Всичко това ме стресна просто, Титали ! :laugh:
Остави си го управителя-таксиметров шофьор да си работи като СОЛ , полагащ личен труд и да си кара спокойно таксито, че иначе какви ще станат тарифите на такситата, не ми се мисли......... :give_rose:
След като загубата в ОПР е по-голяма , явно в 123 не са отишли всички суми, които са в разходната част на ОПР-то. Разгледайте добре кореспонденциите от главната книга на 123 сметка и намерете разликите.
Привет, Алфа!  :wave:
Благодаря ти за включването, както и за темата. Така излиза май- в сила от 01.01.2013 за ГДД 2013. :give_rose:
И в двата случая приключва процедурата и от март започва нова.
В настоящата декларация по чл.92 за 2012 г. има опция за попълване на таблицата за коригиране на грешките и намаление или увеличение на данъка в резултат на корекции за минали години - всъщност до 2011 включително.
Излиза, че това с уведомяването на НАП в сила от 01.01.2013 ще бъде вече за ГДД 2013 и може би тогава в декларацията по чл.92 няма да има тази възможност да попълваме суми за корекции на данък в намаление или увеличение от допуснати грешки.
Както по-горе и писала и МарПан - клетки 31, 31А и 34.
При липсата на документи не виждам друг вариант, освен ако не последвате съвета на irenabrilli.............
Дните неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години би трябвало да са в 16.3.

от Указанията за попълване на обр.1
...................
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане. Тази точка се попълва и от самоосигуряващи се лица, които ползват аналогични права.


http://www.novapayroll.bg/index.php?p=consult&pp=show&id=556&PHPSESSID=b807b0c422daddf2c15537d1c08f0820
Без документ няма как да се заведе и при това незавършено производство........Ще осчетоводите продукцията на база документите за 2012 за новата реколта, а за незавършеното през 2012 , което ще се произведе 2013 ще разпределяте разходи вече през 2012 ........
Аз бих........ :yes3:
Ако направим аналогия със СОЛ - майка в болнични за бременност  и раждане до 410 ден - не се изисква прокура или друг управител за този период.
Има ли наети лица ? Ако няма то по време на болничните няма да има и дейност - не е необходимо да има друг управител.
Да, това вече става - ДУК в ЕООД-то и осигуровки върху МОД за управител там. В ЕТ-то си внася осигуровките на ниския процент, но това става дори и когато има болничен в ЕООД-то.
Причина сигурно е някое ООД още в процес на работа........ :laugh: :give_rose:
СОЛ може само веднъж през годината - до 31.01. да промени вида на осигуряването си. В случая независимо, че ще работи като ЕООД от 03.2013 СОЛ не може да подаде и промени процента на осигуряването си за 2013.
Много полезна статия, благодаря за постването и. :give_rose:
Да - ако не са платени или ако са платени, но се регулира слабата капитализация с размера на тази регулация.
Приключването на 611 сметка е съгласно Вашата счетоводна политика, но по-коректно би било да се приключи чрез преминаване през приходна сметка, за да отрази резултата от тази дейност , съответстваща на въпросния приход . Сметка 125 приключвате следващата календарна година , за да може салдото по 125 към 31.12. да дава информация, за резултата от дейността през текущата.
Полето с ЕИК е налично в началото на декларацията и го попълвате, за да отразите в коя фирма и в какво качество - ЕТ или съдружник в ООД - ще упражнява дейност СОЛ. Долу при чекване на вида на осигуряване вече няма ЕИК, чрез който се осигурява лицето - промяната всъщност е там.
Отразената на разход сума и осчетоводена по разходна сметка давате в увеличение на резултата при преобразуването му в ГДД на реда за счетоводни грешки по чл.75 ЗКПО. Изчислявате данъка за 2011 все едно е била отразена тази сума на разход 2011 и с разликата коригирате дължимия данък за 2012. Съгласно новата редакция на чл.75 информирате НАП за това, за да предприемат действия по отразяване на реалното задължение за 2011 г.
Данъчната основа служи само за изчисляване на ДДС по сделката , а не за осчетоводяване на прихода от същата.