Всъщност , ако фирмата има счетоводни касови наличности и подаде сега корекция означава, че признава скритото разпределение на печалбата. Ако обаче разпредели в този момент дивидент не следва да подава корекция , мисля.
Интересно, че такова писмо съм получила за едно ЕТ с касова наличност от 4000 лв..
. Получава се обаче ,че ФЛ няма никаква печалба ,но ще трябва да заплати данък върху получените лихви от ЮЛ . 

Това, което описвате означава, че ФЛ взема заем и дължи лихви на банката. Предоставяйки заем на ЮЛ обаче то получава доход от лихви и естествено върху този доход се дължи данък. И как да няма "печалба" ФЛ като заемът от банката му излиза безлихвен / ЮЛ му изплаща лихви, с които компенсира дължимите от ФЛ на банката / ?
доброволна покана - исках да напиша покана за проява на добра воля от страна на фирмата  :smile1:
Сега от понеделник ще е ходене по мъките в  НАП да обяснявам, че ЕТ нямат скрито разпределение на печалбата, понеже в писмото пише, че ако не го декларирам в  14-дневен срок автоматично проверка.

Ние също получихме днес такова писмо в което пише ако имаме скрито разпределение на печалбата в 14 дневен срок  да го декларираме иначе следва проверка на касовата наличност на фирмата.

Оставам с впечатлението, че това е една доброволна покана да се декларира скрито разпределение на печалбата, АКО има такова. Защо трябва да  ходите и да обяснявате, че нямате ???
Всъщност възможните варианти са три :
1.ЕТ-то отдава под наем и продължава да извършва дейност
2.ЕТ-то продава въпросното съоръжение на ЕООД-то и прекратява дейност
3.Правите си договор за безвъзмездно ползване с пълно съзнаване на рисковете от това и оставяте нещата така на отговорност на собственика
собственика на ЕТ е собственика на ЕООД-то,което ще ползва това хале

Имате в случая и свързани лица - не бих уредила такива взаимоотношения с договор за безвъзмездно ползване. :smile1:
Няма някакъв специален образец - можете да ползвате всеки договор за наем като замените "наем" с "безвъзмездно ползване" стига да не Ви притеснява, че съгласно чл.16 ЗКПО това е отклонение от данъчното облагане. :smile1:
Само да поясня, че промяната ще стане считано от 01.04.2017 съгласно изискванията за подаване на кода по ЕКАТТЕ, а при Вас тя е наложителна с по-ранна дата. Смятам обаче, че това не е от такова фатално значение след като в системата на НАП ще остане трайно правилното основание на договора.  :smile1:
Няма как с ЕКАТТЕ да се коригира автоматично, ако там съм записала правилното основание ?


Има как .  :smile1:

" В случаите, при които до 31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до подаване на уведомление за промяна на сключен преди 01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи едновременно с подаването на едно уведомление."
Здравейте,
как да осчетоводя компютър за 1700 лв с Ддс. трябва ли да го завеждам като актив?

Трябва, ако е актив.  :smile1:
Дори и да имаше такава клетка с инфо за дата на започване на работа / а такава няма / важното е, че лицето изобщо не се е явило и не е започнало работа при Вас.

Заличете си - няма за какво да се притеснявате.
или МРЗ (460/7 * 4 = 262.86 лв) - защото МОДа е по този начин ? ?

И това не е случайно. :smile1:
Подкрепям мнението на bobo - 262.86  .  :good:
Ами от назначаването са минали 3 месеца, дали няма да ме глобят?

Заличавайте спокойно - след като такава е фактологията / лицето не се е явило и не идвало на работа / няма какво да Ви притеснява.
Това доста философски звучи!
Да разбирам ли, че отговора на въпроса ми е да:)

 :good:
 http://www.forcom-bg.com/dds/1/1.11.htm

Скрит текст :
ЗДДС
Скрит текст :
Според мене имате внос на стоки .
Предполагам, че независимо от сгрешената група цената си е правилна и си включва ДДС-то. Направете си правилен отчет за продажби за целите на ДДС за месеца независимо как ще излезе тази сума в месечния касов отчет. Не виждам причина да правите нещо по въпроса.
ЗДДФЛ
чл.38
........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица

Доходът от наем за имущество в режим на етажна собственост се облага с окончателен данък по реда на чл.38 .