Добро утро и спорна работа !

Трябва ли да подам отново ГФО за 2014г.?

Според мене да и можете да го направите с една такса с ГФО за 2017.
Другото кеото е, тъй като 4 счетоводители ме убеждаваха, че няма как само за 10-ина дни да бъда назначена и след това освободена и задължително трябват поне 2 месеца, се записах на борсата и по ел.път подадох заявление в НОИ.... ако ме назначат от дата 27.02.18г., дали ще е проблем да се отпиша от борсата иииии.... след 2 седмици да отида отново...

Специално отидох до Бюрото по труда да попитам за тези два месеца, защото непрекъснато се пита от напускащи за тях и се спекулира с това - не, не е прието за 2-та месеца и няма изискване колко време след прекратяването трябва да сте отново на трудов договор с цел по-благоприятно обезщетение.

По отношение на това, което сте направили мисля, че сте избързали и сега не става да прекъснете и пак да се върнете. Ще получите оставащото Ви време от първото записване на борсата.Всъщност точният отговор е в чл.54д ал.5 КСО :

(5) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
 
2017 г...............976,00 лв. печалба за облагане с корпоративен данък
:good:
Нищо подобно.
Той го прави, защото е длъжен по ТЗ, а нея заради пари.
Нищо, ама излиза нещо подобно.
Длъжен е да си внася дяловите вноски според цитираното от ТЗ от тебе. Това го прави без пари / каквото и да значи това - нещо като виц е/ . Работейки обаче, полагайки личен труд за каквото се сетиш , свързано с дейността на дружеството няма проблем да е за пари.

Ти с лека ръка зачерта съществуването на личния труд на собственика, забрани му да прави каквото и да било друго освен да управлява ...Направо пренаписа историята.
Какво ли правят безброй дружества с работещ собственик, които нямат наети лица ? Управляват си се само и си плащат дяловите вноски сигурно понеже ТЗ им е вменил това право и това задължение.
Това, че някой има право на нещо означава ли , че няма право на нищо друго ????????
Ами ЕСК -няма как да бъде нает като СОЛ, а само по ДУ

Нает е добре да се разбира какво означава.

Наистина ли не го разбирате?

Същото се отнася и за управляващ съдружник в ООД

Кой в темата е писал за "нает като СОЛ" ? И от бързане да ни споделите мислите си не успяваме да следим мисълта Ви и да разберем смисъла  и да - наистина от написаното нищо не разбирам.

В случая обаче и не държа.  :smile1:
Не е договор.

Моляя на какво държи?

Значи, ако аз сключа със собственика договор за личен труд този договор не е договор ли ?


И това :
ЗКПО
......
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:

1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

/ Това всъщност не се съмнявам, че Ви е известно. /
Каквото и да пишете е важно кога ще платите. Все пак бихте могли - да - срок до 31.12. и плащане четвърто тримесечие без удръжка на данък , за да не подавате Декларация по чл.55 .
Как ще го наречем не е важно. Договорът не е трудов по КТ. Необходим е, за да се определят параметрите на извършваната дейност и заплащането . Последното някои го определят чрез Решение на ЕСК / примерно, ако е ЕООД /. ЗКПО в частта за правото на данъчно признати разходи за командировки обаче "държи" на договорната форма .
Всичко вярно само какъв ГД ви гони не разбрах?

За някои неща си е добре да го има - особено, ако ще се "командирова"...
По принцип в рамките на самоосигуряването може да се извършва всяка дейност - включително и управленска . За каква част от тази дейност обаче ще бъде изплащано възнаграждение за личен труд - това е отделна работа. Лицето може да извършва разни дейности и управление. За възнаграждение за личен труд обаче не е задължително да получава за всички тези дейности. В такъв смисъл би могло управлението и да не се включи в гражданския договор, който ще регламентира за какво ще плащаме на този СОЛ. Аз също не включвам управлението - не, че не би могло.
Току-що влязох в ел.услугите - има я справката за подаване с КЕП.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-300 от 29.12.2015 г. Относно: Извършване на други дейности от физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Скрит текст :
И подадох както винаги до сега с ел.подпис декларация за наеактивност за 2017 г. Информационна система "Бизнес статистика". Трябва ли да подавам и на посочения имейл и сканирана тази декларация? Мерси.

Неее, разбира се - стига им един път . :smile1:
Предметни награди - облагане

Разгледайте този материал. Ще намерите отговор на въпроса си. :smile1:
Подава се ГДД по чл.50 / само това / и в срок до 30.04.2018 се плаща и данъка по нея.
Като се получава такова съобщение при отхвърляне обикновено се посочва / в самото съобщение / и правилното ЕГН - вижте и Вашето такова ли е.
Днес ми беше много разнопосочен денят, но правилно излезе предсказанието в хороскопа, че накрая ще овладея ситуацията - овладях я и още как. Сега си правя кафенце и релаксирам вече. Даже си и мечтая и ви изпращам и на вас

Десет снимки на ...мечти