Гледната точка е на Вашата фирма - чрез нея НЕ е декларирана банкова сметка. Ако впишете, че е декларирана полето за банкова сметка няма а е активно.

да се попълни: Банковата сметка е декларирана-НЕ и да се попълни т.26 от раздел I ?
:good:
Инспекцията по труда е единственият Ви полезен ход при липса на разбирателство с работодателя по този въпрос.
Току що разговарях със служител на НАП по националния телефон. От там ме увериха, че дори и за едно и също лице да подам няколко файла, заради различни договори през годината, ако е с код "Редовни данни", то те се натрупват.

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26319.msg155314#msg155314

Вижте питането в отговор 35.
Току що разговарях със служител на НАП по националния телефон. От там ме увериха, че дори и за едно и също лице да подам няколко файла, заради различни договори през годината, ако е с код "Редовни данни", то те се натрупват.

Аз това вече го пробвах - не става. Веднъж подадени редовни данни/ от един и същ ЕИК /  изискват последващи коригиращи , които да съдържат предходните.
Подайте. Ако я отхвърли системата тогава ще търсите причината. Да не би някоя буква да се възприема като латиница - например Е ? При проверка на една Д1 ми изписваше грешка, а при подаване ми беше приета...
 С един запис не става, защото софтуерът ми не го позволява за различни договори. .............все още не съм сигурна, какво да правя   

Единствен изход в тази ситуация е програмата на НАП само за това лице. Колкото и договора да има едно лице или различни основания записът трябва да е един. Подадените файлове се натрупват, когато съдържат инфо за различни лица. В такъв смисъл може да подадете на всички без този нает и отделно за него.
Здравейте ,
правилно сте преценили, че става въпрос за услуга с място на изпълнение извън територията на страната. В дневниците по ЗДДС записът на контрагента е с девятки. Не се начислява ДДС на основание чл.86 ал.3 ЗДДС.
За ВИЕС декларацията :
http://www.kontocorrect.com/useful/articles/vat.html

" Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС – VIES, служи за контрол на вътреобщностните доставки на стоки. Тя е електронна база от данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на Общността."
Здравейте ,
според описаната от Вас ситуация още с подаване на СД ЗДДС за 11.2019 е следвало да поискате възстановяване на ДДС за месеците 09,10,11.2019. Декемврийското ДДС е следвало да се плати изцяло / съгласно процедурата /. След 30.11.2019 обаче Непоисканото ДДС остава като надвнесено - бих Ви посъветвала да разгледате и анализирате внимателно какво се случва с тези пари. Може да са отишли за погасяване на други задължения - имах случай, при който бяха отишли за погасяване на ДДФЛ по Д6. А може би и авансова вноска по ЗКПО до 15.12.2019 ?
Едва тогава ще решите какво се случва и имате ли наистина ДДС за ефективно възстановяване в момента.
Може ли да опишете какъв случай или случаи имате предвид , че не става ясно ?
Моят въпрос е свързан с отразяването на тази сделка в дневниците и декларациите.

Коя сделка ?

Следователно, според мен, е най-добре такива доставки да се декларират като доставки по чл. 21, ал. 2 с място на територията на друга държава членка, но да не се включват във VIES (то няма и как като нямаме VAT номер).

Какви доставки ?
А какъв е бил въпросът ?
Защото при изплатени заплати за декември 2019 през декември този отговор не е верен.
Позволявам си да задам въпроса тук дане отварям друга тема.Имам лице в една фирма с два кода 101 и 102 .Програмата на НАП не дава основни данни да се подават два пъти с едно ЕГН.Какво правим или чакаме трета версия н апрограмния продукт?

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26319.msg155387#msg155387

В същата тази тема вижте отговор 36 и 37.
А имате ли преди това въведен осигурител ?
Значи, това е много хубав въпрос да зададете на НОИ. Пишете им.
:good:

И допълнете въпроса - защо довнасянето не се отразява в персоналния регистър ?
аз я въдях и прочетох ,но когато кода е различен  т.е 101 и 102 може да се направи на два реда в напската програма ,но когато и двата са 101 не ,дава ми грешка че има данни за това лице.

Така или иначе трябва да подадете корекция и да съберете двата дохода. Сметнете ги ръчно и ги въведете на НАП-ската програма на един ред. Иначе би трябвало ТРЗ програмата да обединява подобни доходи, ако ползвате такава. Говорете и с програмистите принципно да Ви отговорят защо така се е получило.
Аз също имам един работник на два ТД, но софтуерът ми прави един ред за двата дохода.
И аз имам затруднение, имам служител на две длъжности ДУК и тр.договор подадох към НАП  само трудовият договор  всичко ми е прието но сега искам и дохода по ДУК да подам но справката ми беше отхвърлена поради съществуващи данни за това лице.И сега как да я подам и аз незнам

В същата тази тема вижте отговор 36 и 37.
Прочетох го но аз няма да приспадам загубата. Когато вземат решение тогава.Става въпрос да я отнеса в загуби Сметка-121-Непокрити загуби. Та това ми е въпроса.

Всъщност въпросът Ви беше :
 Въросът ми е към 2019 и в началото на 2020г мога да покрия загубата и кога мога да приспадна от евентуална печалба в следващи години.

Какъв е проблемът тогава да си осчетоводите приключването на сметка 123 стандартно , ако последно Въпросът Ви е първият???
Инсталирах новата програма на НОИ за подаване на Д1 и  Д6.

Версия 12,03 ? Би трябвало с нея всичко да е наред.
maxi ,
като те чета си мисля с благодарност за програмистите на ТРЗ програмите - колко терзания ни спестяват като всичко това просто го прави самия продукт...
Сега на въпроса :

В кл.3, когато през годината лицето, назначено по трудов договор е било в болнични, първите три дни не се облагат с ДОД  и записвам облагаемия доход, а не брутната заплата?
Да.


За код 102, личен труд, ако решението на едноличния собственик на капитала е да се полага личен труд до 31.12.2019г., маркирам ли т.7 -работодател по основно трудово правоотношение към 31.12?
Не.

С една дума правилно си си отговорила.  :smile1:
Въросът ми е към 2019 и в началото на 2020г кога мога да покрия загубата и кога мога да приспадна от евентуална печалба в следващи години.

За счетоводни цели - при вземане на Решение от собственика на ЕООД
За данъчни цели - още през първата година при реализиране на данъчна печалба можете да приспаднете данъчната загуба
Точно в същата тема има изказани различни мнения по въпроса.