За самоосигуряващо се лице, независимо, че е пенсионер ще посочите вид осигурен 12, а в клетка 14 - 01 като дата на началото на осигуряването от 01.06.2012 г.. :flowers:
ЗКПО
Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.

Ако тези представени ви от 2011 г. фактури се отнасят за неосчетоводени през 2011 г. разходи, които ще осчетоводите сега, през текущата 2012 г.  ще приложите чл.75 за коригиране на данъчното задължение за 2011 г. .
За да се даде правилен отговор питащата трябва да каже наемателят или наемодателят правят този ремонт и какво е предвидено в договора за наем. Дали е за сметка на наемателя или на наемодателя. И всъщност думата ремонт не е точна в случая, защото това са разходи водещи или не до подобрения на наетия актив и увеличаващи или не неговата стойност.
Честит рожден ден и попътен вятър в живота !

На въпроса - има ли право СОЛ на възнаграждение за личен труд и в какъв размер - има право и размерът е какъвто е определен от сключения договор за личен труд или от решението на собственика на ЕООД. Т.е. за размера на личния труд няма ограничения. Относно попълването на обр.1 и обр.6 ти прикачвам едно писмо, което, надявам се ще отговори на въпросите ти. Само да поясня, че обр.6 се подава за СОЛ само с данъка, а ако има наети по трудов договор лица обр.6 се подава заедно с ДДФЛ на наетите лица и на СОЛ.
Таня, специално ти благодаря, че ми написа кой е авторът на стиховете. Намерих и други негови, толкова са хубави!  :thankyou:
Честита Новата 2012 година! Да сте здрави и щастливи!


Безименна идвам. Вий дайте ми име!
И празна дохождам. Вий дайте в мен плод!
Такава ще бъда, каквато сами ме
изваете вие във своя живот.

Щастлива наричат ме Нова Година
онез, що не знаят, че празен съм съд.
Аз пусто поле съм, което в градина
цветуща превръща единствен трудът.

От мен радост чакат онези, които
в съдбата измамна са вдали сърце.
Аз буен поток съм и в мойто корито
се крий златен пясък за смели ръце.

Аз взимам и давам. Въздигам и свалям.
Аз водя към Бога, към ада влека.
Аз чистя душите и в грях ги окалям.
Аз давя и къпя — чудата река.

Безименна идвам. Вий дайте ми име!
Безлика дохождам сред вас във света.
Такава ще бъда, каквато сами ме,
о, люде, отпратите към вечността.

/ не зная автора, записала съм си го отнякъде преди доста време /
Юридическото лице като минимум дължи лихви за ненавременно плащане на  данъка, за физическото лице не виждам да има проблем - все пак той е получател на дивидента и единственото му " задължение" е да си го получи , намален с размера на начисления данък. Признавам, че не зная дали има и административни глоби за невнесен данък - дивидент, но те биха били за юридическото лице.

да не би юридическото лице да е изплатило дивидента на физическото лице без удръжка на данък дивидент?
Не казвате точно кой на кого плаща тези дивиденти, но ако това са дивиденти, начислени от юридическо на физическо лице/лица, то задължението за тяхното плащане по сметката на НАП е на юридическото лице. Друг въпрос е, че после дължимият и платен данък се удържа от дивидента, изплатен на физическото лице.
След като уведомлението с некоректно име е върнато с тази забележка то на практика не е прието и е трябвало да се подаде не корекция , а ново уведомление с правилните данни за лицето. На практика ми се струва, че за това лице просто няма уведомление.
Чудесно решение . Знаете ли, че има още хора , които правят ДДС дневници на ръка и други им правят дискетите....
Честит рожден ден , Мария! Много здраве, щастие и прекрасно настроение за празника !
Честит празник , Таня-ЛС! Много здраве и късмет ти пожелавам от сърце! Много усмивки и добри приятели, които да правят от всеки делник празник !
Мили приятели, пожелавам ви от сърце една вълшебна Коледа ! Нека поизтупаме праха от мечтите си и да си пожелаем дядо Коледа да не ни подминава и нас - порасналите вече деца, които вярват в него ! Много здраве, уют и топлина !
ЮЛНЦ не са търговски дружества и не подлежат на пререгистрация в ТРегистър.
Доколкото разбирам от написаното от тебе през текущата година - 2011 - нямаш осчетоводен разход, който да е за 2010. В такъв смисъл не следва да правиш никакви счетоводни записвания. На една справка ще си направиш изчисления за 2010 г какъв би бил данъчният ти резултат, ако грешката - посочване на тези заплати в увеличение - не е била допусната. С една дума ще си изчислиш в тази справка правилния резултат , който трябва да ти фигурира в ГДД 2010 г. като сума за облагане с корпоративен данък. Ще изчислиш и правилната сума за дължимия корп. данък за 2010 г., какъвто би бил, ако не беше допусната грешката. С получената разлика между декларирания данък и правилния, вече изчислен от тебе коригираш дължимия корп. данък в ГДД за 2011 г..
В самата ГДД по чл.92 ЗКПО има ред за това - нямам я пред себе си, за да посоча кой е, но на него записваш разликата, с който коригираш резултата за 2011 г. , но само в
ГДД за 2011 г.
Много дълго стана, дано съм обяснила разбираемо...
 
Грешката за 2010 г. можеш да коригираш през 2011 г. като приложиш чл.75 от ЗКПО.
" Мога ли в ГДД за 2011г. същата сума, която тогава съм дала в увеличение да я дам в намаление и в коя точка? "
Не, в чл.75 ЗКПО е пояснено как да стане корекцията.
Не, тази сума няма как да ти е оборот. Тази сума по силата на сключения договор за извършване на въпросната услуга са пари на клиента ти, които ти предоставя , за да извършиш плащането на неговите осигуровки. Оборот ти е дължимата сума, която си договорил за оказаната услуга.

виждам , че по-горе и МарЧето ти е дала отговор.........
Като БЕЗРАБОТНА може да се осигурявате само здравно.
Ще начислявате счетоводни, а няма да начислявате данъчни ?
Ясно е, че нямате нужда от  разходи, но това не е основание за неначисляване в случая на данъчни амортизации . Ако не упражнявате дейност и не използувате активите бихте могли да ги консервирате, но , както разбирам, не става дума тези активи да са изведени от експлоатация.