които сте имали право да ползвате данъчен кредит, но не сте го упражнили, понякога органите по приходите изразяват становище, че такъв следва да се начисли, тъй като упражняването на правото на кредит е по избор на лицето и следователно неупражняването му не следва да се отразява на следващите му данъчни задължения във връзка със съответния актив. Не споделяме това тълкуване на нормативната постановка по въпроса, тъй като разпоредбата на чл. 111, ал. 1 от ЗДДС определя ясно и еднозначно, че обект на облагане при дерегистрация са само активите, за които е ползван данъчен кредит. В резултат на това според нас при дерегистрацията не следва да се начислява данък и за тези активи, за придобиването на които е било налице право на данъчен кредит, но то не е било упражнено.
Програмата не ми позволява да я включа в дневниците и затова реших да попитам.

Стана ми интересно и реших да пробвам. Въведох една фактура с дата на фактурата от 2008 г. Прие ми я без проблеми и се отрази в дневника за покупки . Може би трябва да направите някаква настройка или да питате фирмата, която поддържа софтуера Ви ?
A дали може за старо време да се подаде за започване с ПИК по електронен път и после да са подаде за спиране пак с ПИК без да се ходи до НАП.

Тази услуга е от скоро и не мога да Ви кажа. Ако някой го е правил може би ще пише в темата, надявам се. Не пречи да опитате и да споделите след това. :smile1:
Delphine,какъв документ ви издадоха от НОИ.

Заверено копие на подадена при тях ОКД5.Представих я в НАП и едва след като отразиха начало на осигуряването можах да подам и прекратяване.

В случай, че нямате подадена ОКД5 ще я подадете сега със задна дата и тогава ще прекратите/прекъснете осигуряването. Давностният срок за глоби е изтекъл.
Точно такъв проблем имах лично - подавана ОКД5 в НОИ и незаведена същата в НАП при прехвърляне на информацията от НОИ към НАП. Ходих в НОИ и след подаване на молба за издаване на документ представих ОКД5 в НАП.
Това означава, че ако вашият СОЛ иска да се осигурява за всички осигурителни случаи, считано от 01.08.2015 , но не подаде ОКД в законоустановения срок ще трябва да се осигурява без право на болнични.
А за 07.2015  при констатиране на дейност от страна на НАП и неподадена декларация за това ще трябва да си плати глоба / ако не е изтекъл давностния срок / и да се осигури също за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт .