Ама съвсем никаква.

"Изработете" си за 2018 - сега е моментът .
Малко е абсурдно да разпределяме нещо, което не съществува. Назад във времето нямате никаква печалба ли ?
Точно така - ползвате и двете облекчения. :good:
Мисля компенсацията и разходът за загубената стока да отчета за 2018. Приходът по фактурата от 2018 като приход за бъдещи периоди 2019 и съответно тогава и всички разходи, свързани с производството и износа.  Правилно ли е? Или всичко за 2018?

На практика по тази фактура нямате приход / нямате данъчно събитие /. Нито за 2018 , нито за 2019. Точно тази стока ще опишете като загубена от превозвача. Би трябвало да издадете според мене нова фактура за повторното изпращане на стоката .
Дали не бихте обяснили по-разбираемо фактологията относно продаване, заличаване...кой, кога ?
И после да правиш основен ремонт, сакън недей...  ::)

И дума да не става ! С Великденското почистване ще го обвържа това действие на Фън Шуя .
В случая не е толкова важна глобата. Минал е давностния срок и едва ли ще има такава. Ако подадете сега ОКД5 с дата на започване 01.02.2005 със сигурност ще Ви изпратят или ще изискат справка от НОИ дали не е подавана при тях такава декларация. В този смисъл не мисля, че и това ще е бърз вариант.
Опитайте да подадете такава декларация с ПИК на лицето. Не знам ще мине ли, но не пречи да се пробва.
Здравейте ,
преди време имах описания от Вас проблем. Ходих до НОИ и подадох молба да ми се издаде копие от ОКД5 . Срещу заплащане на такса такова ми беше издадено . Важното е да е подадено при тях - те ще Ви издадат заверено копие,  :smile1:
Дали да не си купя книга за Фън Шуй... :smile1:
https://m.dnevnik.bg/kultura/2019/01/23/3379356

Линкът е към разказа " Кръв от къртица". Бях любопитна да разбера с какво е спечелил привилегията да бъде включен в учебниците в САЩ.
Л.Дилов син - продължение :

1.Опитвам се да размишлявам върху нещата и техните места. Даже си купих книга на Фън шуй... Прочетох я и сега просто не зная къде да я оставя!!! Това е същото като онзи абориген, на когото подарили нов бумеранг. Докато успее да изхвърли стария, четири пъти губел съзнание.

2.Потънал в спомени, се сещам: твърдяха, че дядо ми е бил болен от Паркинсон. Но малцина знаят, че Паркинсон е бил болен от болестта на Ходжкин, докато Ходжкин е боледувал от Алцхаймер. От своя страна Алцхаймер не можел да си спомни от какво е бил болен... Така и не разбраха от какво си отиде дядо ми...

3. Ако за белите, които правиш, никой не научава, не само ще избегнеш много неприятности, но няма да получиш и никакво удоволствие... А трябва да е живее така, че втори път да не ти се прииск!

4. Ето малко курортна математика за размисъл: в хотелски басейн се вливат 5000 литра вода, а изтичат 5038 литра.
Пита се: плажуващите край басейна съвест имат ли?!

5. И днес се задава такава жега, че дърветата ще молят кучетата да ги препикаят, а кравите ще дават направо сухо мляко.


6.Още от малък, когато ме поучаваха, че трябва да довеждам нещата докрай, не пропусках да попитам: До горния или до долния край? Изобщо - не натиснеш ли Caps Lock-a, НЕ ОЧАКВАЙ НЯКОЙ ДА ТЕ ПРИЕМЕ СЕРИОЗНО!


7.Ако погледнете световната карта, Америка е голяма, а България - малка. Но пък - ако погледнете картата на България - там Америка изобщо я няма.


8.Понякога ми се иска просто да помълча, но все ще се намери някой да ме прекъсне!


9.Приятел-белгиец отдавна мечтаеше да посети България. Някои неща го впечатлиха, други неща го възмутиха, но най-много неща му откраднаха.


Спорна работа и ако някои от клиентите ви не искат да ви чуят натиснете Caps Lock-a . :good:
Здравейте!
ООД с двама съдружници с равно участие в капитала. Може ли само единият от тях да прави парични вноски по чл.134 от ТЗ след Решение на Общото събрание.

Чл. 134. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

Решението за това е в компетенциите на Общото събрание. Ако то реши - може.

https://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=47177
 Клиенти, които при него са на нула, при нас излиза, че са надвнесли суми.

Различията най - вероятно се дължат на липсващи при вас документи. Все пак работим на принципа на документалната обоснованост и това е в основата и на закриване на салдата .
Здравейте !
В чл.137 от ТЗ са изброени компетентностите на Общото събрание. Една от позициите гласи :
" Чл. 137. (1) Общото събрание:
.....
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;


На основание на тази точка в Решението на ОС бихте могли да уговорите и начина на плащане без да се налага да правите Протокол за прихващане.
Този футболен клуб трябва да си има Устав и там следва да са описани подробно целите на създаването му, как ще се издържа и т.н.. Вижте го и от там извлечете някаква полезна информация и по въпроса, който поставяте.
Вноските от децата не бихте ли могли да ги водите като членски внос, а на тях да дадете членски карти ? Така процедирахме преди години в един фитнес клуб. Ако ги водите като такси то правилно предполагате, че имате стопанска , а нестопанската дейност " отсъства "...
Amador ,
направеното от фирмата дарение попада в чл.31 ал.1 т.8 и е дарение в полза на " хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях" .

По отношение на данъчния разход :
"Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:..."

С пример :
Имате счетоводен разход за дарение в размер на 1000 лв. примерно. Имате счетоводен резултат в размер на 2000 лв. Данъчно признат размер ще бъде 10 на сто от 2000 или 200 лв. . В ГДД преобразувате в намаление счетоводния резултат с 200 и в увеличение с 1000 лв..
По въпроса със счетоводния разход :
Как сте осчетоводили дарението ? / и тогава да коментираме /
Сега тези ТЕЛК-ове са много актуални.

Да . И следва , както правят промени в системата на ТЕЛК така да помислят и за данъчните облекчения...
Всичко у нас обаче се прави "на парче" и безидейно . То и затова промените са по-чести и от смяната на сезоните.