Здравейте, По-горе прочетох, че  ДУК се подава с в чл.73/6 с код 101 - като основния ТД. Като генерирам справката в моята програма вид осигурен 10 и 12 се изключва. Кое е правилно ?

В какъв смисъл се изключва ? Иначе , ако ДУК е по КТ си е с код 101, но не съм сигурна дали трябва да е така  , ако е сключен по ЗЗД.
Как е най-лесният и правилен начин една от двете декларации да се заличи

Единственият начин в случая е да отидете на място в НАП.
Би трябвало да си изясните въпроса с издателя на фактурата. Това с девятките не е вариант - особено при необходимост от издаване на Протокол по чл.117. Ако ВАТ номерът не е коректен / или несъществуващ ? / то и Протоколът не върши работа. Ако фактурата беше от нерегистриран доставчик нямаше и да я въвеждате в дневниците.
При доходи от ПОВЕЧЕ  места на едно ЕГН  ,основният работодател прави годишно изравняване ,като подава своите  изплатени доходи ,но включва и доходите предоставени от лицето / сл бележка чл 45/от други работодатели .

Бонбонче ,
както и ХХХХХ е писала изравняването е само за трудови договори, а с код 102 нямаме трудов договор. Отделно от този случай когато едно лице донесе от втори работодател бележка на основния това не освобождава втория да подаде своите данни .
Отписване на задължение за лихви не е приход от лихви.  :smile1:
Е как така две фирми обединени заедно ????
Всяка фирма си подава своите данни от своя ЕИК.
Тази търговия всъщност съвсем комфортно процъфтява и се развива въпреки всякакви наредби и закони. Може би на някакъв етап след тематичните проверки на НАП на автосервизи, складове и прочие ще дойде ред и на тази дейност да бъде "осветена" от данъчните. Какви касови апарати, какви Наредби - най-много някой регионален отговорник да се отчете с ГДД колкото да има нещо, а дребните дистрибутори не продават / само така ви се струва /  - те си "купуват за лична употреба"...
сумата ще ч заведа като извънреден приход, но как следва да закрия задължението за ремонта.

401/709 ?
Здравейте! Вече съм с успешно приети 2 отделни файла с код "Редовни данни" за справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Благодаря, че споделихте - това вече е друга работа. На по-ранен етап не се получаваше. Двата файла са от един ЕИК, нали ?
 Имам клиент, който е регистриран в Русия и иска да закупи стоки от нас, които обаче ще си останат на територията на БГ. Това като обикновена облагаема сделка ли си го отчитам.

Да, обикновена облагаема с ДДС сделка / ако за това е въпросът / .
Все пак не мисля да се откажа от практиката си да искам сметката при първи болничен - по-добре да съм сигурна в точното и деклариране отколкото да се уповавам на "спомените" на работника, че има май декларирана и тя е без промяна.  :smile1:
Дълго стана малко...
Замислих се по въпроса - малко да се допълня.
Ако лицето има вече декларирана банкова сметка от друга фирма принципно би трябвало да не декларира наново , ако няма промяна. Не съм сигурна как действа системата - дали при подаване на болничен от друг осигурител ползват вече декларираната от лицето сметка ? При първи болничен в дадена фирма винаги искам да ми донесат декларация за банкова сметка.
Може би обаче "работи" и вариантът с чекване на "има декларирана " и да се ползва старата...не съм наясно с точно този момент.

Намерих Разяснение по въпроса :
ето тука
" Важно е да се знае, че ако лицето вече има декларирана банкова сметка в НОИ, не е необходимо при първото представяне на болничен лист след 31.12.2015 г., тя отново да се декларира с новото Приложение № 1."

Гледната точка е на Вашата фирма - чрез нея НЕ е декларирана банкова сметка. Ако впишете, че е декларирана полето за банкова сметка няма а е активно.

да се попълни: Банковата сметка е декларирана-НЕ и да се попълни т.26 от раздел I ?
:good:
Инспекцията по труда е единственият Ви полезен ход при липса на разбирателство с работодателя по този въпрос.
Току що разговарях със служител на НАП по националния телефон. От там ме увериха, че дори и за едно и също лице да подам няколко файла, заради различни договори през годината, ако е с код "Редовни данни", то те се натрупват.

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26319.msg155314#msg155314

Вижте питането в отговор 35.
Току що разговарях със служител на НАП по националния телефон. От там ме увериха, че дори и за едно и също лице да подам няколко файла, заради различни договори през годината, ако е с код "Редовни данни", то те се натрупват.

Аз това вече го пробвах - не става. Веднъж подадени редовни данни/ от един и същ ЕИК /  изискват последващи коригиращи , които да съдържат предходните.
Подайте. Ако я отхвърли системата тогава ще търсите причината. Да не би някоя буква да се възприема като латиница - например Е ? При проверка на една Д1 ми изписваше грешка, а при подаване ми беше приета...
 С един запис не става, защото софтуерът ми не го позволява за различни договори. .............все още не съм сигурна, какво да правя   

Единствен изход в тази ситуация е програмата на НАП само за това лице. Колкото и договора да има едно лице или различни основания записът трябва да е един. Подадените файлове се натрупват, когато съдържат инфо за различни лица. В такъв смисъл може да подадете на всички без този нает и отделно за него.
Здравейте ,
правилно сте преценили, че става въпрос за услуга с място на изпълнение извън територията на страната. В дневниците по ЗДДС записът на контрагента е с девятки. Не се начислява ДДС на основание чл.86 ал.3 ЗДДС.
За ВИЕС декларацията :
http://www.kontocorrect.com/useful/articles/vat.html

" Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС – VIES, служи за контрол на вътреобщностните доставки на стоки. Тя е електронна база от данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на Общността."