Здравейте, когато правим превод към ЧСИ по наложен запор на наш служител, тези суми включват ли се във справката ?

Коя по-точно - 73/1 или 73/6 ?
 дивидент в размер на 8 000 лв,

Нямате в момента никакво законово ограничение да постъпите, както сте описали при този размер на дивидента.
В Д6 с код К освен намалената вече сума впишете и всички останали суми, равни на тези в преди подадената Д6.
Не бих била толкова категорична. Питащата не е казала дали на този работник е правено годишно изравняване на дохода на базата на данни от двата ТД.

Това би имало значение, ако е дало отражение по отношение на ДДФЛ в повече или по-малко, закръглено към лев.
Може ли другото дружество да се подаде данните и аз да не правя корекции?

Другото дружество така или иначе ще си подаде данните за доходи от трудови договори / дори и да бяхте подали данните с този доход / и не е необходимо да правите нищо. :smile1:
Имах в предвид подава ли се и Декларация 6

Да, за СОЛ винаги се подава Д 6/13.
Размера на данъка, който сме удържали за м.12.2020 г. на лицето

Да, ще го включите в справката 73/6 за 2021, ако става въпрос за доход , изплатен през 2021 и съответно данък за него.
този данък следва ли да се върне лицето чрез ГДД, която ще се подава

Да.

  да го отразя ли в справката по чл.73 ал.6 ?

Кое ?
Здравейте!
Получател сме на услуга от немска фирма. Ясно е без ДДС трябва да е, но немците не знаят какъв член да напишат.  Може ли помощ?

Кой ли ще е запознат с правилния член от немското законодателство ?
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20807.0
Тук има една много полезна табличка.

във фактурата за транспорт, която е също към Сърбия посочвам: Основание за неначисляване на ДДС - чл.21, ал.2 от ЗДДС.

Правилно сте се ориентирали.  :smile1:
Правилен е периодът след като от 11.2019 не са плащани заплати.
мисля да направя корекция на д1 и 6 и 16,08 да му пуснем неплтена за да отпаднат тия разправии и връщане на пари

Най-разумното в случая.
Здравейте,през 2021 год.сме изплатили заплати за период от м.11.2019 до м.11.2021

Сигурно имате предвид 11.2020 ? Иначе да - декларирате и доходите на напусналите.  :smile1:
Т.е. следва да бъде 1500, това ли имате предвид?
Как може да знае ?
Не може да Ви се отговори без да дадете отговор на въпросите.

Осигурителният Ви доход като самоосигуряващо се лице в месеците без болнични ли е 3000 ? Как изчислихте в поле 21 осигурителен доход 2675 ?
Осигурителният Ви доход като самоосигуряващо се лице в месеците без болнични ли е 3000 ? Как изчислихте в поле 21 осигурителен доход 2675 ?